JAK: Używanie zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak użyć zasad grupy do automatycznej dystrybucji programów na komputerach klienckich lub wśród użytkowników.


Zasad grupy można używać do dystrybucji programów komputerowych, stosując następujące metody.

Przypisanie oprogramowania

Program można przypisać użytkownikom lub komputerom. Jeśli przypiszesz program użytkownikowi, program zostanie zainstalowany podczas logowania użytkownika do komputera. Gdy dany użytkownik po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.


Jeśli przypiszesz program komputerowi, program zostanie zainstalowany podczas uruchamiania komputera i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do danego komputera. Gdy jeden z użytkowników po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.

Opublikowanie oprogramowania

Program można opublikować dla użytkowników. Podczas logowania użytkownika do komputera opublikowany program zostaje wyświetlony w oknie dialogowym
Dodawanie/Usuwanie programów
i można go zainstalować z tego okna.


UWAGA: Zautomatyzowana instalacja programów oparta na zasadach grupy systemu Microsoft Windows 2000 wymaga, aby na komputerach klienckich był używany system Windows 2000 lub nowszy.


powrót do początku

Tworzenie punktu dystrybucji

Aby opublikować lub przypisać program komputerowy, musisz utworzyć punkt dystrybucji na serwerze publikacji:
 1. Zaloguj się na komputerze serwera jako administrator.
 2. Utwórz udostępniony folder sieciowy dla pakietu Instalatora oprogramowania Microsoft (MSI), który chcesz rozpowszechnić.
 3. Ustaw uprawnienia dla tego udziału, tak aby zezwolić na dostęp do pakietu dystrybucyjnego.
 4. Skopiuj lub zainstaluj pakiet MSI w punkcie dystrybucji. Na przykład, aby rozpowszechnić pakiet Microsoft Office XP, w celu skopiowania plików do punktu dystrybucji uruchom instalację administracyjną (setup.exe /a).
powrót do początku

Tworzenie obiektu zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), który posłuży do dystrybucji pakietu oprogramowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk
  Nowa.
 4. Wpisz nazwę dla nowej zasady (na przykład
  Dystrybucja pakietu Office XP), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk
  Właściwości, a następnie kliknij kartę
  Zabezpieczenia.
 6. Wyczyść pole wyboru
  Stosowanie zasad grupy
  dla grup zabezpieczeń, do których nie chcesz stosować tej zasady. Zaznacz pole wyboru
  Stosowanie zasad grupy
  dla grup, do których chcesz ją zastosować. Gdy skończysz, kliknij przycisk
  OK.
powrót do początku

Przypisywanie pakietu

Aby przypisać program komputerom z systemem Windows 2000 lub Windows XP Professional albo użytkownikom, którzy logują się do jednej z tych stacji roboczych:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 4. W folderze
  Konfiguracja komputera
  rozwiń węzeł
  Ustawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł
  Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie
  Nowy, a następnie kliknij polecenie
  Pakiet.
 6. W oknie dialogowym
  Otwieranie
  wpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład
  \\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.


  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcję
  Przypisany, a następnie kliknij przycisk
  OK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku okna
  Zasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk
  OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Zarządzany pakiet oprogramowania zostanie automatycznie zainstalowany po uruchomieniu komputera klienckiego.
powrót do początku

Publikowanie pakietu

Aby opublikować pakiet dla użytkowników komputera i udostępnić go do instalacji za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 4. W folderze
  Konfiguracja użytkownika
  rozwiń węzeł
  Ustawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł
  Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie
  Nowy, a następnie kliknij polecenie
  Pakiet.
 6. W oknie dialogowym
  Otwieranie
  wpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład
  \\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.


  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcję
  Opublikowany, a następnie kliknij przycisk
  OK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku okna Zasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk
  OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 10. Testowanie pakietu:
  1. Zaloguj się do stacji roboczej z systemem Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional, używając konta, dla którego opublikowano pakiet.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W systemie Windows XP kliknij przycisk
   Start, a następnie kliknij polecenie
   Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę
   Dodaj/Usuń programy
   (albo kliknij przycisk
   Dodaj lub usuń programy), a następnie kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
  4. W oknie dialogowym
   Dodawanie programów z sieci lokalnej
   kliknij opublikowany program, a następnie kliknij przycisk
   Dodaj. Program zostaje zainstalowany.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
powrót do początku

Ponowne rozmieszczanie pakietu

Zdarza się, że celowe może być ponowne rozmieszczenie pakietu oprogramowania — jeśli na przykład jest on uaktualniany lub modyfikowany. Aby ponownie rozmieścić pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 4. Rozwiń kontener
  Ustawienia oprogramowania, zawierający element
  Instalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontener
  Instalacja oprogramowania
  zawierający pakiet.
 6. W prawym okienku okna
  Zasady grupy
  kliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie
  Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie
  Rozmieść ponownie aplikację. Pojawia się następujący komunikat:
  Ponowne rozmieszczenie tej aplikacji spowoduje powtórne jej zainstalowanie wszędzie tam, gdzie jest ona już zainstalowana. Czy chcesz kontynuować?
 7. Kliknij przycisk Tak.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk
  OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
powrót do początku

Usuwanie pakietu

Aby usunąć opublikowany lub przypisany pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
  Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę
  Zasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przycisk
  Edytuj.
 4. Rozwiń kontener
  Ustawienia oprogramowania
  zawierający element
  Instalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontener
  Instalacja oprogramowania
  zawierający pakiet.
 6. W prawym okienku okna
  Zasady grupy
  kliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie
  Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie
  Usuń.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję
   Natychmiast odinstaluj oprogramowanie od użytkowników i z komputerów, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij opcję
   Zezwalaj użytkownikom na kontynuowanie używania oprogramowania, ale uniemożliwiaj nowe instalacje, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Opublikowane pakiety są wyświetlane na komputerze klienckim po użyciu zasad grupy do ich usunięcia

Ta sytuacja może wystąpić, jeśli użytkownik odinstalował program, ale jeszcze nie próbował go użyć. Gdy użytkownik po raz pierwszy uruchomi opublikowany program, instalacja jest finalizowana. Wtedy zasady grupy usuwają program.


powrót do początku


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać zasad grupy do rozmieszczania oprogramowania, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

304953 JAK: Rozmieszczanie pakietu Office XP przez sieć
302430 Informacje dotyczące sposobu wdrożenia oprogramowania w określonej grupie za pomocą zasad grupy
powrót do początku


Właściwości

Identyfikator artykułu: 314934 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia