Komunikat o błędzie myszy „System nie może załadować pliku [vmouse.vxd]” wyświetlony przez Menedżera urządzeń

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Mysz może nie działać w oczekiwany sposób. W Menedżerze urządzeń obok myszy może być wyświetlany znak wykrzyknika w żółtym kółku. Po wyświetleniu właściwości myszy może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
To urządzenie nie pracuje poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować pliku [vmouse.vxd] ładującego sterowniki dla tego urządzenia [kod 8]. Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom Instalatora systemu Windows, używając dysku CD z systemem Windows.
Problem pozostaje nadal nierozwiązany, mimo zastosowania się do zalecenia podanego w komunikacie i uruchomienia Instalatora systemu Windows.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli plik System.ini jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, usuń wszystkie niepoprawne lub uszkodzone wpisy z pliku System.ini. Aby zmodyfikować plik System.ini, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz tekst
  c:\windows\system.ini, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W programie Notatnik firmy Microsoft można zauważyć, że plik System.ini jest podzielony na sekcje. Każda sekcja rozpoczyna się nagłówkiem sekcji, który jest umieszczony między dwoma nawiasami kwadratowymi. Przykładową postać pliku System.ini pokazano poniżej:
  [drivers]

  wave=mmdrv.dll

  timer=timer.drv

  [mci]

  [driver32]

  [386enh]

  woafont=dosapp.FON

  EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
 4. Sprawdź dokładnie, czy nad którymkolwiek z nagłówków sekcji nie znajduje się nieczytelny tekst („śmieci”). Jeżeli taki tekst poprzedza jakikolwiek nagłówek sekcji, należy go usunąć.
 5. Po usunięciu całego nieczytelnego tekstu (według instrukcji z kroku 4) kliknij polecenie Zapisz w menu Plik.
 6. Zamknij program Notatnik, a następnie ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316544 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia