Jak usunąć system Linux i zainstalować system Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000:
247804 .

Streszczenie

W tym artykule wyjaśniono, jak usunąć z komputera system operacyjny Linux i zainstalować system Windows XP. Zakłada się, że system Linux jest już zainstalowany na dysku twardym komputera, że jest używana macierzysta partycja systemu Linux oraz partycja wymiany systemu Linux (które nie są zgodne z systemem Windows XP) i że na dysku twardym nie ma wolnego miejsca.

UWAGA: Systemy Windows XP oraz Linux mogą koegzystować na tym samym komputerze. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zajrzeć do dokumentacji systemu Linux.

Więcej informacji

Aby zainstalować system Windows XP na komputerze, na którym jest aktualnie zainstalowany system Linux (oraz zakładając, że chcesz usunąć system Linux), musisz ręcznie usunąć partycje używane przez system operacyjny Linux. Partycje zgodne z systemem Windows mogą być utworzone automatycznie podczas instalacji systemu Windows XP.

WAŻNE: Przed wykonaniem kroków opisanych w tym artykule należy upewnić się, że jest dostępny dysk rozruchowy lub dysk rozruchowy CD systemu operacyjnego Linux, ponieważ opisane kroki powodują całkowite usunięcie systemu operacyjnego Linux z komputera. Jeżeli przewiduje się odtworzenie systemu operacyjnego Linux w późniejszym czasie, należy się upewnić, że są dostępne działające kopie zapasowe wszystkich informacji zapisanych na komputerze. Oprócz tego podczas instalacji jest potrzebna pełna wersja systemu Windows XP. Jeśli jest przewidywane użycie dysku CD z aktualizacją systemu Windows XP, musi być dostępny dysk CD z wcześniejszą wersją systemu Windows. Podczas instalacji z dysku CD zawierającego aktualizację systemu Windows XP Instalator będzie monitował o ten dysk CD.

System plików Linux używa superbloku znajdującego się na początku partycji dysku w celu określenia podstawowego rozmiaru, kształtu oraz stanu systemu plików.

System operacyjny Linux jest na ogół instalowany na partycji typu 83 (Linux native) lub 82 (Linux swap). Program zarządzający rozruchem systemu Linux (LILO) może być skonfigurowany tak, aby system był uruchamiany z jednej z następujących lokalizacji:
 • Główny rekord rozruchowy (MBR) dysku twardego

  -lub-
 • Katalog główny partycji systemu Linux
Można użyć narzędzia Fdisk dołączonego do systemu Linux, aby usunąć te partycje. (Istnieją inne programy użytkowe, które działają równie skutecznie, takie jak program Fdisk systemu MS-DOS 5.0 lub nowszego. Można też usunąć partycje podczas procesu instalacji.)

Aby usunąć z komputera system Linux i zainstalować system Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. Usuń partycję macierzystą, wymiany i rozruchową wykorzystywane przez system Linux:
  1. Uruchom komputer za pomocą dysku instalacyjnego systemu Linux, wpisz fdisk i naciśnij klawisz ENTER.

   UWAGA: Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania narzędzia Fdisk, wpisz m i naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wpisz p w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić informacje o partycjach. Pierwszy wymieniony element to hard disk 1, partition 1 information, a drugi to hard disk 1, partition 2 information.
  3. Wpisz d w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostaniesz poproszony o podanie numeru partycji, którą chcesz usunąć. Wpisz 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć partycję o numerze 1. Powtórz te kroki, aby usunąć wszystkie partycje.
  4. Wpisz w, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać informacje w tabeli partycji. Mogą pojawić się komunikaty o błędach (ponieważ w tabeli partycji są zapisywane informacje), ale w tym momencie nie mają one znaczenia, gdyż następny krok to ponowne uruchomienie komputera i zainstalowanie nowego systemu.
  5. Wpisz q w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć narzędzie Fdisk.
  6. Włóż dysk rozruchowy lub dysk rozruchowy CD systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, aby ponownie uruchomić komputer.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować system Windows XP.

  Proces instalacji pomoże ci utworzyć partycje odpowiednie dla komputera.

Przykładowe tabele partycji systemu Linux

Jeden dysk SCSI


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Wiele dysków SCSI


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Pojedynczy dysk IDE


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Wiele dysków IDE


Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)
Oprócz tego system Linux rozpoznaje ponad 40 różnych typów partycji, w tym następujące:
 • FAT 12 (Typ 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Typ 06)
 • FAT 16 Extended (Typ 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Typ 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Typ 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Typ 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Typ 0f)
Należy zauważyć, że istnieją inne sposoby usunięcia systemu operacyjnego Linux i zainstalowania systemu Windows XP. Opisana metoda jest umieszczona w tym artykule ze względu na założenia, że system operacyjny Linux już działa i że nie ma miejsca na dysku twardym. Istnieją metody zmieniania rozmiaru partycji za pomocą programów zaprojektowanych do zarządzania partycjami. Programy do partycjonowania dysków mogą spowodować niestabilność instalacji systemu Windows XP. Firma Microsoft nie oferuje wsparcia instalacji systemu Windows XP na partycjach podlegających takim manipulacjom.

Do usunięcia systemu operacyjnego i zainstalowania innego systemu można także użyć dysku rozruchowego systemu MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszego, dysku startowego systemu Microsoft Windows 95 lub dysku startowego systemu Microsoft Windows 98, zawierających narzędzie Fdisk. Jeśli zostanie uruchomione narzędzie Fdisk, a w komputerze jest zainstalowanych wiele dysków twardych, do wyboru będzie 5 opcji; należy użyć opcji 5 w celu wybrania dysku twardego zawierającego partycje, które należy usunąć. Następnie (lub gdy jest zainstalowany tylko jeden dysk) należy wybrać opcję 3 (Usuń partycję lub logiczny dysk DOS), a następnie wybrać opcję 4 (Usuń partycję spoza DOS). W tym momencie powinny zostać wyświetlone partycje spoza systemu MS-DOS, które należy usunąć. Zazwyczaj system operacyjny Linux ma dwie partycje spoza systemu MS-DOS, ale może być ich więcej. Po usunięciu jednej partycji należy użyć tych samych kroków, aby usunąć pozostałe partycje spoza systemu MS-DOS.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak korzystać z narzędzia Fdisk, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
Po usunięciu partycji można utworzyć partycje i zainstalować dowolny system operacyjny. Za pomocą narzędzia Fdisk z systemu MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszej z systemu Windows 95 i Windows 98 można utworzyć tylko jedną partycję podstawową i partycję rozszerzoną zawierającą wiele dysków logicznych. Maksymalny rozmiar partycji podstawowej FAT16 wynosi 2 gigabajty (GB).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
105074 MS-DOS 6.2: pytania i odpowiedzi dotyczące dzielenia na partycje (strona może być w języku angielskim)
Gdy instalowany jest system Windows XP, można usunąć partycje systemu Linux i utworzyć, a następnie sformatować z odpowiednim systemem pliku nowe partycje w czasie procesu instalacji. System Windows XP pozwala tworzyć kilka podstawowych partycji. System Windows XP rozpoznaje system plików FAT32. Podczas instalacji systemu Windows XP można utworzyć wielki dysk FAT32. Dysk FAT32 można skonwertować na system NTFS po zakończeniu instalacji, jeśli jest to stosowne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wielokrotnego rozruchu w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306559 INSTRUKCJE: Tworzenie systemu uruchamiania wielu systemów operacyjnych w systemie Windows XP
 
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314458 — ostatni przegląd: 30.04.2013 — zmiana: 1

Opinia