JAK: Rozwiązywanie problemów związanych z instalacją i uaktualnieniem programu SQL Server Desktop Engine 2000

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Program SQL Server 2000 Desktop Engine (w skrócie MSDE 2000) jest aparatem bazy danych zbudowanym w oparciu o technologię SQL Server. Dzięki obsłudze jedno- i dwuprocesorowych komputerów typu desktop, MSDE 2000 jest niezawodną aplikacją umożliwiającą przechowywanie danych i przetwarzanie kwerend. Dzięki wspólnej bazie technologicznej rozwiązań SQL Server oraz MSDE 2000 projektanci mogą tworzyć aplikacje, które mogą działać równie dobrze na komputerze przenośnym jak i klastrze serwerów.

W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące programu MSDE 2000:
 • Jak zainstalować program MSDE 2000.
 • Rozwiązywanie problemów związanych z autonomiczną instalacją programu MSDE 2000.
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji wykorzystującej program MSDE 2000 jako moduły dołączane.
 • Uaktualnienie programu MSDE 2000 do poziomu Service Pack za pomocądostarczanego przez firmę Microsoft pliku .msp.
 • Uaktualnienie modułów dołączanych programu MSDE 2000 do poziomu Service Pack.

Jak zainstalować program MSDE 2000

Istnieje wiele możliwości instalacji programu MSDE 2000. Ogólnie można je podzielić na dwie grupy:

 • Autonomiczna instalacja programu MSDE 2000. -lub-

 • Instalacja niestandardowa korzystająca z programu MSDE 2000 jako modułów dołączanych.
Dalej przedstawiono informacje dotyczące obu typów instalacji.

Oto trzy metody autonomicznej instalacji programu MSDE 2000:

 • Użycie programu inicjującego Setup.exe. Plik Setup.exe jest programem inicjującym pliku Msiexec.exe, dostarczanym w archiwum Sqlrun.cab oraz wszystkich pakietach instalacyjnych systemu Windows. Wykrywa on zainstalowane instancje i automatycznie wybiera jeden z 16 pakietów służących do instalowania nowych instancji programu MSDE 2000. Dla programu MSDE 2000 ustalono limit 16 plików .msi. Każdy plik .msi jest oddzielnym pakietem umożliwiającym zainstalowanie programu MSDE 2000.

  Instalując program MSDE 2000 przy użyciu pliku Setup.exe można włączyć pełne rejestrowanie ułatwiające ewentualne rozwiązywanie problemów. Na przykład można uruchomić skrypt:
  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini /L*v C:\MSDE_setup.log
  w celu automatycznego wyboru jednego z 16 pakietów na podstawie parametrów podanych w pliku Setup.ini i włączenia pełnego rejestrowania w pliku MSDE_setup.log.

  UWAGA: W przykładzie założono, że folder instalacyjny programu MSDE 2000 znajduje się na dysku D.

  -lub-

  Aby określić plik .msi, można na przykład użyć następującego polecenia:

  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini /i D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi /L*v C:\MSDE_setup.log
  Parametry instalacyjne serwera SQL można podać w pliku Setup.ini lub przekazać je w wierszu polecenia. Nazywa się je właściwościami zewnętrznymi, ponieważ są argumentami wiersza polecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  281983 PRB: Cannot Specify Instance Name Using SQL Server 2000 Merge Modules
 • Plik Setup.exe jest programem inicjującym pliku Msiexec.exe, dostarczanym w archiwum Sqlrun.cab oraz wszystkich pakietach instalacyjnych systemu Windows. Wykrywa on zainstalowane instancje i automatycznie wybiera jeden z 16 pakietów służących do instalowania nowych instancji programu MSDE 2000. Dla programu MSDE 2000 ustalono limit 16 plików .msi. Każdy plik .msi jest oddzielnym pakietem umożliwiającym zainstalowanie programu MSDE 2000. Użycie pliku instalatora Windows Msiexec.exe. Program ten jest aparatem Instalatora Windows służącym do przetwarzania pakietów i instalowania produktów. Różni się od wcześniej wspomnianego pliku Setup.exe. Program Msiexec.exe nie wykrywa automatycznie zainstalowanej instancji. Uruchamia tylko określony numerowany, autonomiczny pakiet Instalatora Windows dla pojedynczej instalacji instancji.

  Pamiętaj, że program Msiexec.exe zwraca również kody poziomu błędu odpowiadające kodom błędów Microsoft Win32. Pełny opis opcji wiersza polecenia tego programu można znaleźć w Pomocy Instalatora Windows.


  Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego Instalatora Windows,to można uruchomić plik wykonywalny Instalatora Windows, aby go zainstalować. Plik wykonywalny Instalatora Windows można znaleźć w folderze MSI pakietu dystrybucyjnego MSDE 2000.


  Aby zainstalować i skonfigurować pakiet Instalatora Windows innej aplikacji z wiersza polecenia, użyj przełącznika /i. Na przykład:
  Msiexec.exe /i D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi /l*v C:\MSDE_setup.log
  UWAGA: W przykładzie założono, że folder instalacyjny programu MSDE 2000 znajduje się na dysku D.

  Właściwości użytkownika są opcjonalnie podawane w wierszu polecenia.


 • Plik Setup.exe jest programem inicjującym pliku Msiexec.exe, dostarczanym w archiwum Sqlrun.cab oraz wszystkich pakietach instalacyjnych systemu Windows. Wykrywa on zainstalowane instancje i automatycznie wybiera jeden z 16 pakietów służących do instalowania nowych instancji programu MSDE 2000. Dla programu MSDE 2000 ustalono limit 16 plików .msi. Każdy plik .msi jest oddzielnym pakietem umożliwiającym zainstalowanie programu MSDE 2000. Użycie wbudowanego autonomicznego wariantu programu MSDE 2000 w innej aplikacji. Można również użyć autonomicznego wariantu programu MSDE 2000 w innej aplikacji, uruchamiając program inicjujący Setup.exe lub jeden z numerowanych pakietów Instalatora Windows, niezależnie z wnętrza własnej aplikacji. W wyniku tego zarówno aplikacja jak i instalacje programu MSDE 2000 są dostarczane razem. W tej sytuacji nie można zaprojektować własnej aplikacji, używając Instalatora Windows, ponieważ program MSDE 2000 nie obsługuje instalacji zagnieżdżonej. Innymi słowy nie można odwołać się do pliku Instalatora Windows wewnątrz innego pliku Instalatora Windows, gdyż taka funkcja nie jest obsługiwana w programie MSDE 2000. Uruchamianie procesu Msiexec.exe do zagnieżdżania instalacji numerowanych, autonomicznych pakietów MSI jest niedozwolone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307196 PRB: SQL Server 2000 Desktop Engine Error Message: "Error 126 loading library sqlcax.dll"
  Uruchamiając program inicjujący Setup.exe lub jeden z numerowanych pakietów Instalatora Windows, należy to zrobić niezależnie od własnej aplikacji. Integracja nie obejmuje osadzenia dołączanych modułów programu MSDE 2000, więc własną aplikację trzeba zainstalować przed lub po instalacji programu MSDE 2000 (ale nie jednocześnie). Instalacje aplikacji i autonomicznego programu MSDE 2000 są od siebie niezależne i każda ma własne kody produktu. Teoretycznie można użyć instalatora wyższego poziomu (nie korzystającego z Instalatora Windows), który połączy aplikację oraz autonomiczny program MSDE i otworzy je niezależnie od siebie.
 • Osadzone MSDE 2000 jako moduły dołączane

  Można również rozważyć wykorzystanie modułów dołączanych programu MSDE 2000 przy instalacji własnej aplikacji. Instalacja Embedded MSDE Adaptation łączy aplikację i składniki programu MSDE 2000 w jeden produkt, z jednym kodem produktu. Pozwala również na równoczesną instalację obu części przy czym cały proces może być oparty na Instalatorze Windows.

Aby ułatwić rozwiązywanie problemów z instalacją programu MSDE 2000 można włączyć rejestrowanie.

Jeśli instalacja nie powiedzie się, otwórz plik dziennika i znajdź w nim tekst „return value 3”. Tekst „return value 3” oznacza błąd krytyczny dla czynności. Zidentyfikowanie nieudanej czynności ułatwi określenie przyczyny nieudanej instalacji MSDE 2000.

