Pasek menu i karty Menedżera zadań są niewidoczne w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 193050 .

Symptomy

Pasek menu i karty mogą być niewidoczne w Menedżerze zadań.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy Menedżer zadań jest uruchomiony w trybie oszczędności miejsca. Po dwukrotnym kliknięciu pustego miejsca wokół kart Menedżer zadań przełącza się do tego trybu.

Rozwiązanie

Aby przełączyć Menedżera zadań do typowego trybu wyświetlania, należy kliknąć dwukrotnie górną krawędź okna.

Więcej informacji

Kiedy Menedżer zadań działa w trybie oszczędności miejsca, można zmienić rozmiar okna.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314227 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia