Jak wykonać nienadzorowaną instalację systemu Windows z dysku CD-ROM

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 216258 .

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak wykonać nienadzorowaną instalację systemu Windows przez uruchomienie komputera z procesorem Intel z dysku CD-ROM.

Więcej informacji

W systemie Windows XP można wykonać instalację nienadzorowaną z dysku CD-ROM.

Sprawdzanie, czy jest możliwe wykonanie instalacji nienadzorowanej z dysku CD-ROM

Aby można było wykonać nienadzorowaną instalację z dysku CD-ROM, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Komputer musi obsługiwać uruchamianie z dysku CD-ROM i być zgodny ze specyfikacją uruchamiania bez emulacji El-Torito.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tej specyfikacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  167685 Jak utworzyć rozruchowy dysk CD według specyfikacji El Torito
 • Nazwę pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej należy zmienić na Winnt.sif i skopiować plik na dyskietkę, aby Instalator miał do niego dostęp.
 • Plik odpowiedzi musi zawierać prawidłową sekcję [Data]. Jest to objaśnione w dalszej części tego artykułu.
UWAGA: W przypadku tej metody instalacji istnieją następujące ograniczenia:

 • Instalacja jest ograniczona do jednej partycji.
 • W trakcie instalacji nie można wybrać sterowników innych firm.

Przygotowanie komputera do instalacji nienadzorowanej

Aby przygotować komputer do instalacji nienadzorowanej z dysku CD-ROM, wykonaj następujące kroki:

 1. Za pomocą Menedżera instalacji, narzędzia dołączonego do systemu Microsoft Windows XP na dysku CD, utwórz plik odpowiedzi instalacji nienadzorowanej. Aby zainstalować Menedżera instalacji, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz folder Mój komputer, a następnie otwórz folder Support\Tools na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
  2. Kliknij dwukrotnie plik DEPLOY.CAB, aby go otworzyć.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj do folderu.
  5. Kliknij przycisk Utwórz nowy folder. Wpisz wybraną nazwę folderu Menedżera instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz menedżer instalacji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij przycisk Kopiuj.
  7. Otwórz nowo utworzony folder i kliknij dwukrotnie plik setupmgr.exe. Zostanie uruchomiony Kreator Menedżera instalacji systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby utworzyć plik odpowiedzi. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tworzenia pliku odpowiedzi, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   308662 JAK: Tworzenie pliku odpowiedzi przy użyciu Menedżera instalacji w systemie Windows 2000
 2. Do pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej dodaj sekcję [Data] z następującymi wpisami:

  • UnattendedInstall=Yes — ustawienie musi mieć wartość „yes”
  • MSDosInitiated=No — ustawienie musi mieć wartość „no”, gdyż w przeciwnym razie Instalator zatrzyma się w części graficznej procesu instalacji
  • AutoPartition=1 — jeśli to ustawienie ma wartość 1, automatycznie jest wybierana partycja instalacji. Jeśli to ustawienie ma wartość 0 (zero), w części tekstowej procesu instalacji jest wyświetlany monit o wybranie partycji instalacji.
 3. Zapisz plik odpowiedzi instalacji nienadzorowanej jako Winnt.sif na dyskietce.
 4. Włóż dysk CD-ROM z systemem Windows do stacji CD-ROM, a następnie włóż dyskietkę do stacji dyskietek.
 5. W systemie CMOS zmień kolejność uruchamiania tak, aby stacja CD-ROM była pierwsza na liście. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania tej operacji, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktuj się z jego producentem.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontaktowania się z producentami sprzętu komputera, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

  60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

  60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
 6. Ponownie uruchom komputer. Gdy Instalator zostanie uruchomiony z dysku CD-ROM, plik Winnt.sif na dyskietce zostanie użyty do wykonania instalacji nienadzorowanej.
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314459 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia