Po każdym ponownym uruchomieniu komputera pojawia się komunikat „System odzyskał sprawność działania po poważnym błędzie”

Symptomy

Jeśli system Windows XP został ponownie uruchomiony z powodu wystąpienia poważnego błędu, narzędzie Raportowanie błędów systemu Windows wyświetla monit o zgłoszenie tego problemu firmie Microsoft w celu jego rozwiązania. System Windows może wyświetlać ten monit po każdym ponownym uruchomieniu komputera, nawet jeśli podczas poprzedniej sesji nie wystąpił żaden błąd. Po wystąpieniu tego problemu monit o wysłanie informacji będzie się pojawiał po każdym ponownym uruchomieniu komputera, nawet jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wysyłanie informacji.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ po zapisaniu pliku minizrzutu plik stronicowania ma nadal ustawioną flagę wskazującą na konieczność zapisania minizrzutu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP


Obejście problemu

Ten problem można rozwiązać, tworząc ponownie plik stronicowania. Aby utworzyć ponownie plik stronicowania, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer.
 3. Kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Zaawansowane w sekcji Wydajność kliknij pozycję Ustawienia.
 5. W sekcji Pamięć wirtualna kliknij pozycję Zmień.
 6. W obszarze Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku kliknij pozycję Bez pliku stronicowania, a następnie kliknij pozycję Ustaw.
 7. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się następującego ostrzeżenia:
  Jeśli plik stronicowania woluminu X: ma początkowy rozmiar mniejszy niż xx MB, system może nie być w stanie utworzyć pliku informacji debugowania, gdy wystąpi błąd STOP. Kontynuować mimo to?

  (Wartość X jest literą dysku, natomiast wartość xx jest ilością pamięci RAM zainstalowanej w komputerze pomniejszoną o jeden megabajt).
 8. Kliknij pozycję Rozmiar kontrolowany przez system.
 9. Kliknij cztery razy przycisk OK, a następnie po pojawieniu się monitu uruchom ponownie komputer.
Aby uzyskać informacje dotyczące procedury alternatywnej, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255205 Jak usunąć plik Pagefile.sys w konsoli odzyskiwania

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317277 — ostatni przegląd: 30.11.2012 — zmiana: 1

Opinia