Opcje wiersza polecenia narzędzia Instalatora systemu Microsoft Windows Msiexec.exe

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 227091 .

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia dla narzędzia Instalatora systemu Windows, programu Msiexec.exe. Msiexec.exe to program, który interpretuje pakiety i instaluje produkty.

Więcej informacji

To są dostępne opcje wiersza polecenia dla programu Msiexec.exe. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić bez określania przynajmniej jednej opcji.

Opcja Parametry Opis
------------------------------------------------------------------------
/i Pakiet|Kod_produktu Instaluje lub konfiguruje produkt.
/f [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt.

p - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku.
o - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku
lub jest zainstalowana starsza wersja pliku.
e - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku
lub jest zainstalowana taka sama lub starsza wersja pliku.
d - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku
lub jest zainstalowana inna wersja pliku.
c - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku
lub zapisana wartość sumy kontrolnej jest inna niż wartość obliczona.
a - Wymusza ponowne zainstalowanie wszystkich plików.
u - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla użytkownika.
m - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla komputera.
s - Zastępuje wszystkie istniejące skróty.
v - Uruchamia z pliku źródłowego i ponownie buforuje pakiet lokalny.
/a Pakiet Opcja instalacji administracyjnej. Instaluje produkt w sieci.
/x Pakiet|Kod_produktu Odinstalowuje produkt.
/j [u|m]Pakiet Anonsuje produkt.
or [u|m]Pakiet /t Lista_prz Wartości właściwości
or[u|m]Pakiet /g ID_języka użyte w wierszu polecenia zostaną zignorowane.
u - Anonsuje produkt bieżącemu użytkownikowi.
m - Anonsuje produkt wszystkim użytkownikom.
g - Identyfikator języka.
t - Zastosowuje listę przekształceń do zaanonsowanego pakietu.
/l [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika Określa ścieżkę pliku dziennika i wskazuje flagi, które mają być rejestrowane.
i - Komunikaty o stanie.
w - Ostrzeżenia inne niż krytyczne.
e - Wszystkie komunikaty o błędzie.
a - Uruchomienia akcji.
r - Rekordy właściwe dla akcji.
u - Żądania użytkownika.
c - Początkowe parametry interfejsu użytkownika.
m - Brak pamięci.
p - Właściwości terminalu.
v - Dane wyjściowe w trybie pełnym.
+ - Dołącza do istniejącego pliku.
! - Czyści poszczególne linie w pliku dziennika.
"*" - Symbol wieloznaczny.
Rejestruje wszystkie informacje, ale użycie opcji v nie jest uwzględnione.
Aby uwzględnić tę opcję, wpisz „/l*v”.
/p Poprawka/Pakiet Zastosowuje poprawkę. Aby zastosować poprawkę na zainstalowanym obrazie
administratora, wpisz następujące opcje:
/p [PakietPoprawki]
/a [Pakiet]
/q n|b|r|f Ustawia poziom interfejsu użytkownika.
q , qn - Brak interfejsu użytkownika.
qb - Podstawowy interfejs użytkownika.
qr - Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane
jest modalne okno dialogowe.
qf - Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest
modalne okno dialogowe.
qn+ - Brak interfejsu użytkownika. Jednak po zakończeniu instalacji wyświetlane
jest modalne okno dialogowe.
qb+ - Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji wyświetlane
jest modalne okno dialogowe. Jeśli użytkownik anuluje instalację, modalne
okno dialogowe nie zostanie wyświetlone.
qb- - Podstawowe okno dialogowe bez modalnych okien dialogowych.
Przełącznik „/qb+-” nie jest obsługiwanym poziomem interfejsu użytkownika.
/y moduł Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllRegisterServer
systemu rejestrujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia
(na przykład „msiexec /y my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku
informacji rejestru, których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru
lub pliku .msi.
/z moduł Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllUnRegisterServer systemu
wyrejestrowujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia (na przykład
„msiexec /z my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku
informacji rejestru,
których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru lub pliku .msi.
Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w pomocy Instalatora systemu Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314881 — ostatni przegląd: 18.01.2007 — zmiana: 1

Opinia