Komunikat o błędzie podczas instalowania programu: „Błąd 1606. Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej <Common Administrative Tools>. All users\”

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie komputera.

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po uaktualnieniu systemu Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub systemu Windows Millennium Edition do systemu Microsoft Windows XP lub Windows XP z dodatkiem SP1 podczas instalacji programu na komputerze z systemem Microsoft Windows XP może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd 1606. Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej <Common Administrative Tools>.All Users\.
Ponadto może nie być wykonywane żadne działanie przy próbie otwarcia apletu Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania.

Przyczyna

Takie zachowanie może wystąpić, gdy w następującym wpisie rejestru znajduje się błędne ustawienie:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Common Administrative Tools

Uwaga: Ten klucz rejestru istnieje tylko wtedy, jeśli komputer został uaktualniony do systemu Windows XP z systemu Windows 98 Wydanie drugie lub z systemu Windows Millennium Edition.


To zachowanie może być także powodowane przez program Norton AntiVirus 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego zachowania oraz kroków, które należy wykonać w celu rozwiązania tego problemu, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Symantec: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskiwanie niezbędnej pomocy technicznej. Te informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Jeśli to zachowanie nadal występuje po wykonaniu odpowiednich kroków w celu rozwiązania tego problemu, należy ręcznie usunąć program Norton AntiVirus 2003. Jeśli programu Norton AntiVirus nie można usunąć za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy, należy użyć narzędzia Rnav2003.exe. Aby ręcznie usunąć program Norton AntiVirus, w Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy, kliknij pozycję Norton Antivirus, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń programy. Aby uzyskać informacje dotyczące pobierania i używania narzędzia Rnav2003.exe, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Symantec:

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Program antywirusowy służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Computer viruses: description, prevention, and recovery

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Uruchamianie wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. W prawym okienku okna Edytor rejestru kliknij dwukrotnie pozycję Common Administrative Tools.
 5. W polu Dane wartości wpisz następującą wartość, a następnie kliknij przycisk OK:
  %ALLUSERSPROFILE%\Menu Start\Programy\Narzędzia administracyjne
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor Rejestru.
 7. Ponownie uruchom komputer.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z podobnymi komunikatami o błędach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307683 Error message when you install Plus! for Windows XP: "Error 1606. Could not access network location"

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315352 — ostatni przegląd: 23.03.2007 — zmiana: 1

Opinia