Ograniczenia systemu plików FAT32 w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 184006 .

Streszczenie

W tym artykule omówiono ograniczenia systemu plików FAT32 w systemie Windows XP.

Więcej informacji

Podczas korzystania z systemu plików FAT32 w systemie Windows XP należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:

 • Rozmiar klastrów musi być mniejszy niż 64 kilobajty (KB). Jeśli rozmiar klastrów będzie wynosił 64 KB lub więcej, niektóre programy (takie jak Instalator) mogą nieprawidłowo obliczać ilość miejsca na dysku.
 • Wolumin z systemem plików FAT32 musi zawierać co najmniej 65 527 klastrów. Nie można zwiększyć rozmiaru klastra w woluminie korzystającym z systemu plików FAT32 tak, aby liczba znajdujących się w nim klastrów była mniejsza niż 65 527.
 • Maksymalny rozmiar dysku wynosi około 8 terabajtów z uwzględnieniem następujących zmiennych: Maksymalna dozwolona liczba klastrów na woluminie z systemem plików FAT32 wynosi 268 435 445. Obowiązuje ograniczenie rozmiaru do 32 KB na klaster, łącznie z miejscem wymaganym na tablicę alokacji plików (FAT).
 • Nie można zmniejszyć rozmiaru klastra na woluminie z systemem plików FAT32 tak, aby rozmiar tablicy FAT przekraczał 16 megabajtów (MB) minus 64 KB.
 • W czasie instalacji systemu Windows XP nie można sformatować woluminu o rozmiarze większym niż 32 gigabajty (GB) za pomocą systemu plików FAT32. W systemie Windows XP można instalować i obsługiwać woluminy z systemem plików FAT32 o rozmiarze większym niż 32 GB (z uwzględnieniem pozostałych ograniczeń), ale podczas instalacji nie można utworzyć woluminu z systemem plików FAT32 o rozmiarze większym niż 32 GB przy użyciu narzędzia Format. Jeśli jest konieczne sformatowanie woluminu o rozmiarze większym niż 32 GB, należy użyć systemu plików NTFS. Można również uruchomić dysk startowy systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) i użyć narzędzia Format znajdującego się na tym dysku.


  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat formatowania dysku twardego za pomocą dysku startowego systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me), kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje
  UWAGA: Podczas próby sformatowania partycji FAT32 o rozmiarze większym niż 32 GB w czasie instalacji systemu Windows XP operacja formatowania kończy się niepowodzeniem pod koniec procesu i może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Menedżer dysków logicznych: Rozmiar woluminu jest za duży.
 • System MS-DOS, oryginalna wersja systemu Windows 95 oraz system Windows NT 4.0 i wcześniejsze wersje nie rozpoznają partycji systemu plików FAT32 i nie mogą być uruchamiane z woluminu z systemem plików FAT32.
 • Na partycji FAT32 nie można utworzyć pliku o rozmiarze większym niż (2^32)-1 bajtów (to jest o jeden bajt mniej niż 4 GB).
Aby uzyskać dodatkowe informacje o systemie plików FAT32, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310525 Opis systemu plików FAT32 w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konwertowania woluminu FAT32 na format NTFS, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307881 INSTRUKCJE: Konwertowanie woluminu z systemem plików FAT16 lub FAT32 na format NTFS
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314463 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia