Powiadomienie o końcu oferty bezpłatnego uaktualnienia systemów Windows 8.1 i Windows 7 SP1

Streszczenie

Jeśli masz system Windows 8.1 lub Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), na komputerze możesz zobaczyć następujące pełnoekranowe powiadomienie:

Przepraszamy, ale to ważne.

Oferta bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 kończy się 29 lipca.To powiadomienie przypomina, że oferta bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 kończy się 29 lipca 2016 r. Microsoft zaleca przeprowadzenie uaktualnienia systemu do Windows 10, zanim oferta wygaśnie. Można uruchomić uaktualnienie bezpośrednio z poziomu powiadomienia, odrzucić je na stałe lub wybrać przypomnienie w późniejszym terminie. Więcej informacji o uaktualnieniu do Windows 10 i zarządzaniu powiadomieniami można znaleźć w sekcji „Więcej informacji”.

Ta wiadomość jest wyświetlana po odblokowaniu systemu Windows pod koniec oferty uaktualnienia i jest wyświetlana ponownie trzy dni później, jeśli wybierzesz opcję Przypomnij mi później.

Komunikat nie jest wyświetlany, gdy spełniony jest którykolwiek z następujących warunków:

  • Zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji „Uzyskaj system Windows 10”.
  • Wybrano opcję Nie powiadamiaj mnie ponownie.
  • Wykryto niezgodność komputera z systemem Windows 10.
  • System Windows 10 był już zainstalowany i został odinstalowany po uaktualnieniu.
  • Instalacja systemu Windows 10 nie powiodła się i została wycofana.
  • Ukryto powiadomienia aplikacji „Uzyskaj system Windows 10”.
  • Wyłączono uaktualnienie do Windows 10 lub ekran oferty poprzez ustawienia kluczy rejestru.

Więcej informacji

Więcej informacji o uaktualnieniu systemu do Windows 10 można znaleźć na stronie http://www.windows.com/windows10upgrade.

Więcej informacji o funkcjach systemu Windows 10 można znaleźć na stronie http://www.windows.com/windows10.

Więcej informacji o wyłączaniu powiadomień o uaktualnieniu do Windows 10 można znaleźć na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/3080351.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 3173040 — ostatni przegląd: 07.07.2016 — zmiana: 1

Opinia