Komunikat o błędzie „To polecenie jest niedostępne, ponieważ dokument jest zablokowany dla edycji” podczas edytowania starych lub nowych dokumentów w pakiecie Office XP lub Office 2003

Symptomy

Podczas próby edytowania starych lub nowych dokumentów może zostać wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:
To polecenie jest niedostępne, ponieważ dokument jest zablokowany dla edycji.
Nie można tworzyć żadnych nowych dokumentów ani zapisywać dokumentów. Ponadto można zauważyć, że wiele poleceń menu jest niedostępnych (są wyszarzone).

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy pakiet Microsoft Office nie został uaktywniony lub jeśli program pakietu Office nie został zamknięty po aktywacji pakietu. Bez aktywacji programy pakietu Office działają w trybie zmniejszonej funkcjonalności i wykazują takie zachowanie.

Rozwiązanie

Aby sprawdzić, czy produkt został uaktywniony, kliknij polecenie Aktywuj produkt w menu Pomoc. Jeśli produkt został uaktywniony, wyświetlane jest okno dialogowe z informacją, że produkt został uaktywniony. W przeciwnym razie jest uruchamiany kreator aktywacji pakietu Office, który umożliwia aktywację produktu.

Uwaga Po aktywacji trzeba produkt zamknąć, a następnie uruchomić ponownie.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

293151 Description of the Office Activation Wizard

Właściwości

Identyfikator artykułu: 316032 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia