JAK: Zmuszanie użytkowników do zamknięcia programów i wylogowania się po okresie nieaktywności w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak automatycznie zakończyć uruchomione przez użytkownika programy i wylogować użytkownika ze stacji roboczej po określonym czasie.


Pozostawione bez obsługi stacje robocze, do których są zalogowani użytkownicy, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji. W wielu sieciach użytkownicy mogą pozostawić działające programy i mogą być zalogowani przez nieokreślony czas. W pakiecie Microsoft Windows 2000 Resource Kit umieszczono narzędzie Winexit.scr, którego można używać do automatycznego zamykania programów użytkowników i wylogowywania ich ze stacji roboczych.


Powrót do początku

Jak skonfigurować wygaszacz ekranu Winexit.scr

 1. Użyj Eksploratora Windows do znalezienia pliku Winexit.scr w folderze pakietu Windows 2000 Resource Kit na dysku twardym.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik
  Winexit.scr, a następnie kliknij polecenie
  Zainstaluj.
 3. Pojawi się okno dialogowe Właściwości ekranu z aktywną kartą Wygaszacz ekranu. Wpis
  Wygaszacz ekranu wylogowywania
  jest automatycznie zaznaczony. Kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Zaznacz pole wyboru
  Wymuszaj zakończenie aplikacji, aby wymuszać zamknięcie programów.
 5. W polu
  Odliczaj przez
  n
  sekund
  wpisz liczbę sekund czasu wyświetlania okna dialogowego przed wylogowaniem użytkownika.
 6. W polu
  Komunikat o wylogowywaniu
  wpisz komunikat pojawiający się podczas odliczania przed wylogowaniem. Kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym
  Właściwości ekranu
  kliknij przycisk Podgląd.
 8. Zobaczysz okno dialogowe
  Automatyczne wylogowywanie. Jest w nim wyświetlany komunikat o wylogowywaniu i czasomierz odliczania. Kliknij przycisk
  Anuluj.
 9. Kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Opcja
Wymuszaj zakończenie aplikacji
wymusza zamknięcie programów, nawet jeśli zawierają niezapisane dane. Jeśli nie chcesz używać tej opcji, programy zawierające niezapisane dane nie będą zamykane i użytkownik nie zostanie wylogowany. Dobrą zasadą korporacyjną jest automatyczne zapisywanie dokumentów użytkowników, jeśli jest używana opcja
Wymuszaj zakończenie aplikacji.


Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314999 — ostatni przegląd: 06.08.2002 — zmiana: 1

Opinia