Ograniczenie liczby połączeń przychodzących w systemie Windows XP


Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 122920 .

Symptomy

Przy próbie nawiązania połączenia z komputera, na którym uruchomiony jest system Windows XP, z innym komputerem, na którym uruchomiony jest system Windows XP, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Do tego komputera zdalnego nie można obecnie uzyskać więcej połączeń, ponieważ istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.

Przyczyna

Takie zachowanie występuje, jeśli w komputerze osiągnięta zostanie maksymalna liczba połączeń przychodzących, jaką komputer ten może obsługiwać.


W systemie Windows XP Professional maksymalna liczba innych komputerów, które mogą jednocześnie połączyć się przez sieć z danym komputerem, wynosi dziesięć. Limit ten obejmuje łącznie wszystkie protokoły transportu i udostępniania zasobów. W systemie Windows XP Home Edition maksymalna liczba innych komputerów, które mogą jednocześnie połączyć się przez sieć z danym komputerem, wynosi pięć.


Ten limit jest liczbą równoczesnych sesji zainicjowanych z różnych komputerów, które mogą łączyć się z danym systemem. Ten limit nie dotyczy korzystania z narzędzi administracyjnych, które łączą się z systemem z komputera zdalnego.


Należy zauważyć, że ograniczenie dotyczy tylko połączeń przychodzących do systemu Windows XP. System Windows XP umożliwia nawiązanie nieograniczonej liczby połączeń wychodzących z innymi systemami.

Więcej informacji

Każda sesja, dla której nie są podejmowane żadne operacje związane z plikami, drukowaniem, nazwanymi potokami lub pocztą, jest automatycznie rozłączana po upływie czasu autorozłączania; wartością domyślną jest 15 minut. Po rozłączeniu sesji jedno z dziesięciu połączeń staje się dostępne i inny użytkownik może połączyć się z systemem Windows XP. Dlatego zmniejszenie czasu autorozłączania może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów, jakie pojawiają się przy limicie dziesięciu lub pięciu połączeń w systemie, który nie jest bardzo obciążony jako serwer.


Czas autorozłączania można skonfigurować, wykonując następujące polecenie z wiersza polecenia:
net config server /autodisconnect:
czas_przed_automatycznym_rozłączeniem
Ten czas należy określić w minutach.


Usługa Serwer systemu Windows jest dostrajana automatycznie; w normalnej sytuacji parametry konfiguracji serwera są dobierane automatycznie (obliczane i ustawiane) przy każdym uruchomieniu systemu Windows XP. Uruchomienie polecenia
net config server
z opcją
/autodisconnect, /servcomment lub /hidden spowoduje wyświetlenie i zapisanie w rejestrze bieżących wartości parametrów dostrojonych automatycznie. Po zapisaniu tych parametrów w rejestrze usługi serwera nie można dostroić przy użyciu apletu Sieci z Panelu sterowania. Jeśli którekolwiek z ustawień usługi serwera zostanie zmienione, system Windows XP nie będzie w stanie automatycznie dostroić usługi serwera do nowej konfiguracji. Aby uniknąć utraty możliwości automatycznego dostrajania usługi serwera, zmiany należy wprowadzać przy użyciu Edytora Rejestru, a nie z wiersza polecenia lub apletu Sieć z Panelu sterowania.


Wszystkie połączenia dysków logicznych, drukarek logicznych i na poziomie transportu ustanowione z jednego komputera są uważane za jedną sesję; dlatego połączenia te są wliczane do limitu dziesięciu połączeń jako jedno połączenie. Jeśli na przykład użytkownik ustanowi dwa połączenia dysków logicznych, dwa interfejsy Windows Sockets i jedno połączenie drukarki logicznej z systemem Windows XP, ustanawiana jest jedna sesja. Oznacza to, że z systemem Windows XP będzie można ustanowić tylko o jedno połączenie mniej, mimo iż ustanowiono trzy połączenia logiczne.


Ustanowienie przez system A wielu sesji z innym systemem, na przykład Z, jest możliwe tylko w przypadku, gdy w systemie A uruchomione są usługi, które tworzą logiczne połączenia z systemem Z. Jeśli na przykład użytkownik jest zalogowany do systemu A jako gość i w systemie A działa usługa uruchomiona przy użyciu konta użytkownik1, to gdy użytkownik i usługa (jako użytkownik1) ustanowią połączenie z systemem Z, ustanowione zostaną dwie sesje. Każda sesja logowania, która korzysta z usługi serwera, jest wliczana do limitu połączeń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314882 — ostatni przegląd: 08.07.2003 — zmiana: 1

Opinia