"Błąd nie można przetworzyć poświadczenie TPM" podczas próby skonfigurowania klucza poświadczenie Windows Server 2012 R2

Objawy

Podczas konfigurowania poświadczenie klucza TPM z "kluczem adnotację" model zaufania TPM przy użyciu modułu TPM 2.0 dla Windows 10 klienta łączącego się z systemu Windows Server 2012 R2 systemem usług certyfikatów w usłudze Active Directory. Rejestrowanie certyfikatów nie powiedzie się i zostanie wyświetlony "Błąd nie procesu modułu TPM świadectwa" i "ERROR_INVALID_PARAMETER" komunikaty o błędach.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji czerwca 2016 dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (KB3161606).
Uzyskaj więcej informacji na temat Poświadczenie klucza TPM w witrynie sieci Web firmy Microsoft.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 3154769 — ostatni przegląd: 16.02.2017 — zmiana: 1

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation

Opinia