Jak odczytać plik małego zrzutu pamięci, który jest tworzony przez system Windows w przypadku wystąpienia awarii

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 EditionMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)

Podsumowanie


W tym artykule podano szczegółowe instrukcje dotyczące analizowania pliku małego zrzutu pamięci. Plik małego zrzutu pamięci może pomóc w ustaleniu przyczyny awarii komputera. 

Jeśli szukasz materiałów dotyczących informacji o debugowaniu w systemie Windows 8 lub nowszym, zapoznaj się z artykułem http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/windows/hardware/ff551063(v=vs.85).aspx

Więcej informacji dotyczących małego zrzutu pamięci można znaleźć w artykule http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/windows/hardware/ff556895(v=vs.85).aspx

Pliki małego zrzutu pamięci

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Jeśli na komputerze wystąpi awaria, prawdopodobnie zechcesz dowiedzieć się, co się stało, naprawić problem oraz zapobiec jego ponownemu występowaniu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą pliki małego zrzutu pamięci. Plik małego zrzutu pamięci zawiera bardzo małą ilość przydatnych informacji, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyny awarii komputera. Plik zrzutu pamięci zawiera następujące informacje: 
 • Komunikat zatrzymania wraz z jego parametrami oraz inne dane
 • Lista załadowanych sterowników
 • Kontekst procesora (PRCB) dla zatrzymanego procesora
 • Informacje o procesie i kontekst jądra (EPROCESS) dla zatrzymanego procesu
 • Informacje o procesie i kontekst jądra (ETHREAD) dla zatrzymanego wątku
 • Stos wywołań trybu jądra dla zatrzymanego wątku
W celu utworzenia pliku zrzutu pamięci system Windows wymaga pliku stronicowania o rozmiarze przynajmniej 2 megabajty (MB) znajdującego się na woluminie rozruchowym. Na komputerach, na których działa system Microsoft Windows 2000 lub nowsza wersja systemu Windows, podczas każdej awarii jest tworzony nowy plik zrzutu pamięci. Historia tych plików jest przechowywana w folderze. Jeśli wystąpi drugi problem i zostanie utworzony drugi plik małego zrzutu pamięci, poprzedni plik zostanie zachowany przez system Windows. Poszczególnym plikom system Windows nadaje unikatowe nazwy z zakodowaną datą. Na przykład nazwa Mini022900-01.dmp odpowiada pierwszemu plikowi zrzutu pamięci utworzonemu 29 lutego 2000 r. W systemie Windows lista wszystkich plików małego zrzutu pamięci jest przechowywana w folderze %SystemRoot%\Minidump.


Plik małego zrzutu pamięci może być przydatny, jeśli miejsce na dysku twardym jest ograniczone. Jednak ze względu na ograniczoną ilość informacji zawartych w tym pliku jego analiza może nie pozwolić na wykrycie błędów, które nie zostały bezpośrednio spowodowane przez wątek uruchomiony w czasie wystąpienia problemu.

Konfigurowanie typu zrzutu

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Aby skonfigurować opcje uruchamiania i odzyskiwania pod kątem współdziałania z plikiem małego zrzutu pamięci, wykonaj poniższe czynności.

Ikona Informacje
 Uwaga
Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w dokumentacji produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System, a następnie kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.
 4. Na liście Zapisywanie informacji o debugowaniu kliknij pozycję Mały zrzut pamięci (64k).
  Uruchamianie i odzyskiwanie — Okno dialogowe Mały zrzut pamięci
   
  Aby zmienić lokalizację folderu dla plików małego zrzutu pamięci, wpisz nową ścieżkę w polu Plik zrzutu (lub w polu Katalog małego zrzutu, w zależności od używanej wersji systemu Windows).

Narzędzia umożliwiające odczyt pliku małego zrzutu pamięci

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Aby odczytać plik zrzutu pamięci lub zweryfikować poprawność jego utworzenia, należy użyć narzędzia Sprawdzanie zrzutu (Dumpchk.exe). 

Ikona Informacje
Uwaga:
Narzędzie Sprawdzanie zrzutu nie wymaga dostępu do symboli debugowania. Pliki symboli zawierają różne dane, które w zasadzie nie są potrzebne do działania plików binarnych, ale mogą okazać się bardzo przydatne w procesie debugowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Sprawdzanie zrzutu w systemie Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003 lub Windows Server 2008, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 156280: Jak sprawdzić plik zrzutu pamięci za pomocą programu Dumpchk.exe

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Sprawdzanie zrzutu w systemie Windows XP, Windows Vista lub Windows 7, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 315271: Jak sprawdzić plik zrzutu pamięci za pomocą programu Dumpchk.exe

Aby odczytać pliki małego zrzutu pamięci, można również skorzystać z narzędzia Debuger systemu Windows (WinDbg.exe) lub Debuger jądra (KD.exe). Pliki WinDbg.exe i KD.exe zostały dołączone do najnowszej wersji pakietu narzędzi do debugowania dla systemu Windows.

Informacje dotyczące instalacji narzędzi do debugowania można znaleźć na stronie Pobieranie i instalowanie narzędzi do debugowania dla systemu Windows. Wybierz instalację typową. Domyślnie narzędzia do debugowania są instalowane w następującym folderze: C:\Program Files\Debugging Tools for Windows

Na stronie tej udostępniono również do pobrania pakiety symboli dla systemu Windows. Więcej informacji na temat symboli systemu Windows zawierają artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 311503: Uzyskiwanie plików symboli debugowania za pomocą serwera symboli firmy Microsoft i 311503: Uzyskiwanie plików symboli debugowania za pomocą serwera symboli firmy Microsoft oraz strona Pobieranie pakietów symboli systemu Windows.


Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji plików zrzutu w systemie Windows, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 254649: Omówienie opcji dotyczących plików zrzutu pamięci w systemach Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 

Otwieranie pliku zrzutu

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Aby otworzyć plik zrzutu po ukończeniu instalacji, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do folderu Debugging Tools for Windows. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd c:\program files\debugging tools for windows
 3. Aby załadować plik zrzutu do debugera, wpisz jedno z następujących poleceń, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  windbg -y ścieżka_do_symboli -i ścieżka_do_obrazów -z ścieżka_do_pliku_zrzutu
  kd -y ścieżka_do_symboli -i ścieżka_do_obrazów -z ścieżka_do_pliku_zrzutu
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zastosowania symboli zastępczych używanych w tych poleceniach.
Symbol zastępczyWyjaśnienie
ścieżka_do_symboliLokalna ścieżka do folderu, do którego pobrano pliki symboli, lub ścieżka do serwera symboli zawierająca folder pamięci podręcznej. Plik małego zrzutu pamięci zawiera ograniczoną ilość informacji, dlatego rzeczywiste pliki binarne muszą zostać załadowane razem z symbolami, aby umożliwić poprawny odczyt pliku zrzutu.
ścieżka_do_obrazówŚcieżka do tych plików. Pliki znajdują się w folderze I386 na dysku CD-ROM systemu Windows XP. Przykładowa ścieżka: C:\Windows\I386.
ścieżka_do_pliku_zrzutuŚcieżka do analizowanego pliku zrzutu zawierająca nazwę pliku.

Przykładowe polecenia

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Aby otworzyć plik zrzutu, można użyć poniższych przykładowych poleceń. Korzystanie z tych poleceń jest oparte na następujących założeniach: 
 • Zawartość folderu I386 z dysku CD-ROM systemu Windows została skopiowana do folderu C:\Windows\I386.
 • Ścieżka do pliku zrzutu zawierająca nazwę pliku to C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
Przykład 1.

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp

Przykład 2. Jeśli wolisz korzystać z graficznej wersji debugera zamiast wersji opartej na wierszu polecenia, wpisz następujące polecenie:

windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp

Analizowanie pliku zrzutu

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Dostępnych jest kilka poleceń służących do zbierania informacji z pliku zrzutu, na przykład: 
 • Polecenie !analyze -show umożliwia wyświetlenie kodu błędu zatrzymania i jego parametrów. Kod błędu zatrzymania jest również znany jako kod operacji wykrywania błędów.
 • Polecenie !analyze -v umożliwia wyświetlenie szczegółowych danych wyjściowych.
 • Polecenie lm N T umożliwia wyświetlenie listy określonych załadowanych modułów. Dane wyjściowe zawierają ścieżkę do modułu oraz informacje o jego stanie.
Ikona Informacje
 Uwaga
Polecenie rozszerzenia !drivers umożliwia wyświetlenie listy wszystkich sterowników załadowanych na komputerze docelowym razem z podsumowaniem ich użycia pamięci. W systemie Windows XP i nowszych wersjach rozszerzenie !drivers jest przestarzałe. Aby wyświetlić informacje dotyczące załadowanych sterowników i innych modułów, należy użyć polecenia lm. Polecenie lm N T umożliwia wyświetlenie informacji w podobnym formacie co w przypadku starego rozszerzenia !drivers.

Informacje dotyczące innych poleceń oraz kompletnej składni poleceń są dostępne w dokumentacji pomocy narzędzi do debugowania. Można ją znaleźć w następującej lokalizacji:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows\Debugger.chm
Ikona Informacje
 Uwaga
W razie wystąpienia problemów z symbolami należy użyć narzędzia Symchk w celu sprawdzenia, czy załadowano poprawne symbole. Więcej informacji na temat używania narzędzia Symchk można znaleźć w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 311503: Uzyskiwanie plików symboli debugowania za pomocą serwera symboli firmy Microsoft.

Upraszczanie korzystania z poleceń za pomocą pliku wsadowego

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje
 

Po ustaleniu, którego polecenia należy użyć w celu załadowania zrzutów pamięci, można utworzyć plik wsadowy umożliwiający analizę pliku zrzutu. Na przykład utwórz plik wsadowy o nazwie Dump.bat. Zapisz go w folderze, w którym zainstalowano narzędzia do debugowania. W pliku wsadowym wpisz następujący tekst: 
cd "c:\program files\debugging tools for windows"

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z %1


Gdy zechcesz przeanalizować plik zrzutu, wpisz następujące polecenie, które umożliwia przekazanie ścieżki do pliku zrzutu do pliku wsadowego:
dump c:\windows\minidump\minidump.dmp