JAK: Konfiguracja konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0

Streszczenie

W tym artykule opisano, w jaki sposób krok po kroku skonfigurować profil mobilny użytkownika. Aby to zrobić, należy utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników, a następnie skonfigurować konto użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika. Po wykonaniu tej procedury profil użytkownika, włącznie z unikatowymi ustawieniami jego pulpitu, jest dostępny dla użytkownika po zalogowaniu do dowolnego komputera w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0.


Powrót do początku

Wymagania

 • Komputer oparty na systemie Windows NT Server 4.0 (spełniający wymagania znajdujące się na liście zgodności sprzętu), który jest podstawowym kontrolerem domeny, musi być dostępny w sieci podczas konfiguracji konta użytkownika.
 • Jeżeli użytkownik nie chce przechowywać profilów mobilnych użytkowników na podstawowym kontrolerze domeny, w sieci musi być dostępny dodatkowy komputer oparty na systemie Windows NT Server 4.0.
Powrót do początku

Tworzenie udostępnionego folderu do przechowywania profilu mobilnego użytkownika

Przed skonfigurowaniem konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika należy utworzyć udostępniony folder na komputerze w domenie, opartym na systemie Windows NT Server 4.0, w celu przechowywania w nim profilów mobilnych użytkowników. Folder ten znajduje się często na kontrolerze domeny, może jednak być również zlokalizowany na dowolnym komputerze z systemem Windows NT Server 4.0 w domenie.


Aby utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników:
 1. Kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, a następnie kliknij polecenie
  Eksplorator Windows NT.
 2. Kliknij dysk, na którym chcesz utworzyć udostępniony folder do przechowywania profilów mobilnych użytkowników.
 3. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
 4. Wpisz nazwę dla nowego folderu i naciśnij klawisz ENTER.


  UWAGA: Zazwyczaj folder używany do przechowywania profilów mobilnych użytkowników ma nazwę „Profile”. Można jednak nadać mu dowolną nazwę.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder utworzony w kroku 2, a następnie kliknij polecenie
  Udostępnianie.
 6. Kliknij opcję
  Udostępniony jako, wpisz nazwę, którą chcesz nadać folderowi, w polu
  Nazwa udziału, a następnie kliknij przycisk
  OK.


  UWAGA: Folder Profile jest zazwyczaj udostępniany pod nazwą „Profile”.
 7. Zamknij Eksploratora Windows NT.
Powrót do początku

Konfigurowanie konta użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika w domenie opartej na systemie Windows NT 4.0

Aby skonfigurować konta użytkowników w domenie, można użyć dowolnego komputera w domenie opartego na systemie Windows NT Server 4.0 lub na systemie Windows NT Workstation 4.0, który używa narzędzi systemu Windows NT Server. Ponadto należy zalogować się jako administrator lub użytkownik, który jest członkiem grupy lokalnej Administratorzy lub grupy lokalnej Operatorzy kont w domenie.


Aby skonfigurować konto użytkownika do używania profilu mobilnego użytkownika:
 1. Kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie
  Narzędzia administracyjne (wspólne), a następnie kliknij polecenie
  Menedżer użytkowników dla domen.
 2. Kliknij dwukrotnie konto użytkownika, do którego chcesz przypisać profil mobilny, a następnie kliknij przycisk
  Profil.
 3. Wpisz pełną ścieżkę udostępnionego folderu, zawierającego profil użytkownika, w polu
  Ścieżka profilu użytkownika, a następnie kliknij przycisk
  OK.


  Użyj następującego formatu dla ścieżki profilu użytkownika:
  \\nazwa_serwera\nazwa_udostępnionego_folderu\nazwa_folderu_profilu_użytkownika
  Jeżeli na przykład chcesz przechowywać profil mobilny użytkownika w folderze o takiej samej nazwie jak konto użytkownika w udostępnionym folderze o nazwie „Profile” na serwerze „Serwer1”, wpisz następującą ścieżkę:
  \\Serwer1\Profile\%nazwa_użytkownika%
  UWAGA: System Windows NT automatycznie zastępuje zmienną %nazwa_użytkownika% nazwą konta użytkownika podczas tworzenia profilu użytkownika i uzyskiwania dostępu do niego. Jeżeli użytkownik używa tej zmiennej, można wpisać tę samą ścieżkę dla wszystkich użytkowników.
 4. Kliknij przycisk
  OK, a następnie zamknij Menedżera użytkowników dla domen.
Przy następnym zalogowaniu użytkownika tworzony jest folder profilu użytkownika określony w kroku 4. Po wylogowaniu użytkownika jego profil jest kopiowany do nowego folderu.


Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfiguracji profilów mobilnych użytkowników, zapoznaj się z modułem 2 programu Microsoft Official Curriculum, kurs numer 803 pod tytułem „Administering Microsoft Windows NT 4.0”.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalacji narzędzi systemu Windows NT Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

168476 How to Create Mandatory Profiles with Windows NT 4.0
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316353 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia