Jak ustawić stan klawisza NUM LOCK podczas logowania w systemie Windows XP

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000:
262625 .

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób włączania domyślnego stanu klawisza NUM LOCK podczas logowania. Można to osiągnąć, używając pliku skryptu uruchamianego z folderu Autostart lub za pomocą zasad grupy w systemie Windows XP Professional.

Więcej informacji

Profile systemu Windows XP uniemożliwiają włączanie klawisza NUM LOCK po wylogowaniu się użytkownika, dlatego aby ustawić stan początkowy z użyciem tego skryptu, należy skorzystać z polecenia
runonce; nie należy jednak używać tego skryptu jako skryptu logowania.

Stan klawisza NUM LOCK jest określany osobno dla każdego użytkownika. Domyślnie klawisz NUM LOCK jest wyłączony.

Zawartość tego artykułu zależy od używanej wersji Hosta skryptów systemu Windows. System Windows XP zawiera Hosta skryptów systemu Microsoft Windows w wersji 5.6. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca pobranie najnowszej wersji Hosta skryptów systemu Windows, aby zapewnić właściwe działanie skryptu. Najnowsze informacje na temat skryptów systemu Windows można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Konfigurowanie skryptu

Aby skonfigurować skrypt w celu zmiany stanu klawisza NUM LOCK, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Notatnik.
 2. Skopiuj następujący kod i wklej go do pliku tekstowego:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"
 3. Zapisz plik pod nazwą "numlock.vbs" (włączając znaki cudzysłowu). Spowoduje to utworzenie pliku z rozszerzeniem .vbs. Ikona zostanie zmieniona z ikony programu Notatnik na ikonę skryptu.

Uruchamianie skryptu z folderu Autostart

Aby umożliwić lokalne uruchamianie skryptu, skopiuj plik Numlock.vbs do folderu Autostart użytkownika, który znajduje się zwykle w ścieżce profilu użytkownika.

Aby umożliwić uruchamianie skryptu przez wszystkich użytkowników, skopiuj plik Numlock.vbs do folderu Autostart w profilu All Users. Ścieżką domyślną tego folderu jest ścieżka Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart.

Uruchamianie skryptu za pomocą zasad grupy

Aby uruchomić skrypt za pomocą zasad grupy, należy używać systemu Windows XP Professional, a nie systemu Windows XP Home Edition.

Aby skonfigurować nowoutworzony skrypt do uruchamiania za pomocą zasad grupy, należy najpierw skopiować plik skryptu Numlock.vbs do folderu ze skryptami logowania zasad grupy.

Domyślną ścieżką skryptu logowania lokalnego jest ścieżka %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Komputerużytkownika\Scripts\Logon.


Ścieżką skryptu logowania do domeny jest ścieżka %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\Nazwa_domeny\Scripts.


Po skopiowaniu skryptu do odpowiedniej lokalizacji wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić konsolę Microsoft Management Console (MMC).
 2. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij odpowiedni obiekt zasad grupy. Wyborem domyślnym jest komputer lokalny, można jednak kliknąć przycisk Przeglądaj i wybrać inny obiekt zasad grupy.
 5. Kliknij przycisk Zakończ, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W przystawce Zarządzanie zasadami grupy zlokalizuj folder (logowania/wylogowywania) User Configuration\Windows Settings\Scripts. (Folder Computer Configuration można zastąpić folderem User Configuration).
 7. Kliknij dwukrotnie obiekt skrypt logowania, kliknij przycisk Dodaj, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij skrypt Numlock.vbs.
 8. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij konsolę zarządzania zasadami grupy.
Jeżeli chcesz, aby klawisz NUM LOCK był włączany zanim użytkownik zaloguje się, naciskając klawisze CTRL+ALT+DEL, użyj Edytora Rejestru, aby zmienić zachowanie domyślne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314879 — ostatni przegląd: 10.01.2006 — zmiana: 1

Opinia