JAK: Konfigurowanie rekordów DNS witryny sieci Web w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak należy skonfigurować serwer DNS, aby za jego pomocą móc zarządzać zewnętrzną witryną sieci Web (tj. witryną dostępną w Internecie).


Jak uzyskać adres IP

Aby móc zarządzać zewnętrzną witryną sieci Web, należy uzyskać od swojego usługodawcy internetowego publiczny adres IP. Następnie należy przypisać ten adres zewnętrznemu interfejsowi zapory lub routera, z którym jest połączony serwer DNS. Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące przypisywania adresu IP karcie sieciowej, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308199 HOW TO: Change the IP Address of a Network Adapter
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące konfigurowania serwera DNS w sposób zapewniający dostęp do Internetu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300202 HOW TO: Configure DNS for Internet Access

Jak zarejestrować nazwę domeny

Należy zarejestrować nazwę nadrzędnej domeny DNS organizacji (lub domeny DNS drugiego stopnia). Umożliwiają to specjalne urzędy rejestracyjne, które rejestrują nazwy domen w Internecie. Lista akredytowanych urzędów rejestracyjnych o zasięgu światowym jest dostępna w następującej witrynie sieci Web:
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Chociaż w zależności od wybranego urzędu rejestracyjnego proces rejestracji wygląda nieco inaczej, aby zarejestrować nazwę domeny należy wykonać następujące kroki:
 1. Przeprowadzając odpowiednie wyszukiwanie, należy sprawdzić, czy rejestrowana nazwa jest dostępna.
 2. Należy podać informacje kontaktowe oraz dotyczące opłat (w tym adres e-mail).
 3. Należy wpisać w pełni kwalifikowane nazwy podstawowych i pomocniczych serwerów DNS.

  UWAGA: Są to publiczne adresy IP uzyskane od usługodawcy internetowego.
 4. Należy wnieść opłatę roczną lub określić sposób jej wniesienia.

Jak skonfigurować serwer sieci Web

Należy zainstalować i skonfigurować Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft (jeśli nie są jeszcze zainstalowane). Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące instalowania i konfigurowania Internetowych usług informacyjnych, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308192 HOW TO: Configure Windows 2000 as a Web Server
308163 HOW TO: Use Host Header Names to Configure Multiple Web Sites on a Single IP Address
308160 HOW TO: Configure Internet Information Services Web Authentication
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak opublikować serwer sieci Web działający za zaporą, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313072 HOW TO: Configure the Web Publishing Service to Work with Internet Security and Acceleration Server
313562 HOW TO: Publish a Web Server on a Perimeter Network

Jak utworzyć wpis DNS dotyczący serwera sieci Web

Utwórz alias lub rekord CNAME dla serwera DNS, na którym skonfigurowano Internetowe usługi informacyjne. Dzięki temu zewnętrzne hosty będą mogły łączyć się z tym serwerem sieci Web przy użyciu nazwy hosta „www”. Aby to zrobić:

 1. Uruchom przystawkę DNS. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Serwer DNS.
 2. W obszarze Serwer DNS rozwiń pozycję Nazwa hosta (gdzie Nazwa hosta jest nazwą hosta serwera DNS).
 3. Rozwiń pozycję Strefy wyszukiwania do przodu.
 4. W obszarze Strefy wyszukiwania do przodu kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną strefę (na przykład nazwa_domeny.com), a następnie kliknij polecenie Nowy alias.
 5. W polu Nazwa aliasu wpisz www.
 6. W polu W pełni kwalifikowana nazwa dla hosta docelowego wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę hosta serwera DNS, na którym są zainstalowane Internetowe usługi informacyjne. Na przykład wpisz dns.nazwa_domeny.com, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące tworzenia rekordu DNS, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308201 HOW TO: Create a New Zone on a DNS ServerMateriały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296250 The Domain Name System Name Recommendations for Small Business Server 2000
291662 HOW TO: Publish Domain Name System Servers by Using Internet Security and Acceleration Server
300435 HOW TO: Securely Publish Multiple Web Sites by Using ISA Server
300991 HOW TO: Create a New Virtual Web Site with Its Own IP Address in Internet Information Services

Właściwości

Identyfikator artykułu: 315982 — ostatni przegląd: 18.03.2004 — zmiana: 1

Opinia