W razie naciśnięcia klawisza F6 podczas instalacji systemów Windows XP i Windows Server 2003 dostępna jest ograniczona obsługa sterowników dostarczonych przez producenta OEM

Streszczenie

Podczas instalacji systemu Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003 na nowym komputerze albo na komputerze z najnowszymi technologiami kontrolerów SCSI lub IDE w celu kontynuowania instalacji może być konieczne użycie sterownika urządzenia dostarczonego przez producenta OEM w celu obsługi, na przykład, nowego kontrolera magazynowania masowego. Niektóre symptomy wskazujące, że zainstalowanie sterownika urządzenia OEM jest konieczne, są następujące:
  • Po zakończeniu fazy działania Instalatora w trybie tekstowym komputer może stale uruchamiać się ponownie i nigdy nie rozpocząć części instalacji przeprowadzanej za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.
  • Jeśli Instalator nie wykryje poprawnie kontrolera, jego działanie może zostać przerwane i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.
  • W przypadku rozruchu z dyskietki lub dysku CD zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

    Instalator nie znalazł żadnych stacji dysków twardych zainstalowanych w tym systemie
    W przypadku aktualizacji za pomocą pliku Winnt32.exe lub nowej instalacji za pomocą pliku Winnt.exe zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie zatrzymania:

    Stop 0x0000007B Inaccessible_boot_device
To zachowanie może także wystąpić po aktualizacji oprogramowania układowego lub systemu BIOS obsługiwanego kontrolera SCSI, jeśli aktualizacja powoduje niezgodność ze sterownikiem SCSI zawartym w systemie Windows.

Więcej informacji

Podczas fazy procesu instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym system Windows na krótko wstrzymuje pracę i monituje o naciśnięcie klawisza F6. Ta opcja jest wyświetlana w wierszu stanu i pozwala na użycie sterownika dostarczonego przez producenta OEM. Opcja klawisza F6 oferowana jest wyłącznie w celu zainstalowania sterowników OEM kontrolerów magazynowania masowego. Jest to wymagane, aby instalacja systemu operacyjnego mogła być kontynuowana. Firma Microsoft nie obsługuje instalowania za pomocą naciśnięcia klawisza F6 żadnego innego sterownika urządzenia poza sterownikami kontrolerów magazynowania masowego.

Uwaga: Sterowniki kontrolerów magazynów masowych mogą być ładowane tylko z dyskietek przy użyciu klawisza F6. Klawisza F6 nie można używać do ładowania sterowników przechowywanych na dyskach flash USB, dyskach twardych USB lub innych zewnętrznych urządzeniach magazynujących.

Użycie takiego sterownika OEM ogranicza się do zainstalowania sterownika, który nie jest obsługiwany macierzyście lub który nie pasuje do sterownika dołączonego do systemu Windows. Jeśli zostanie użyta nowsza wersja sterownika OEM i nazwa tego nowego sterownika OEM lub jego identyfikator Plug and Play będą takie same, jak sterownika dołączonego do systemu Windows, Instalator zignoruje nowy sterownik OEM i użyje sterownika dołączonego do systemu Windows. W związku z tym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie cytowany w streszczeniu.

Jeśli po wyświetleniu monitu naciśniesz klawisz F6, pojawi się ekran, który każe zaopatrzyć się w odpowiedni sterownik na dyskietce i włożyć dyskietkę do stacji dyskietek w celu załadowaniu sterownika.


Jedynym sposobem uzyskania dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP jest pobranie ich z witryny firmy Microsoft. Dyski rozruchowe Instalatora służą do uruchamiania Instalatora na komputerach, które nie obsługują rozruchowych dysków CD-ROM. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu otrzymywania dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP i korzystania z nich, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310994 Jak uzyskać dyski rozruchowe Instalatora systemu Windows XP

Jeśli potrzebny jest zaktualizowany sterownik OEM do obsługi istniejącego kontrolera, który jest obsługiwany macierzyście przez system Windows, ale nie jest wykrywany podczas instalacji, należy zamienić sterownik systemu Windows dla kontrolera na nowy sterownik OEM. Sterownik systemu Windows dla kontrolera można znaleźć na jednym z sześciu dysków Instalatora systemu Windows lub w tymczasowym folderze instalacyjnym ($WIN_NT$.~BT). Zamiana to pozwala systemowi Windows na użycie zaktualizowanego sterownika OEM podczas części instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym; przed kontynuowaniem instalacji w trybie graficznym należy jednak skopiować ten sam zaktualizowany sterownik OEM do docelowego folderu instalacyjnego systemu Windows System32\Drivers.


Należy zauważyć, że jeśli podczas instalacji zostanie wybrana opcja sformatowania partycji w systemie plików NTFS, to nie można skopiować nowszego sterownika OEM do folderu System32\Drivers po zakończeniu części instalacji w trybie tekstowym. Dzieje się tak dlatego, że Instalator systemu Windows przed kopiowaniem plików formatuje partycję jako system plików NTFS. Aby obejść to ograniczenie, zainstaluj system Windows na partycji FAT mniejszej niż 2 GB lub partycji FAT32 mniejszej niż 32 GB. Takie działanie pozwala na uzyskanie dostępu za pomocą dysku startowego systemu Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me). Po zainstalowaniu systemu Windows można dokonać konwersji partycji FAT lub FAT32 na system NTFS za pomocą następującego polecenia:

convert c: /fs:ntfs
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314859 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia