Rozszerzenia i działanie mechanizmów jakości usługi (QoS, Quality of Service) systemu Windows XP

Streszczenie

Termin „jakość usług (QoS, Quality of Service) w sieci” odnosi się do różnych technik, w których priorytet ma jeden typ transmisji lub program działający podczas połączenia sieciowego, a nie połączenie typu Optimum. Mechanizmy QoS zostały wbudowane zarówno w system Microsoft Windows 2000, jak i Windows XP. W tym artykule opisano rozszerzenia tych mechanizmów dostępne w systemie Windows XP. Przedstawiono także odwołania do funkcji QoS, które zostały wprowadzone po raz pierwszy w systemie Windows 2000.

Mechanizmy QoS udostępniania połączenia internetowego

W przypadku połączenia danej sieci z inną za pośrednictwem powolnego łącza lub połączenia, na przykład za pomocą linii telefonicznej, może zaistnieć sytuacja, w której zwiększy się opóźnienie ruchu, co zablokuje wolne łącze. Opóźnienie jest spowodowane niezgodnością szybkości transmisji między stacjami końcowymi a wolnym łączem. Jest ono przyczyną wystąpienia wąskiego gardła w ścieżce sieciowej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy komunikacja jest zorientowana na połączenie i używany jest protokół TCP.

Niezgodność powstaje, gdy klient odbierający dane jest połączony z dość szybką siecią, taką jak Ethernet o szybkości 100 MB na sekundę, i pracuje w systemie Windows XP z usługą udostępniania połączenia internetowego, a serwer, z którym komunikuje się klient, jest dostępny zdalnie w szybkiej sieci. W takim wypadku dla okna odbioru ustawiona jest zbyt wysoka wartość, oparta na szybkości łącza wykorzystywanego przez klienta do łączenia się. Nadawca rozpoczyna wysyłanie z małą prędkością, ale jeśli pakiety nie są tracone, może je wysyłać w pełnym rozmiarze okna.

Taki scenariusz może mieć wpływ na funkcjonowanie innych połączeń TCP w tej samej sieci. Pakiety znajdują się w potencjalnie dużej kolejce i oczekują na transmisję w wolnej sieci. Jeżeli zostaną utracone, trzeba ponownie wysłać dane, co powoduje nadmierne obciążenie łącza.

Aby rozwiązać ten problem, należy korzystać z komputera uruchamiającego usługę udostępniania połączenia internetowego na granicy szybkości sieci, przez co automatycznie jest ustawiany mniejszy, odpowiedni do wolnego łącza rozmiar okna odbioru. Takie ustawienie ma wyższy priorytet niż ustawienia odbiorcy. Nie wpływa ono negatywnie na ruch w sieci, ponieważ rozmiar okna jest tak ustawiany, jakby odbiorca był podłączony bezpośrednio do wolnego łącza. Rozmiar okna jest dostosowywany przez składnik Harmonogram pakietów QoS działający na komputerze z usługą udostępniania połączenia internetowego.

Jakość usługi dla modemów i dostępu zdalnego

W styczniu 2002 wiele osób łączyło się z Internetem za pomocą wolnych łączy, np. o szybkości 56 kilobitów na sekundę. Mimo ograniczeń związanych z niską szybkością łącza wiele osób podczas połączenia uruchamiało kilka programów. Na przykład użytkownicy mogli jednocześnie pobierać pliki, korzystać z poczty e-mail, rozmawiać w sieci, a nawet słuchać muzyki lub oglądać filmy. Większość programów korzysta podczas transmisji z protokołu TCP jako protokołu głównego, a każdy program korzysta z własnych połączeń.

Pierwszy program korzystający z łącza będzie miał na nie wyłączność do chwili, gdy połączenie stanie się stabilne. W stanie stabilnym używane jest pełne okno transmisji danych za pomocą protokołu TCP. Gdy kolejny program rozpoczyna transmisję danych, dla używanego przez niego połączenia stosowany jest algorytm wolnego uruchamiania ograniczający ilość niepotwierdzonych danych, które mogą być przesyłane. Ze względu na ilość danych przesyłanych przez już uruchomioną aplikację drugi program potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie stabilności, a transmisja będzie dużo wolniejsza w przypadku podobnych rozmiarów danych.

Gdy system Windows XP używa wolnego łącza, stosowany jest w nim algorytm kolejkowania DRR (Deficit Round Robin). Był on dostępny w systemie Windows 2000. Algorytm jest domyślnie włączany w systemie Windows XP po wykryciu powolnego łącza. Przydziela on kilka przepływów danych i przypisuje do nich nowe strumienie danych aplikacji. Przepływy są automatycznie obsługiwane cyklicznie. Dzięki tej konfiguracji uzyskuje się lepszą czułość oraz wydajność komunikacji sieciowej i nie trzeba ręcznie konfigurować ustawień.

Wykorzystanie mechanizmu QoS na komputerach końcowych z systemem Windows XP — szczegóły

Tak jak w systemie Windows 2000, w systemie Windows XP programy mogą korzystać z mechanizmu QoS dzięki interfejsom API QoS. Cała przepustowość sieci może być współużytkowana przez wszystkie programy, chyba że dana aplikacja wyraźnie żąda priorytetu. „Zarezerwowana” przepustowość jest nadal dostępna dla innych programów, chyba że aplikacja wysyłająca żądanie wysyła dane. Domyślnie programy mogą rezerwować maksymalnie 20 procent przepustowości łącza głównego dla każdego interfejsu na komputerze końcowym. Jeżeli dane wysyłane przez program rezerwujący nie zajmują całej zarezerwowanej przepustowości, niewykorzystana część jest dostępna dla innych przepływów danych na tym samym hoście.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących harmonogramu pakietów QoS, zobacz Pomoc systemu Windows XP. Dodatkowe informacje na temat mechanizmu QoS systemu Windows 2000 są dostępne w bibliotece atykułów technicznych na temat systemu Windows 2000.

Sprostowania nieprawdziwych opinii na temat obsługi QoS w systemie Windows XP

W różnych artykułach technicznych i wypowiedziach w grupach dyskusyjnych pojawiły się opinie, że system Windows XP zawsze rezerwuje 20 procent dostępnej przepustowości dla mechanizmu QoS. Twierdzenia te są nieprawdziwe. Właściwy opis działania systemów z rodziny Windows XP można znaleźć w sekcji „Wykorzystanie mechanizmu QoS na komputerach końcowych z systemem Windows XP — szczegóły”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 316666 — ostatni przegląd: 12.07.2006 — zmiana: 1

Opinia