Błąd 1619 Instalatora Windows podczas instalowania z katalogów chronionych w systemie NTFS

Symptomy

Podczas instalowania programu instalacyjnego opartego na technologii Instalatora Windows może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie Instalatora Windows:
Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
Jeśli jest dostępny pełny plik dziennika programu instalacyjnego, na końcu tego pliku znajduje się również następująca informacja:
MSI (c) (6C:54): Nazwa pakietu wyodrębniona ze ścieżki pakietu: 'somesetup.msi' MSI (c) (6C:54): Nie można utworzyć ścieżki LFN pakietu: 'H:\tmp\apps\coreapps\somesetup\somesetup.msi' Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy ten pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, albo skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu sprawdzenia, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows. MSI (c) (6C:54): Wątek MainEngineThread zwraca wartość 1619.

Przyczyna

To działanie występuje, jeśli są spełnione oba następujące warunki:
  • Program jest instalowany z woluminu sformatowanego za pomocą systemu plików NTFS, w którym użytkownikowi odmówiono uprawnień Wyświetlanie zawartości folderu/Odczyt danych do folderu instalacyjnego.

    — oraz —
  • Program jest instalowany na komputerze, na którym zainstalowano Instalatora Windows w wersji 2 wraz z plikiem DLL Instalatora Windows Msi.dll w wersji 2.0.2600.0.

    UWAGA: Instalator Windows z plikiem Msi.dll w wersji 2.0.2600.0 jest dołączony do systemu Microsoft Windows XP. Można go również pobrać w postaci pliku do rozpowszechniania dla systemów Windows 2000 i Windows NT 4.0.
Ten problem jest spowodowany błędem aparatu Instalatora Windows w wersji 2.0.

Rozwiązanie

Windows XP

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików lub nowsze:

Data Wersja Rozmiar Nazwa pliku
------------------------------------------------------
11-lut-2002 2.0.2600.28 1 994 240 bajtów Msi.dll


Windows 2000

Ten problem należy rozwiązać, używając jednej z poniższych metod.

Zaktualizowanie do dodatku Service Pack 3

Ten problem można rozwiązać przez zaktualizowanie systemu Windows 2000 za pomocą dodatku Service Pack 3 (SP3). Dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 zawiera Instalatora Windows w wersji 2.0 z plikiem Msi.dll w wersji 2.0.2600.1, który pozwala rozwiązać ten problem.
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Zaktualizowanie Instalatora Windows

Zaktualizowanie systemu Windows o najnowszą wersję Instalatora Windows. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Obejście problemu

Użytkownikowi uruchamiającemu program instalacyjny należy przyznać uprawnienia NTFS Wyświetlanie zawartości folderu/Odczyt danych do katalogu, w którym znajduje się plik msi, oraz do wszystkich jego podkatalogów.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316309 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia