Program narzędziowy Kopia zapasowa nie wykonuje kopii zapasowych na urządzeniach CD-R, CD-RW ani DVD-R

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 262006 .

Symptomy

Przy wyborze urządzenia do wykonywania kopii zapasowej w programie Kopia zapasowa (Ntbackup.exe) nie można wybrać urządzenia CD-R, CD-RW ani DVD-R.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ w systemie Zarządzania magazynem wymiennym urządzenia CD-R, CD-RW i DVD-R nie są rozpoznawane jako media puli nośników kopii zapasowych, mimo że te typy nośników można dodać do tego systemu. Dlatego program Ntbackup.exe nie obsługuje wykonywania kopii zapasowych na tych urządzeniach.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać kopię zapasową na innym typie nośnika, na przykład na taśmie lub na dysku twardym.

Stan

To zachowanie jest zgodne z projektem.

Więcej informacji

W programie Zarządzanie magazynem wymiennym nośniki CD-R, CD-RW i DVD-R są traktowane jako nośniki, na których może jedynie istnieć system plików. W systemie plików Windows nie jest jednak obsługiwane formatowanie nośników CD-R, CD-RW ani DVD-R. Program Zarządzanie magazynem wymiennym nie może umieścić na takim dysku etykiety wolnego nośnika, ponieważ zachowuje się on jak dysk zabezpieczony przed zapisem. Oznacza to, że w aplikacji Zarządzanie magazynem wymiennym nośniki CD-R, CD-RW i DVD-R są traktowane jako nośniki tylko do odczytu, nawet jeśli zostaną dodane do puli nośników programu Ntbackup.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315255 — ostatni przegląd: 07.08.2006 — zmiana: 1

Opinia