Jak rozwiązać problem ze zdarzeniami o identyfikatorach 2021 i 2022

WAŻNE: Artykuł ten zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Zanim zmodyfikujesz rejestr, upewnij się, czy została utworzona jego kopia zapasowa i czy wiesz, jak przywrócić rejestr w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia kopii zapasowej, przewracania i edycji rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Komputer serwer może na krótko przestać odpowiadać (zawiesić się) i jeden lub więcej następujących błędów może zostać wyświetlonych w Podglądzie zdarzeń:
Identyfikator zdarzenia: 2022

Źródło: Srv

Opis: Serwer nie mógł znaleźć wolnego połączenia
n
razy w ciągu ostatnich
sekundy
sekund.
lub
Identyfikator zdarzenia: 2021

Źródło: Srv

Opis: Serwer nie mógł utworzyć elementu roboczego
n
razy w ciągu ostatnich
sekundy
sekund.
Ten artykuł wyjaśnia, jak rozwiązać problemy z błędami zdarzeń o identyfikatorach 2022 i 2021 pochodzących z usługi Server. Te kroki zakładają, że czytelnik zna programy Edytor Rejestru, Monitor wydajności i Monitor sieci.


UWAGA: Wiele kroków rozwiązywania problemów omówionych w tym artykule może być także użytych do ustalenia przyczyn następujących błędów:
Identyfikator zdarzenia: 2019

Źródło: Srv

Opis: Serwer nie mógł przydzielić pamięci z puli niestronicowanej, ponieważ pula ta była pusta.


Identyfikator zdarzenia: 2020

Źródło: Srv

Opis: Serwer nie mógł przydzielić pamięci z puli stronicowanej, ponieważ pula ta była pusta.


Identyfikator zdarzenia: 3013

Źródło: Rdr

Opis: Readresator: przekroczono limit czasu dla nazwa komputera.
UWAGA: Poprzedni błąd jest wyświetlany na komputerach serwerach połączonych z serwerem, którego dotyczy problem. W niektórych przypadkach błąd ten może być wyświetlony na komputerze, którego dotyczy problem.


UWAGA: Inne zdarzenia mogą nie być aktywne i mogą generować kod stanu 1450 („Za mało zasobów systemu”).

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się, ponieważ usługa Server nie może sprostać żądaniom sieciowych elementów roboczych, kolejkowanych w warstwie sieciowej strumienia wejścia/wyjścia (We/Wy).


Mówiąc prościej, usługa Server nie może przetworzyć żądanych sieciowych elementów We/Wy na dysk twardy wystarczająco szybko, by zapobiec wyczerpaniu swych zasobów.


Wiele różnych przyczyn może spowodować ten problem. Podczas rozwiązywania tego problemu zbadaj wszystkie składniki ścieżki We/Wy, od karty sieciowej do macierzy dysków twardych. Rozpocznij od ustalenia, w jakich okolicznościach dochodzi do pojawienia się błędu o identyfikatorze zdarzenia 2022. Przykładem może być występowanie tych błędów tylko podczas działania programu wykonywania kopii zapasowej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, najpierw spróbuj zmaksymalizować zasoby, które mogą być dostępne dla usługi Server. Może to wyeliminować komunikaty o błędach lub tylko zmniejszyć częstość błędów.


WAŻNE: Maksymalizowanie zasobów systemu dla usługi Server na tym etapie nie zwiększa trudności w rozwiązywaniu problemów z katalogiem głównym, który je powoduje.


Jako część wstępnej procedury rozwiązywania problemu użyj narzędzie GFLAGS firmy Microsoft do ustawienia znakowania pul i skonfigurowania komputera w celu uzyskania całkowitego zrzutu pamięci. W przypadku systemu Windows 2000 skonfiguruj go na ręczne wykonywanie zrzutów pamięci za pomocą konsoli systemowej, gdy usługa Server przestanie odpowiadać (zawiesi się) lub w sytuacji, gdy zaawansowane procedury rozwiązywania problemów tego wymagają.


UWAGA: Nie odbudowuj serwera z powodu problemów z usługą Server, ponieważ nie rozwiąże to problemu. Problem będzie się ponawiać.

Edycja Rejestru w celu maksymalizacji wydajności usługi Server

WAŻNE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Kiedy dodajesz wartości do rejestru opisane w tej sekcji, upewnij się, że wprowadzasz je w formacie dziesiętnym.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst
  regedit
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Przejdź do następującego klucza Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Dodaj następujące wartości typu DWORD do rejestru. Aby dodać wartość, wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij opcję Wartość DWORD.
  • MaxWorkItems.
   Nazwa wartości:
   MaxWorkItems

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   65535
   (dziesiętnie)
   UWAGA: Wartość ta określa maksymalną liczbę buforów odbioru, jakie serwer może przydzielić. Po osiągnięciu tego limitu sprawność serwera może się znacznie obniżyć. Jeżeli zminimalizujesz to ustawienie, usługa Server wstępnie przydzieli mniej niż około 4 megabajty (MB) pamięci puli niestronicowanej. Środowisko może być wrażliwe na taki wzrost pamięci puli niestronicowanej, ale na większość systemów nie będzie to miało wpływu.

  • : Wartość ta określa maksymalną liczbę buforów odbioru, jakie serwer może przydzielić. Po osiągnięciu tego limitu sprawność serwera może się znacznie obniżyć. Jeżeli zminimalizujesz to ustawienie, usługa Server wstępnie przydzieli mniej niż około 4 megabajty (MB) pamięci puli niestronicowanej. Środowisko może być wrażliwe na taki wzrost pamięci puli niestronicowanej, ale na większość systemów nie będzie to miało wpływu. MaxRawWorkItems.
   Nazwa wartości:
   MaxRawWorkItems

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   512
   (dziesiętnie)
   Wartość ta ustala maksymalną liczbę nieprzetwarzanych buforów odbioru, jakie serwer może przydzielić. Po osiągnięciu tego limitu sprawność serwera może się znacznie obniżyć.
  • : Wartość ta określa maksymalną liczbę buforów odbioru, jakie serwer może przydzielić. Po osiągnięciu tego limitu sprawność serwera może się znacznie obniżyć. Jeżeli zminimalizujesz to ustawienie, usługa Server wstępnie przydzieli mniej niż około 4 megabajty (MB) pamięci puli niestronicowanej. Środowisko może być wrażliwe na taki wzrost pamięci puli niestronicowanej, ale na większość systemów nie będzie to miało wpływu. MaxFreeConnections.
   Nazwa wartości:
   MaxFreeConnections

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   100
   (dziesiętnie)
   Wartość ta kontroluje liczbę wolnych bloków połączeń, które są zachowywane dla każdego z punktów końcowych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   245080 Receiving Multiple Instances of Event ID 2022
  • : Wartość ta określa maksymalną liczbę buforów odbioru, jakie serwer może przydzielić. Po osiągnięciu tego limitu sprawność serwera może się znacznie obniżyć. Jeżeli zminimalizujesz to ustawienie, usługa Server wstępnie przydzieli mniej niż około 4 megabajty (MB) pamięci puli niestronicowanej. Środowisko może być wrażliwe na taki wzrost pamięci puli niestronicowanej, ale na większość systemów nie będzie to miało wpływu. MinFreeConnections.
   Nazwa wartości:
   MinFreeConnections

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   32
   (dziesiętnie)
   Wartość ta określa minimalną liczbę wolnych bloków połączeń, które są zachowywane dla każdego z punktów końcowych. Używaj tej wartości tylko na komputerach z systemem Windows NT 4.0. Nie ma ona wpływu na późniejsze wydania systemów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   245080 Receiving Multiple Instances of Event ID 2022
   UWAGA: Ta wartość jest najbardziej użyteczna w rozwiązywaniu problemu z błędem o identyfikatorze zdarzenia 2022, obejmującym dużą liczbę niepowodzeń w znalezieniu wolnego połączenia. Na przykład:
   Identyfikator zdarzenia: 2022

   Źródło: Srv

   Opis: Serwer nie mógł znaleźć wolnego połączenia 144 razy w ciągu ostatnich 60 sekund.
   Duża liczba niepowodzeń w znajdowaniu wolnego połączenia może także wskazywać na sytuację „zalania karty sieciowej”, kiedy to niedostosowany do pracy w sieci program „zalewa” serwer próbami połączenia. Jeżeli obserwujesz dużą liczbę niepowodzeń w uzyskaniu wolnego połączenia, zobacz sekcję
   „Zalanie” karty sieciowejtego artykułu.
  UWAGA: Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru.


 4. : Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru. Zanotuj ustawienia następujących wartości rejestru, jeżeli wystąpią:
  • Usługa Server. Powinna mieć wartość 3. Nie zmieniaj tej wartości.
  • MaxMpxCt. Nie modyfikuj tej wartości, o ile nie masz szczególnego scenariusza, który tego wymaga. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   271148 MaxMpxCt and MaxCmds Limits in Windows 2000
 5. : Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru. Jeżeli ustalisz, że dane serwera są dostępne dla programów 16-bitowych lub systemu MS-DOS, utwórz następujące wartości rejestru.


  UWAGA: Następujące ustawienia mogą mieć w niektórych przypadkach szkodliwe efekty w stosunku do wydajności. Możesz poeksperymentować z następującymi ustawieniami rejestru lub przeprowadzić dodatkową procedurę rozwiązywania problemów w celu ustalenia, czy te ustawienia są odpowiednie dla instalacji serwera.


  Jeżeli problem nie jest spowodowany przez programy 16-bitowe lub systemu MS-DOS, następujące zmiany będą go pogłębiały. W większości przypadków wyłączenie oportunistycznego blokowania plików powoduje większe obciążenie serwera i zwiększa zapotrzebowanie na elementy robocze. Uniemożliwienie buforowania zamknięć zwiększa liczbę sytuacji, w jakich serwer musi wydawać polecenia „tworzenia” do podległego systemu plików. W wyniku tego wydajność serwera może się obniżyć.
  • Wyłączenie oportunistycznego blokowania plików
   Nazwa wartości:
   EnableOplocks

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   0
   (dziesiętnie)
   Ustawienie to określa, czy serwer zezwala klientom na używanie oportunistycznego blokowania (oplock) plików. Oportunistyczne blokowanie stanowi rozszerzenie wydajności, ale może także spowodować utratę buforowanych danych w niektórych sieciach. Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie tego efektu w sieciach rozległych (WAN). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   129202 PC Ext: Explanation of Opportunistic Locking on Windows NT

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Wyłączenie limitu CachedOpenLimit
   Nazwa wartości: CachedOpenLimit
   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   0
   (dziesiętnie)
   Ustawienie to kontroluje liczbę otwartych plików, które są buforowane. Wyłączenie tej optymalizacji (brak buforowania otwartych plików) rozwiązuje ten problem. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   126026 Optymalizacja buforowania RFCB przez usługę serwera
 6. : Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru.
  Dodaj następujące wartości rejestru, jeżeli ustalisz, że przeszukiwania katalogowe są przyczyną tego problemu. Ustawienia te zmniejszają czas, przez który usługa Server buforuje wyniki przeszukiwań katalogowych. Zmniejszanie tego czasu zwykle nie powoduje żadnych szkodliwych efektów.
  • Minimalizacja zasobów używanych do przeszukiwań katalogowych
   Nazwa wartości:
   MaxKeepSearch

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   180
   (dziesiętnie)
   Nazwa wartości:
   MinKeepSearch

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   15
   (dziesiętnie)
   Nazwa wartości:
   MaxGlobalOpenSearch

   Typ danych: REG_DWORD
   Dane wartości:
   65535
   (dziesiętnie)


   UWAGA: Wartość ta stosuje się tylko do komputerów z systemem Windows NT 4.0.
 7. : Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru. Zamknij program Edytor Rejestru.
 8. : Zazwyczaj brak szkodliwych efektów związanych z dodawaniem powyższych wartości rejestru. Uruchom ponownie komputer albo zatrzymaj, a następnie uruchom ponownie usługę Server. Aby ponownie uruchomić usługę Server, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst
   cmd
   w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W wierszu polecenia wpisz net stop server, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli pojawi się monit o potwierdzenie tej operacji, wpisz
   t
   i naciśnij klawisz ENTER.
  3. Wpisz polecenie net start server, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


   UWAGA: Może wystąpić potrzeba ponownego uruchomienia dodatkowych usług zależnych, które zostały zatrzymane wraz z usługą Server.
W tym momencie problem może zostać rozwiązany. Jednak powyższe kroki zazwyczaj powodują poprawę, a nie rozwiązanie problemu.


Warunek wstępny dla dalszych kroków rozwiązywania problemu

Zanim wykonasz dodatkową procedurę rozwiązywanie problemów, upewnij się, czy system operacyjny Windows jest zaktualizowany i stabilny. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Zastosowanie najnowszego dodatku Service Pack

Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu operacyjnego. Jeżeli używasz systemu Microsoft Windows NT 4.0, a najnowszy dodatek Service Pack już został zainstalowany, ponownie go zastosuj.


Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack systemu Windows NT 4.0, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
UWAGA: Istnieje nowsza od dodatku Service Pack 6a (SP6a) poprawka dotycząca problemów związanych ze zdarzeniem o identyfikatorze 2022, która może mieć zastosowanie.
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Jeżeli nie możesz uaktualnić systemu Windows 2000 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1, zastosuj poprawkę opisaną w następującym artykule bazy wiedzy Knowledge Base:

271148 MaxMpxCt and MaxCmds Limits in Windows 2000

Poprawka ta zawiera zaktualizowane wersje usług Server i Workstation. Zaktualizowane wersje tych usług pomagają w zoptymalizowaniu ruchu We/Wy.

Zastosowanie najnowszych aktualizacji sterowników urządzeń

Uzyskaj i zainstaluj najnowszy sterownik i aktualizacje producenta na komputerze. Aby uzyskać informacje o tym, jak skontaktować się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Sprawdzanie błędów na dyskach twardych

Uszkodzenie dysku twardego może spowodować „wąskie gardła” wejścia/wyjścia (We/Wy), gdy system operacyjny dokonuje odczytu lub zapisu na dysku twardym. Uruchom polecenie
chkdsk /f
w wiersza polecenia, aby sprawdzić błędy na dysku twardym. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz chkdsk dysk: /f(gdzie dysk jest literą dysku zanotowaną w kroku 3), a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  UWAGA: Jeżeli wykonasz to polecenie na dysku, na którym jest zainstalowany system Windows, musisz uruchomić ponownie komputer w celu umożliwienia narzędziu Chkdsk zablokowania dysku.

Defragmentowanie dysków twardych

Zdefragmentuj dyski twarde, aby zwiększyć wydajność odczytu/zapisu systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zdefragmentować dysk twardy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

300978 HOW TO: Analyze and Defragment a Disk Volume

Zastosowanie poprawki do systemu Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1

Jeżeli pracujesz z systemem Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1, który chcesz zaktualizować dodatkiem Service Pack 2 (SP2), jest dostępna poprawka, która zawiera zaktualizowane wersje usługi Server i Workstation systemu Windows 2000. Zaktualizowane wersje tych usług pomagają zoptymalizować ruch We/Wy. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, jakie ta poprawka usuwa, oraz jak ją uzyskać, kliknij poniżej numer artykułu, w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

271148 MaxMpxCt and MaxCmds Limits in Windows 2000

Dalsze kroki rozwiązywania problemów

Aby kontynuować rozwiązywanie tego problemu, użyj następujących metod w kolejności ich przedstawienia. Kroki te są wymienione w kolejności odpowiedniej dla najbardziej prawdopodobnej przyczyny, jednak konkretna sytuacja może zmusić do wykonania tych kroków w innej kolejności, niż tu przedstawiono.


Główne przyczyny wystąpienia zdarzenia o identyfikatorze 2022 można pogrupować w następujące klasy:
 • Usługa Server jest przeciążona. Aby ustalić, czy masz do czynienia z tym przypadkiem, wyeliminuj wszystkie inne możliwości (wymienione poniżej).
 • Zakłócenia przez programy innych firm. W niektórych przypadkach inne programy, na przykład uruchomione programy lub sterowniki filtrów mogą zakłócać zdolność do odpowiadania usługi Server. Ważne jest zrozumienie funkcji i priorytetu uruchamiania programów (zwłaszcza programów, które mają wysoki priorytet).
 • Niewłaściwy dostęp do sieci. Źle skonfigurowany program sieciowy lub połączenie tego z niepoprawnie skonfigurowaną stacją roboczą.
 • Niewłaściwa konfiguracja danych i użycie miejsca na dysku twardym. Ten problem można zazwyczaj wyeliminować, jeżeli urządzenie RAID jest skonfigurowane na co najmniej 75% pamięci buforowej „write back”, przy czym jest dostępne co najmniej 25% wolnego miejsca. W pracującym systemie plików dyski twarde mające tylko 15% wolnego miejsca powinny być traktowane jako zapełnione. Jeżeli jest włączona kompresja, potrzeba jeszcze trochę więcej miejsca.


  UWAGA: To jest główna przyczyną wystąpienia zdarzenia o identyfikatorze 2022 i dlatego jest to problem trudny do rozwiązania.
 • Uszkodzone urządzenia sprzętowe lub sterowniki. Ten problem jest najbardziej znaczący dla podsystemu dysków twardych. W niektórych przypadkach podsystem dysków twardych jest po prostu wolny. Jest to najbardziej typowe na klastrze, w którym niepoprawny lub przestarzały sterownik albo niepoprawna lub przestarzała aktualizacja oprogramowania układowego powoduje pracę podsystemu dysków twardych bez błędów, ale na obniżonym poziomie wydajności.
 • Niewłaściwa konfiguracja puli. Sterowniki, które dominują nad pulą, lub zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego mogą zmniejszyć pule pamięci, jakie są dostępne dla usługi Server.

Sterowniki filtrów na stosie We/Wy dysku i w innych programach

 • Spróbuj wyłączyć wszystkie sterowniki filtrów na stosie. Zauważ, że istnieje wiele sterowników filtrów zaangażowanych w takich usługach, jak replikacja plików, badanie wersji plików, HSM, zarządzanie kwotami zasobów, agenci otwierania plików, a także skanowanie wirusów. W zależności od częstości występowania błędów o identyfikatorze zdarzenia 2022 wyłączenie tych sterowników na krótki okres czasu (od kilku godzin do jednego dnia) pomoże ustalić, czy przyczyną problemu jest jeden lub kilka z nich. Upewnij się, że wszystkie sterowniki są aktualne i że nie ma żadnych znanych problemów z instalacją. Traktując jako rozwiązanie częściowe, skonfiguruj programy anywirusowe na monitorowanie tylko przychodzących plików, albo zaprzestań wykonywania skanowania w „czasie rzeczywistym". Za to zaplanuj skanowanie wirusów po godzinach pracy lub w okresach małego ruchu w sieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak wyłączyć programy antywirusowe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  240309 How to Fully Disable Antivirus Software from Filtering Files

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak wyłączyć programy antywirusowe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Ustal zakresy działania wszystkich uruchomionych programów, zwłaszcza programów, które mają priorytet wyższy od zwykłego priorytetu bazowego. Użyj Monitora wydajności do wykrycia procesów, które zużywają nadspodziewanie duży procent wydajności CPU.


  Zadania o wysokim priorytecie powinny być uruchamiane tylko w interwałach poniżej sekundy. Inne programy monitorujące, jak na przykład menedżer Compaq Insight, oprogramowanie monitorujące stron IIS (Microsoft Internet Information Services), oprogramowanie monitorujące UPS oprogramowanie monitorujące baz danych powinny być zbadane. Zauważ, że te obserwacje są także ważne, gdy zbadasz „wąskie gardła” dysku twardego jako możliwą przyczynę tego problemu. Równie prawdopodobne jest, że istnieje program, który używa wszystkich zasobów nazwanych potoków. W tym przypadku zaobserwujesz dużą liczbę bajtów dla znaczników nazwanych potoków użytych w migawce zrobionej przez narzędzie Poolmon.

„Zalanie” karty sieciowej

Problemy konfiguracji obsługi na poziomie organizacji stanowią typową przyczynę tego problemu. Niewłaściwie zaplanowane używanie programu Systems Management Server lub innych rozwiązań tworzenia kopii zapasowych są najogólniej głównymi przyczynami. Historycznie patrząc, główną przyczynę stanowią starsze programy, które nieprzerwanie „zalewają” karty sieciowe serwera ponownymi żądaniami. Oba problemy mogą być diagnozowane za pomocą Monitora sieci we współpracy z Monitorem wydajności.


Użyj Monitora wydajności do przejrzenia liczników obiektów usługi Server. Zbadaj pakiety, które należą do jednej z następujących kategorii:
Błędy

Połączenia plików

Połączenia drzewa
Jeżeli połączenia należą do kategorii Połączenia drzewa, edytuj rejestr Windows, aby zoptymalizować ustawienia, jak to opisano w sekcji
Minimalizacja zasobów użytych do przeszukiwania katalogówtego artykułu.


Użyj Monitora wydajności do ustalenia typu warunku błędu, jaki zaistniał, a następnie użyj Monitora sieci do zlokalizowania stacji roboczej i/lub programu, powodującego warunek błędu.


Polecenie:
cmd>> net files > netfiles.txt
wyświetla dodatkowe informacje dotyczące omawianej stacji roboczej i programu. Następujące identyfikatory zdarzeń są zwykle podane na omawianym komputerze stacji roboczej, zwłaszcza jeżeli inny komputer serwer pełni rolę stacji roboczej:
Identyfikator zdarzenia: 3013 Opis: Readresator: przekroczono limit czasu dla nazwa komputera.
Może wystąpić jeszcze inny problem z siecią. Problem ten występuje w dwóch różnych środowiskach, ale takie samo rozwiązanie jest stosowane do obu.
 • Przypadek 1: Program Internetowe usługi informacyjne (Internet Information Services, IIS) przechowuje dane na serwerze zdalnym.
 • Przypadek 2: Serwer terminali ma dostęp do profilów zdalnych.
Główna przyczyna obu tych problemów jest taka sama — za dużo zaległych żądań SMB (Server Message Block). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

221790 IIS Runs Out of Work Items and Causes RPC Failures

W tych przypadkach serwer jest użyty do dużej liczby (tysięcy) wirtualnych katalogów głównych IIS lub dużej liczby (tysięcy) profilów zdalnych, które zawierają łącza wskazujące wstecznie na serwer. Możesz równie dobrze natrafić na inne błędne zachowania, ale niekoniecznie na jakiekolwiek inne błędy.


Aby rozwiązać ten problem:
 1. Jeżeli pracujesz z systemem Windows 2000 SP1, zainstaluj następną po SP1 poprawkę opisaną w poniższym artykule w Bazie wiedzy firmy Microsoft do obu serwerów: IIS i plików:
  271148 MaxMpxCt and MaxCmds Limits in Windows 2000
 2. Zwiększ wartość MaxCmds na serwerze IIS, dodając następującą wartość rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters\IsDomainMaster

  Nazwa wartości:
  MaxCmds

  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości:
  2048
  (dziesiętnie)
  UWAGA: Nie można dodać wartości większej niż podana.
 3. Zwiększ wartość MaxMpxCt na serwerze plików, dodając następującą wartość rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

  Nazwa wartości:
  MaxMpxCt

  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości:
  2048
  (dziesiętnie)
  UWAGA: Nie można dodać wartości większej niż podana.
 4. Uruchom ponownie serwer IIS i serwer plików lub zatrzymaj, a następnie uruchom usługi Workstation i Server za pomocą poleceń net stop i
  net start.
UWAGA: Zwiększenie tych wartości zużywa dodatkową pamięć puli niestronicowanej na serwerze plików i serwerach klientów IIS. Pamięć puli niestronicowanej ma limit górny 256 megabajtów (MB). Duża liczba klientów o dużej liczbie połączeń może zużyć całą pamięć puli niestronicowanej na serwerze plików. Użyj Monitora wydajności do obserwowania licznika i upewnienia się, że nie osiągnął tego limitu. W systemie Windows 2000 SP2 limit górny dla MaxMpxCt (ustawienie serwera) zmienia się od 125 do nieudokumentowanej wartości, a na kliencie limit górny dla MaxCmds (ustawienie klienta) zmienia się od 50 do nieudokumentowanej wartości. Jeżeli jednak łączącym się klientem jest komputer z systemem Windows 95 lub Windows 98, efektywna wartością MaxMpxCt dla tego klienta jest ograniczona do 125. Wartości większe od wymienionej muszą być traktowana z ostrożnością. Ustawienie tej wartości na serwerze zastąpi ustawienia na komputerze klienckim z systemem Windows 9 x.


Komputer z uruchomionym programem IIS może mieć wiele wirtualnych katalogów lub witryn sieci Web odnoszących się do udziałów na innych komputerach z systemem Windows NT 4.0 Server. Program ASP Directory Monitor używa interfejsu ReadDirectoryChangesW API do monitorowania wszelkich zmian w tych katalogach na innym serwerze. Każdy oczekujący element ReadDirectoryChangesW wymaga kontekstu roboczego na serwerze i istnieje tylko ograniczona liczba dostępnych kontekstów roboczych. Liczba kontekstów roboczych jest przesyłana z serwera do klienta, gdy jest negocjowany poziom SMB (Server Message Block). Readresator na kliencie przechowuje licznik wewnętrzny liczby kontekstów roboczych, które są używane na serwerze. Domyślną liczbą kontekstów roboczych jest 50. Liczba kontekstów roboczych jest ograniczona, aby chronić przetwarzanie na serwerze przed zużyciem całej pamięci puli niestronicowanej. Może być ona podniesiona, ale nie istnieje limit, ile kontekstów roboczych może zużyć poszczególny klient.


Problem ten nie ogranicza się do IIS. Program Eksplorator Windows NT używa tego samego mechanizmu do monitorowania zmian w katalogach. Zazwyczaj natkniesz się na problem z Eksploratorem w środowisku serwera terminali. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień MaxWorkItems i MaxMpxCT, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

232476 Terminal Server Connections and Logon Limited by MaxWorkItems
271148 MaxMpxCt and MaxCmds Limits in Windows 2000

Problem jest rozwiązywany za pomocą tych samych kroków, jak użyte do rozwiązania problemu z IIS. Jednak rozwiązanie to szybko zużywa zapas elementów roboczych serwera i znacznie zmniejsza liczbę profilów pulpitu, jakie serwer może obsługiwać.


Odnotuj wartości następujących kluczy podrzędnych rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
lub
Uruchom następujące polecenie:
cmd>> net files >filelist.txt
Posiadanie więcej niż 5 plików na użytkownika świadczy o problemie.


Firma Microsoft obsługuje przekierowanie tylko następujących folderów poprzez stosowanie Zasad systemu:
Pulpit

Menu Start
Otoczenie sieciowe

Folder Windows
Startup

Niewłaściwa konfiguracja danych i używanie miejsca dysku twardego

 1. Użyj Monitora wydajności do ustalenia, czy system jest przeciążony, czy nie. Przejrzyj następujące logicznie kluczowe liczniki dotyczące dysku, aby ustalić, czy nie występuje „wąskie gardło” podsystemu dysków twardych:
  Czas dysku (%)

  Bieżąca długość kolejki dysku

  Transfery dysku/s

  Średni czas dysku w s/Transfer
  Odnotuj także, czy pewne programy wykonują niespodziewanie dużo operacji We/Wy na dysku twardym.
 2. Zdefragmentuj dyski twarde, aby zwiększyć wydajność zapisu/odczytu systemu Windows. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zdefragmentować dysk twardy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  300978 HOW TO: Analyze and Defragment a Disk Volume
  UWAGA: Jeżeli dysk twardy jest pofragmentowany lub prawie zapełniony, żądanie klienta „powiększenia” pliku powoduje, że wyszukanie wolnego miejsca na dysku twardym przez system operacyjny zabiera niewspółmiernie dużo czasu na wykonanie. W tym czasie blokady na poziomie systemu, wymagane przez inne żądania do ich zakończenia, są niedostępne. Zadanie zasobu usługi Server jest także w stanie oczekiwania, co powoduje wystąpienie zdarzenia o identyfikatorze 2022.
 3. Upewnij się, że system plików działa bez błędów. Uszkodzenie dysku twardego może spowodować „wąskie gardło” wejścia/wyjścia (We/Wy), gdy system operacyjny wykonuje odczyty lub zapisy na dysku twardym. Aby to zrobić, uruchom polecenie Chkdsk /f:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Wpisz polecenie
   chkdsk
   dysk: /f
   , (gdzie „dysk” jest literą dysku, na którym chcesz sprawdzić błędy), a następnie naciśnij przycisk ENTER.


   UWAGA: Jeżeli wykonasz to polecenie na dysku, na którym system Windows jest zainstalowany, musisz ponownie uruchomić komputer w celu umożliwienia narzędziu Chkdsk zablokowanie dysku.

Sprzęt i sterowniki

Ważne jest ustanowienie sytuacji, gdy podsystem dysków działa bez żadnych błędów i że ma dobry czas odpowiedzi z odpowiednią przepustowością. Upewnij się, że całe oprogramowanie jest aktualne. Inne urządzenia i sterowniki mogą powodować konflikty wpływające na odpowiadanie komputera. Użyj programu Monitor wydajności do sprawdzenia czasu przerwania i czasu DPC innych urządzeń sprzętowych. Ogólny czas przerwania powinien być mniejszy od 10% a czas DPC mniejszy od 15%. Trudno jest ustanowić dobrą wartość progową „przerwań na sekundę”, ale przebadaj cały sprzęt, czy liczba przerwań jest wyższa niż 15 000 na sekundę. Elementy czasu uprzywilejowanego, które są prawie identyczne z wielkością "%Całkowity czas procesora" wskazują równie dobrze na problem ze sprzętem lub sterownikiem.

Problemy z pulą stronicowaną i pulą niestronicowaną

Działanie produktów innych firm może zdominować pule. Zbadaj następujące znaczniki usługi Server:
LSwi - wstępny kontekst roboczy

LSwn - normalny kontekst roboczy

LSwq - kontekst roboczy blokowania

LSwr - kontekst roboczy bez przetwarzania

LSws - specjalny kontekst roboczy blokowania
UWAGA: Wystąpienie tych znaczników nie wskazuje na przeciek pamięci. Wskazują one tylko, że usługa Server ma więcej pracy do wykonania. Poszukaj także wystąpień znaczników MmSt. Jeżeli ten znacznik dotyczy większej części niż 60% puli stronicowanej, wówczas buforowanie plików systemu NT zużywa pulę stronicowaną w zbyt dużym stopniu. Są artykuły, które pomogą dopasować tę wielkość zarówno dla systemu NT4 jak i systemu Windows 2000.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:


Windows 2000 Server:

312362 Server Is Unable to Allocate Memory from the System Paged Pool
Windows NT Server:

192409 Open Files Can Cause Kernel to Report INSUFFICIENT_RESOURCES

Jeżeli migawka pul pokazuje inne znaczniki, prześledź ich źródła, jeżeli zużywają one dużą ilość pamięci puli niestronicowanej na serwerze. Sprawdź następujący klucz rejestru, aby upewnić się, że rejestr puli stron nie został ustawiony.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management


Nazwa wartości: PagedPoolSize
Typ danych: REG_DWORD
Dane wartości: tylko 0x0 lub 0xFFFFFFFF

Więcej informacji

Oba zdarzenia, o identyfikatorach 2021 i 2022, są powodowane przez jedną z dwóch sytuacji.


W pierwszej sytuacji pamięć puli nie może zostać przydzielona. Elementy robocze (2021) wymagają pamięci puli niestronicowanej. Połączenia (2022) wymagają zarówno pamięci puli niestronicowanej, jak i puli stronicowanej. Serwer może limitować użycie tych pul, pule zaś mogą być już wyczerpane. Kiedy do tego dojdzie, mechanizm przydzielania zawodzi. Niewiele można zrobić, aby rozwiązać tę sytuację. Komputer już działa poza pamięcią puli. W tym przypadku jedynym efektywnym rozwiązaniem jest zmniejszenie obciążenia puli lub dodanie dodatkowej pamięci RAM do 1,6 gigabajta (GB). W tym momencie pule osiągnęły swe teoretyczne wielkości maksymalne.


UWAGA: Dodanie dodatkowej pamięci RAM pomaga tylko w przypadku, gdy pule nie osiągnęły jeszcze swych teoretycznych wielkości maksymalnych.


W drugiej sytuacji, która może spowodować wystąpienie tych dwóch warunków błędu jest nagłe obciążenie serwera. Jeżeli za dużo żądań odbioru (2021) lub połączenia (2022) musi być przetworzonych jednocześnie, serwer może zawieść podczas poszukiwania elementu roboczego lub połączenia. Ponieważ elementów roboczych jest więcej, są one mniej narażone na to niż połączenia. Ponadto elementy robocze mogą być pobrane z innych procesorów. Aby rozwiązać tę sytuację, należy zwiększyć minimalną liczbę elementów roboczych (2021) i/lub maksymalną liczbę wolnych połączeń (2022). Ustawienie maksymalnej liczby wolnych połączeń może mieć mały wpływ w tym przypadku, ponieważ jest ono brane pod uwagę tylko gdy połączenie już nie jest wymagane. Jednakże powinna być ona większa od wielkości minimalnej.


Inny problem może wyniknąć w wyniku użycia przełączników uruchamiania systemu /PAE i /3GB.
 • Jeżeli zostanie użyty przełącznik /3GB na komputerze z systemem Windows 2000, spowoduje to ustawienie pamięci puli stronicowanej z powrotem na maksymalną dla systemu Windows NT 4.0 wielkość 192 MB.
 • Jeżeli zostanie użyty przełącznik /PAE na serwerze, spowoduje to zmniejszenie dostępnej puli stronicowanej.
Użycie obu przełączników skonfiguruje system operacyjny o mniej dostępnych zasobach systemowych niż w przypadku użycia każdego z tych przełączników osobno lub żadnego z nich.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317249 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia