Rozwiązywanie ogólnych problemów z urządzeniami IEEE 1394 i kontrolerami hosta

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę podstawowych kroków rozwiązywania problemów z urządzeniami IEEE 1394 (Institute of Electrical and Electronics Engineering) i kontrolerami hosta.

Więcej informacji

Następujące symptomy i sugestie mogą pomóc rozwiązać większość problemów dotyczących urządzeń IEEE 1394.

Urządzenie nie jest obsługiwane

Na ogół nieobsługiwane urządzenie nie pojawia się w Menedżerze urządzeń lub jest oznaczone znakiem wykrzyknika w żółtym kółku. Ten objaw występuje na ogół, jeśli w systemie Windows XP jest używany starszy sterownik.

Aby rozwiązać ten problem, gdy urządzenie jest kontrolerem hosta, spróbuj użyć porównywalnego sterownika systemu Windows. (Zauważ, że próba użycia innego sterownika może spowodować uszkodzenie funkcji Plug and Play lub zarządzania energią na komputerze.) Niektóre urządzenie – na przykład urządzenia magazynujące lub drukujące – wymagają dodatkowych sterowników, aby mogły funkcjonować. Sprawdź, czy dysponujesz sterownikami, zanim zainstalujesz takie urządzenie.

Jedynie kontrolery hosta OpenHCI są obsługiwane przez system Windows XP i system Microsoft Windows 98 Wydanie drugie. Kontrolery Sony CXD1947A VAIO, wszystkie kontrolery Adaptec i pozostałe kontrolery inne niż OpenHCI wymagają dodatkowych sterowników, które są dostarczane przez producentów.

Po zainstalowaniu urządzenie znika z Menedżera urządzeń

Ten symptom jest na ogół spowodowany własnymi funkcjami zarządzania energią urządzenia, najczęściej dotyczy on kamkorderów podłączonych do magistrali IEEE 1394. Gdy wewnętrzny system zarządzania energią urządzenia włączy i wyłączy zasilanie, urządzenie zniknie z Menedżera urządzeń, gdyż zostało „usunięte”.

Aby rozwiązać ten problem, zmień ustawienia wyłączania zasilania w urządzeniu, o ile takie ustawienie jest dostępne. Nie ma możliwości zrobienia tego w systemie Windows.

System przestaje odpowiadać po podłączeniu urządzenia

Ten symptom jest zazwyczaj spowodowany przez „burzę” resetowania magistrali. Za każdym razem, gdy urządzenie jest podłączane lub usuwane, cała magistrala jest ponownie inicjowana i ponownie jest tworzona lista urządzeń podłączonych do magistrali. To zdarzenie może być spowodowane przez wadliwy sprzęt, nieobsługiwany sprzęt lub przez sytuację, w której kable zostały zwrotnie podłączone do kontrolera.

Aby rozwiązać ten problem, wyłącz i włącz zasilanie. Usuń urządzenie, sprawdź, czy kable zostały zwrotnie podłączone do kontrolera hosta, a następnie włącz zasilanie.

Urządzenie zasilane z magistrali nie jest zasilane

Większość kontrolerów hosta dostarczających zasilanie musi być podłączonych do źródła zasilania wewnątrz komputera, z reguły za pomocą identycznego złącza, jakie jest używane do zasilania urządzeń wewnętrznych. Dobry przykład stanowią kontrolery firmy NEC.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy zostało podłączone zasilanie. Urządzenia 4-stykowe nie mogą być zasilane z magistrali i muszą być podłączone do osobnego źródła zasilania. Urządzenia 4-stykowe należy zawsze podłączać na końcu łańcucha urządzeń. Jeśli umieścisz urządzenie 4-stykowe między kontrolerem hosta a urządzeniem, które musi być zasilane z magistrali, to taka konfiguracja uniemożliwi zasilanie urządzenia 4-stykowego.

Kamkorder IEEE 1394 lub kamera wideo nie są wymienione na liście Programy

Te urządzenia są obsługiwane przez sterownik klasy Microsoft Streaming Class. Z tego powodu nie można użyć narzędzia Skanery i aparaty fotograficzne z Panelu sterownia, aby dodać urządzenie.

Aby rozwiązać ten problem, w oprogramowaniu wybierz opcję Microsoft DV Camera and VCR, o ile jest dostępna.

Po podłączeniu urządzenie działa wolno

Jeśli podłączysz powolne urządzenie (takie jak koncentrator 200 MB/s, wtórnik czy inne urządzenie) w łańcuchu między kontrolerem hosta a szybkim urządzeniem, oprogramowanie musi dzielić pakiety na fragmenty, aby poradzić sobie z taką konfiguracją.

Aby rozwiązać ten problem, zawsze umieszczaj powolne urządzenie na końcu łańcucha.

Za długi kabel

Kabel FireWire może mieć maksymalnie 4,5 metra długości.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314873 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia