Jak konwertować partycję na system plików NTFS przy użyciu narzędzia Convert.exe

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 214579

Streszczenie

System Windows XP obsługuje dwa dyskowe systemy plików: system z tabelą alokacji plików (FAT) i system plików NTFS. W tym artykule wyjaśniono, jak można konwertować partycję FAT na partycję NTFS, i omówiono zagadnienia, które należy uwzględnić.

Więcej informacji

W systemie Windows XP uwzględniono narzędzie Convert.exe służące do konwertowania partycji FAT na partycję NTFS. Narzędzie Convert.exe jest proste w użyciu, ale przed skorzystaniem z tego narzędzia należy uwzględnić pewne ograniczenia.

Przed dokonaniem konwersji partycji FAT na partycję NTFS należy uwzględnić następujące ograniczenia:

 • Konwersja jest procesem jednokierunkowym. Po konwersji partycji na system NTFS nie można dokonać konwersji partycji ponownie na system FAT. Aby przywrócić partycję FAT, należy ponownie sformatować daną partycję przy użyciu systemu FAT (powoduje to wymazanie wszystkich danych znajdujących się na tej partycji). Następnie dane zostałyby przywrócone z kopii zapasowej.
 • Usunięcie systemu Windows XP w celu powrotu do systemów Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) nie jest opcją dostępną po konwersji dowolnego z dysków w komputerze na system NTFS.
 • Nie można konwertować partycji systemowej komputera z procesorem RISC na system plików NTFS. Zgodnie ze specyfikacją ARC partycja systemowa musi być partycją FAT. Można utworzyć niewielką (1 megabajt) partycję FAT, pełniącą funkcję partycji systemowej, a następnie zainstalować system Windows na partycji NTFS (partycja rozruchowa).
 • Narzędzie Convert.exe wymaga określonej ilości wolnego miejsca na dysku w celu przeprowadzenia konwersji systemu plików. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ilości wolnego miejsca wymaganego do przeprowadzenia konwersji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  156560 Free Space Required to Convert FAT to NTFS
UWAGA: Zagrożenie związane z możliwością uszkodzenia lub utraty danych podczas konwersji z systemu FAT na system NTFS jest niewielkie, jednak dobrym rozwiązaniem jest wykonanie pełnej kopii zapasowej danych znajdujących się na dysku przeznaczonym do konwersji przed uruchomieniem polecenia convert. Dobrym rozwiązaniem jest również zweryfikowanie integralności kopii zapasowej przez kontynuacją.

Aby konwertować partycję FAT na partycję NTFS, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz CONVERT litera_dysku: /FS:NTFS.
 3. Narzędzie Convert.exe usiłuje konwertować partycję na system NTFS.
Po uruchomieniu narzędzia Convert może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Program Convert nie może uzyskać wyłącznego dostępu do dysku litera_dysku:, więc konwersja nie jest obecnie możliwa. Czy ma być wykonana po najbliższym uruchomieniu systemu (T/N)?
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany wówczas, gdy spełniony jest dowolny z następujących trzech warunków:

 • Jeżeli polecenie CONVERT jest uruchamiane wówczas, gdy katalog bieżący znajduje się na dysku przeznaczonym do konwersji (na przykład jeżeli polecenie CONVERT F: /FS:NTFS zostanie wpisane w wierszu polecenia F:\>).

  Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk Tak w oknie komunikatu o błędzie, a następnie ponownie uruchomić komputer lub zmienić katalog bieżący na katalog znajdujący się na innym dysku i ponownie wpisać polecenie.
 • Jeżeli w jednym z programów otwarty jest plik znajdujący się na dysku przeznaczonym do konwersji.

  Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk Tak w oknie komunikatu o błędzie i zezwolić na konwertowanie dysku podczas następnego uruchomienia komputera lub zamknąć wszystkie programy, które mogą korzystać z plików znajdujących się na danym dysku. Należy pamiętać o tym, że dotyczy to również użytkowników łączących się z plikami za pośrednictwem sieci i pliku stronicowania znajdującego się na danym dysku.
 • Jeżeli zostanie podjęta próba konwertowania partycji, z której został uruchomiony system operacyjny.

  Nie można konwertować partycji rozruchowej wówczas, gdy system operacyjny jest uruchomiony. Aby konwertować partycję rozruchową, zawsze należy koniecznie uruchomić polecenie CONVERT, kliknąć przycisk Tak w oknie komunikatu o błędzie, a następnie ponownie uruchomić komputer. Partycja jest konwertowana podczas następnego ponownego uruchomienia komputera. Alternatywne rozwiązanie polega na uruchomieniu komputera w instalacji systemu Windows XP znajdującej się na innej partycji i konwertowaniu partycji rozruchowej z tej instalacji systemu Windows XP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące różnic między systemami plików FAT i NTFS oraz zalet i wad poszczególnych systemów plików, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

100108 Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314097 — ostatni przegląd: 29.10.2007 — zmiana: 1

Opinia