Komunikat o błędzie: „Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją sprzętu dysku komputera”

Wersja tego artykułu dla systemu Windows 2000: 124550 .

Symptomy

Podczas próby uruchomienia systemu Windows XP może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Komunikat o błędzie 1

Nie można uruchomić systemu Windows, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją sprzętu dysku komputera.

Nie można czytać wybranego dysku rozruchowego. Sprawdź ścieżkę rozruchu i sprzęt dysku.

Sprawdź dokumentację systemu Windows dotyczącą konfiguracji sprzętu dysku oraz instrukcje sprzętu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Komunikat o błędzie 2

Nie można uruchomić systemu Windows NT, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony:

Katalog_główny_Winnt\System32\Ntoskrnl.exe

Zainstaluj ponownie kopię tego pliku.

Komunikat o błędzie 3

Plik katalog_główny_Winnt\System32\Hal.dll nie istnieje albo jest uszkodzony.

Zainstaluj ponownie kopię tego pliku.
Ponadto może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Jeżeli komputer jest uruchamiany przy użyciu Konsoli odzyskiwania, może zostać wyświetlony wiersz polecenia bez opcji logowania do instalacji systemu Windows.
 • Podczas próby uzyskania dostępu do folderu Windows może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Odmowa dostępu.
 • Jeżeli użytkownik usiłuje wykonać operację Naprawa z dysku CD-ROM z systemem Windows XP, instalacja systemu Windows nie jest wykrywana i nie można naprawić systemu Windows.

Przyczyna

Takie zachowanie może występować, jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z następujących warunków:

 • Brakuje wartości Default w sekcji [Boot Loader] pliku Boot.ini lub jest ona nieprawidłowa.
 • System Windows XP nie jest zainstalowany w lokalizacji określonej w pliku Boot.ini.
 • Brakuje pliku Ntoskrnl.exe lub jest on uszkodzony.
 • Ścieżka partycji w pliku Boot.ini nie jest ustawiona poprawnie.
 • Ogólny błąd sprzętowy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1

Edytowanie pliku Boot.ini w celu przywrócenia lub skorygowania wpisu Default i potwierdzenia, że pozostałe wpisy w sekcji [Operating Systems] pliku Boot.ini odwołują się do właściwych katalogów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu edytowania pliku Boot.ini, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

289022 Jak edytować plik Boot.ini w systemie Windows XP

Metoda 2

Należy skorzystać z narzędzia Bootcfg i Konsoli odzyskiwania w celu skorygowania pliku Boot.ini:

 1. Uruchom komputer za pomocą dysku CD-ROM z systemem Windows XP.
 2. Po wyświetleniu komunikatu, który informuje o konieczności naciśnięcia klawisza R w celu naprawy systemu Windows przy użyciu Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R.
 3. Wybierz żądaną instalację systemu Windows, a następnie wpisz hasło administratora po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
 4. Wpisz polecenie bootcfg /rebuild, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Po zlokalizowaniu instalacji systemu Windows wyświetlane są następujące instrukcje:
  Czy dodać instalację do listy rozruchu? (Tak/Nie/Wszystkie)
  [Wpisz T po wyświetleniu tego komunikatu.]

  Wprowadź identyfikator ładowania:
  [To jest nazwa systemu operacyjnego. Wpisz Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition.]

  Wprowadź opcje ładowania systemu operacyjnego:
  [Pozostaw to pole puste, a następnie naciśnij klawisz ENTER.]
  Po wykonaniu powyższych kroków uruchom ponownie komputer, a następnie wybierz pierwszy element z menu uruchamiania systemu. Powinno to umożliwić normalne uruchomienie systemu Windows XP.

  Po pomyślnym załadowaniu systemu Windows XP można zmodyfikować plik Boot.ini w celu usunięcia niepoprawnego wpisu.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu edytowania pliku Boot.ini, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

289022 Jak edytować plik Boot.ini w systemie Windows XP

Metoda 3

 1. Uruchom komputer przy użyciu dysku CD-ROM z systemem Windows XP. Naciśnij dowolny klawisz, aby dokonać rozruchu z dysku CD.
 2. Po zakończeniu ładowania plików instalacyjnych naciśnij klawisz R w celu wykonania naprawy przy użyciu Konsoli odzyskiwania.
 3. Po wyświetleniu konsoli odzyskiwania wybierz instalację, do której chcesz się zalogować (zazwyczaj numer 1), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Zaloguj się do konta administratora, wpisując hasło dla tego konta, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  Systemy jednoprocesorowe:

  expand <stacja_CD>:\i386\ntoskrnl.ex_ <dysk_twardy>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Systemy wieloprocesorowe:
  expand <stacja_CD>:\i386\ntkrnlmp.ex_ <dysk_twardy>:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  Uwaga W tych dwóch poleceniach symbol zastępczy <stacja_CD> reprezentuje literę dysku stacji dysków CD, a symbol zastępczy <dysk_twardy> reprezentuje literę dysku twardego, na którym jest zainstalowany system Windows.
 6. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o zastąpienie pliku, naciśnij klawisz T.
 7. Wpisz polecenie exit w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 4

Uruchom komputer przy użyciu konsoli odzyskiwania, a następnie uruchom polecenie CHKDSK /r.

Uwaga: Uwzględnianie przełącznika /p w wierszu polecenia Chkdsk nie jest konieczne, ponieważ przełącznik /r powoduje, że narzędzie Chkdsk lokalizuje uszkodzone sektory i odzyskuje informacje, które można odczytać. W tym poleceniu domyślnie uwzględniany jest przełącznik /p.

Więcej informacji

Jeżeli brakuje wartości Default w sekcji [Boot Loader] pliku Boot.ini, system Windows XP wyświetla nowy wpis Windows (domyślny) w menu modułu ładującego system operacyjny (rozruchowego modułu ładującego), a następnie ustawia ten nowy wpis jako wartość domyślną. Wpis Windows (domyślny) wskazuje następującą ścieżkę używaną do załadowania systemu Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pliku Boot.ini, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

102873 Plik Boot.ini i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 314477 — ostatni przegląd: 07.06.2013 — zmiana: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

Opinia