Pusta strona Aktywacja systemu Windows w Kreatorze aktywacji produktu Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora aktywacji produktu Windows może pojawić się pusta strona „Aktywacja systemu Windows”, a kontynuacja procesu aktywacji może się nie powieść.

Przyczyna

Ten problem może mieć następujące przyczyny:
 • Rejestr jest uszkodzony lub został zmodyfikowany.
 • Pliki zostały uszkodzone w czasie instalacji systemu Windows XP lub ich brakuje.
 • Wystąpił problem z rozdzielczością wideo.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby rozwiązać ten problem:
 1. Uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania, a następnie wybierz opcję Włącz tryb VGA
  w menu
  Zaawansowane opcje systemu Windows. Uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę
  Mój komputer, kliknij polecenie
  Właściwości, kliknij kartę
  Sprzęt, a następnie kliknij przycisk
  Menedżer urządzeń. Prawym przyciskiem myszy kliknij kartę wideo, a następnie kliknij polecenie
  Wyłącz, aby komputer został uruchomiony przy użyciu standardowego sterownika wideo VGA. Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 3. Zlokalizuj następujący klucz Rejestru i skojarzone z nim wartości:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.htm
  "
  PerceivedType
  "="
  text
  "

  (Default) = "
  MozillaHTML
  "

  "
  Content Type
  "="
  image/x-xbitmap
  "
  Jeżeli ten klucz Rejestru nie istnieje, przejdź do następnego kroku. Jeżeli ten klucz istnieje, dokonaj edycji następujących wartości:
  "
  PerceivedType
  "="
  text
  "

  (Default) = "
  htmlfile
  "

  "
  Content Type
  "="
  text/html
  "
  Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 4. Zdekompresuj nową kopię pliku Actshell.htm z dysku CD z systemem Windows XP do folderu Windows\System32\Oobe, aby zastąpić istniejącą kopię pliku Actshell.htm:
  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania, a następnie wybierz opcję
   Tryb awaryjny
   w menu
   Zaawansowane opcje systemu Windows.
  2. Usuń oryginalny plik Actshell.htm z folderu Windows\System32\Oobe. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zlokalizowania i usunięcia pliku, skorzystaj z narzędzia Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Windows XP.
  3. Po włożeniu dysku CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wpisz polecenie
   expand
   litera dysku CD-ROM:\i386\actshell.ht_ c:\windows\system32\oobe\actshell.htm
   , a następnie naciśnij klawisz ENTER. Uruchom ponownie komputer, uruchom Kreatora aktywacji produktu Windows, a następnie spróbuj dokonać ponownej aktywacji systemu Windows XP. Jeżeli aktywacja systemu Windows XP jest możliwa, pomiń pozostałe kroki. Jeżeli nie można dokonać aktywacji systemu Windows XP, przejdź do następnego kroku.
 5. Naprawianie istniejącej instalacji systemu Windows XP:
  1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD-ROM, uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz ENTER po pojawieniu się pierwszego ekranu opcji umożliwiających instalację systemu Windows XP.
  2. Kliknij przycisk
   Akceptuj, aby zaakceptować umowę licencyjną. Instalator powinien teraz wykryć bieżącą instalację.


   OSTRZEŻENIE: Jeżeli Instalator nie wykryje istniejącej instalacji, naprawa instalacji może być niemożliwa i nie należy kontynuować wykonywania tej procedury. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na kontynuację, bieżąca instalacja zostanie utracona i zostanie utworzona czysta instalacja.
  3. Po pojawieniu się monitu o naprawienie istniejącej instalacji systemu Windows XP naciśnij klawisz R. Instalator systemu Windows XP uruchomi uaktualnienie na miejscu istniejącej instalacji systemu Windows XP. Należy zauważyć, że istnieje możliwość utraty niektórych niestandardowych ustawień plików systemowych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314935 — ostatni przegląd: 14.01.2002 — zmiana: 1

Opinia