Komunikat o błędzie: Błąd programu Windows Media Player C00D10B3 - Nie można uzyskać dostępu do sieci

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Na niektórych komputerach korzystających z szerokopasmowych połączeń sieciowych (na przykład ATM) program Windows Media Player może nie być w stanie ustanowić połączenia z Internetem i może być wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Błąd programu Windows Media Player C00D10B3 - Nie można uzyskać dostępu do sieci

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, można użyć Edytora rejestru lub Panelu sterowania.

Metoda 1. Przy użyciu Edytora rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, utwórz w Edytorze rejestru wartość rejestru DWORD o nazwie „ForceOnline” (ustawiając wartość 1) w następującym kluczu rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Uwaga W programie Windows Media Player Seria 9 można wykonać tę samą funkcję bez użycia Edytora rejestru. Aby to zrobić, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia, a następnie zaznacz pole wyboru Łącz z Internetem (zastępuje inne polecenia).

Metoda 2. Przy użyciu Panelu sterowania

  1. W Panelu sterowania kliknij ikonę Połączenia sieciowe.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Nowe połączenie.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora nowego połączenia, aby utworzyć połączenie zgodne z bieżącą konfiguracją sieci.
Po zakończeniu będzie możliwe ustanowienie połączenia z siecią przy użyciu programu Windows Media Player.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317101 — ostatni przegląd: 29.07.2008 — zmiana: 1

Opinia