Jak oczyścić uszkodzony wykaz COM+

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows registry

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób oczyszczania wykazu COM+, jeśli zostanie uszkodzony.

Więcej informacji

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Aby oczyścić uszkodzony wykaz COM+, wykonaj następujące kroki:
 1. Zmień nazwę pliku %WinDir%\System32\Clbcatq.dll na %WinDir%\System32\~Clbcatq.dll. Pamiętaj, że na początku nazwy powinien zostać umieszczony znak tyldy (~).
 2. Ponownie uruchom komputer.
 3. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 4. Zlokalizuj i usuń następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\COM3
 5. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd %windir%, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie rmdir /s Registration, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jest to folder, w której znajduje się rejestracyjna baza danych.

  Uwaga Jeśli była zainstalowana aktualizacja MS04-012, należy zainstalować ją ponownie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń MS04-012, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  828741 MS04-012: Aktualizacja zbiorcza usługi RPC/modelu DCOM firmy Microsoft

 7. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 8. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 9. Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić proces ponownej instalacji modelu COM+.
 10. Jeśli na komputerze są zainstalowane usługi IIS, to tworzą one kilka aplikacji COM+. Teraz aplikacji tych nie będzie. Aby zostały one ponownie utworzone, uruchom z wiersza polecenia następujące polecenie:
  rundll32 %windir%\system32\inetsrv\wamreg.dll, CreateIISPackage
Jeśli usługa ochrony plików systemu Windows uniemożliwia zmianę nazwy i usunięcie, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i powtórz powyższe kroki.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315296 — ostatni przegląd: 11.09.2006 — zmiana: 1

Opinia