W poniższej tabeli przedstawiony zwracane kody poleceń zapisywane w pliku dziennika instalacji programu MSDE 2000.

Zwracany kodZnaczenie
1Sukces
2Anulowanie przez użytkownika
3Nieodwracalne błędy
4Instalacja wstrzymana, oczekiwanie na ponowne uruchomienie komputera
Lista czynności, które mogą nie powieść się podczas instalacji MSDE:

 • ConfigServer.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallSqlRedis.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallDTC.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
Lista typowych problemów, które mogą wystąpić po uruchomieniu instalacji programu MSDE 2000:
 • Pojawia się komunikat o błędzie na komputerze z zainstalowanymi narzędziami programu SQL Server 7.0. Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji programu MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie.
  Loading extended custom action library sqlcax.dll
  Starting custom action SkuIt
  An internal error occurred during install (failed to load package id). Contact Microsoft Technical Support.
  Action ended xx:xx:xx: InstallFinalize. Return value 3.
  zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać informacje o zmianie nazwy pliku Sqlboot.dll:
  275307 BUG: Installation of SQL Server 2000 Desktop Engine Fails on Computers That Already Have SQL Server 7.0 Tools Installed
 • Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji programu MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie pojawia się przy uruchamianiu skryptów lub podczas konfigurowania serwera SQL. Jeśli instalacja zostaje przerwana i pojawia się komunikat o błędzie przy uruchamianiu skryptów lub podczas konfigurowania serwera SQL, problem może być spowodowany nieudaną instalacją składników MDAC. Przed uruchomieniem skryptów lub rozpoczęciem konfigurowania serwera SQL musi zostać nawiązane połączenie z serwerem SQL. Jeśli składniki MDAC nie zostały poprawnie zainstalowane we wcześniejszej fazie instalacji programu MSDE 2000, to połączenie nie zostanie nawiązane, instalacja zostanie przerwana i pojawi się komunikat o błędzie. Należy przejrzeć plik Dasetup.log, który zawiera informacje o przebiegu instalacji składników MDAC. Plik Dasetup.log znajduje się w folderze SystemRoot\Winnt lub SystemRoot\Windows\. Firma Microsoft zaleca sprawdzenie, czy można zainstalować MDAC 2.6 lub MDAC 2.6 wraz z odpowiednim dodatkiem Service Pack.

  Aby sprawdzić, która wersja programu MDAC jest zainstalowana na komputerze, użyj narzędzia Component Checker. Aby pobrać narzędzie Component Checker, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28001860

 • Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji programu MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie. Instalacja nie powiodła się i pojawił się komunikat o użyciu nieprawidłowego konta logowania lub konta Microsoft Windows o niewystarczających uprawnieniach do plików. Jeśli instalacja instancji programu MSDE 2000 zostanie przerwana (z powodu użycia nieprawidłowego konta logowania lub konta Microsoft Windows o niewystarczających uprawnieniach do plików), to można wznowić instalację po zmianie odpowiednich ustawień. Dotyczy to instalacji programu MSDE 2000 jak i dołączanych modułów programu MSDE 2000 w procesie instalacji Instalatora Windows.

  Po wznowieniu procesu instalacji należy podać dwie dodatkowe opcje instalacyjne oprócz tych wprowadzonych podczas pierwszej próby instalacji.


  Na przykład:

  REINSTALL=All

  -oraz-

  REINSTALLMODE={ omus | a }
  REINSTALL=ALL oznacza, że Instalator Windows instaluje wszystkie funkcje programu MSDE 2000. Jedyną obsługiwaną wartością jest ALL. REINSTALLMODE=omus, określa poziom zmian wykonywanych przez instalację programu MSDE 2000 lub Instalatora Windows.

  Wpisz REINSTALLMODE=omus przy wznowieniu nieudanej instalacji. Po włączeniu tej opcji cały proces instalacji zostanie zweryfikowany i ukończony. Wpisz REINSTALLMODE=a, aby tylko odbudować bazę danych
  master, np. po uszkodzeniu dysku, na którym znajduje się baza danych master.

  UWAGA: Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, ponieważ ponowna instalacja powoduje wymazanie wszystkich systemowych baz danych. Przy ponownym instalowaniu instancji programu MSDE 2000 należy podać tą samą nazwę instancji, którą podano przy pierwszej instalacji.


 • Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie Wycofanie instalacji. Jeśli instalacja programu MSDE 2000 nie powiedzie się, można ją wycofać. Wycofanie może spowodować usunięcie niektórych dzienników instalacji. Na przykład plik Cnfgsvr.out w folderze instalacyjnym jest usuwany przy wycofywaniu. Rozwiązując problemy z instalacją programu MSDE 2000 można wyłączyć funkcję wycofywania, aby móc zachować pliki wyjściowe instalacji. Oto przykładowe polecenie wyłączające funkcję wycofywania:
  D:\MSDE2000\>Setup.exe DISABLEROLLBACK=1 /L*v C:\MSDE_setup.log

 • Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji programu MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie pojawia się podczas instalacji programu MSDE 2000 na komputerze z zainstalowanym Serwerem certyfikatów. Jeśli Serwer certyfikatów zainstalowano na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000, a nazwa Urzędu certyfikacji (CA) jest taka sama lub rozpoczyna się od nazwy hosta, to instalacja programu MSDE 2000 nie powiedzie się i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and setup error logs for more information.

  Błąd ten został poprawiony w dodatku SQL Server 2000 Service Pack 1.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  302409 FIX: Unable to Connect to SQL Server 2000 When Certificate Authority Name Is the Same As the Host Name of the Windows 2000 Computer

 • Jeśli na komputerze są zainstalowane narzędzia klienta programu SQL Server 7.0 i podczas instalacji programu MSDE 2000 pojawi się komunikat o błędzie. Komunikat o błędzie pojawia się na komputerze z zainstalowaną nowszą wersją dodatku SQL Server Service Pack. Jeśli zainstalowany jest program MSDE 2000 oraz dowolna wersja dodatku SQL Server 2000 Service Pack, to instalacja może się nie udać i pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  LoadLibrary failed for [path]\Binn\SEMNT.DLL. GetLastError() returned: 126
  -oraz-
  Microsoft SQL Server Desktop Engine -- Installation operation failed.
  Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 1.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  299351 BUG: MSDE Installation Fails on Systems That Have SQL Server 2000 Service Pack 1 or 2 Installed

Rozwiązywanie problemów z instalacją osadzoną programu MSDE 2000 w postaci modułów dołączanych

Program MSDE 2000 jest dostępny jako zestaw modułów dołączanych Instalatora Windows, które mogą być wykorzystywane przez niezależnych dostawców oprogramowania do instalowania instancji programu SQL Server 2000 Desktop Engine podczas procesu ich własnych instalacji. Moduły można dołączyć do programu instalacyjnego niezależnego dostawcy, używając dostępnych narzędzi projektanckich Instalatora Windows. Moduły dołączane programu MSDE 2000 można znaleźć w folderze Msm na dysku CD MSDE 2000.

Moduły dołączane programu MSDE 2000 (pliki .msm) można osadzać w opartym na Instalatorze Windows programie instalacyjnym, tworząc własny plik .msi. Można zmniejszyć rozmiar programu instalacyjnego, dostosowując instalację programu MSDE 2000, tak aby nie były instalowane składniki programu SQL Server 2000, które nie będą używane przez aplikację. Można pominąć pliki DMO*.msm, Repl*.msm lub oba typy. Są to moduły dołączane odpowiednio SQL-DMO oraz replikacji.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299795 INF: How to Author MSDE 2.0 Setup Packages with Microsoft Visual Studio Installer 1.1
Informacje dotyczące wbudowywania programu MSDE we własną aplikację można znaleźć w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
325004 HOW TO: Author MSDE 2000 Setup Packages by Using Visual Studio .NET
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web firmy Microsoft: Należy dodać wewnętrzne właściwości tabeli Property dla dołączonego modułu programu MSDE 2000. Na przykład można dodać w tabeli Property wpis INSTANCENAME, a następnie określić nazwę. W ten sam sposób można dodać wpis SECURITYMODE. Zmian tych należy jednak dokonać w głównym pakiecie instalacyjnym, a nie w modułach dołączanych programu SQL Server 2000 MSDE. Każdej z tych właściwości można przyporządkować wewnętrzną właściwość w module dołączonym, tworząc odpowiednie czynności w głównym pliku MSI.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281983 PRB: Cannot Specify Instance Name Using SQL Server 2000 Merge Modules
W przypadku problemów technicznych przy tworzeniu pakietu instalacyjnego przy użyciu oprogramowania lub narzędzi autorskich innej firmy, należy zwrócić się do działu pomocy technicznej producenta oprogramowania.

Aktualizacja programu MSDE 2000 do poziomu dodatku Service Pack za pomocą dostarczanego przez firmę Microsoft pakietu poprawek MSP

Jeśli program MSDE 2000 zainstalowano przy użyciu oryginalnego pliku .msi firmy Microsoft, to można uaktualnić go do poziomu dodatku Service Pack, stosując plik poprawek .msp. Najpierw trzeba określić, który plik .msi był używany przy instalacji programu MSDE 2000. Jest to istotne, ponieważ trzeba użyć odpowiedniego pakietu poprawek (.msp), aby zastosować dodatek Service Pack dla istniejącej instalacji programu MSDE 2000. Na przykład jeśli do zainstalowania programu MSDE 2000 użyto pliku Sqlrun01.msi, to do aktualizacji trzeba użyć pliku Sqlrun01.msp, aby zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2). Dla sqlrun02.msi trzeba użyć pliku Sqlrun02.msp itd.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311762 INF: How to Identify Which MSI File Was Used for an Existing MSDE Installation
Na przykład można użyć następującego polecenia w celu uaktualnienia programu MSDE 2000 do wersji MSDE 2000 SP2 przy użyciu parametrów w pliku Setup.ini z opcją pełnego rejestrowania w pliku MSDE_upgrade.log:

D:\MSDE2KSP2\>setup.exe /settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p SQLRUN /L*v C:\MSDE_upgrade.log

-lub-

Aby określić plik .msp, można użyć polecenia:

D:\MSDE2KSP2\>setup.exe /settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p D:\MSDE2KSP2\setup\sqlrun01.msp /L*v C:\MSDE_upgrade.log

UWAGA: W przykładzie założono, że program MSDE 2000 SP2 jest zainstalowany na dysku D.Można również wyłączyć wycofywanie lub włączyć tryb ponownej instalacji, aby ułatwić rozwiązywanie problemów z uaktualnieniem programu MSDE 2000 do poziomu dodatku Service Pack. Aby uzyskać dodatkowe informacje o poleceniach ROLLBACK, REINSTALL oraz REINSTALLMODE, przejdź do sekcji
tego artykułu

Aby uniknąć tego komunikatu o błędzie, spróbuj zaktualizować wersję programu MSDE 2000 do poziomu dodatku Service Pack na komputerze z systemem Microsoft Windows 98
Nie można uruchomić plików skryptów.

Upewnij się, że użyto parametru UPGRADEUSER=sa.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303680 PRB: SQL Srv. 2000 MSDE Service Pack 1 Setup on Windows 98 Fails

Uaktualnianie modułów dołączanych programu MSDE 2000 do poziomu dodatku Service Pack

Można rozważyć małe uaktualnienie, polegające na uaktualnieniu modułów dołączanych programu MSDE 2000 do poziomu dodatku Service Pack. Uaktualnienie zmienia kod produktu i wersję produktu dla produktu wysyłanego w postaci pełnego pakietu instalacyjnego lub jako pakiet poprawek. W przypadku małego uaktualnienia kod produktu pozostaje bez zmian. W przypadku małego uaktualnienia nie można używać nowego oznaczenia wersji.

Zmiana wersji produktu wyznacza kolejność różnych aktualizacji tego samego produktu. Na przykład, jeśli istnieje poprawka aktualizująca wersję 9.0 do wersji 9.1 oraz inna poprawka aktualizująca wersję 9.1 do 9.2, to instalator może wymusić odpowiednią kolejność sprawdzając wersję produktu przed zastosowaniem poprawki. Zapobiega to również aktualizacji wersji 9.0 do wersji 9.2 z pominięciem pośredniej wersji 9.1. Dla małych poprawek kolejność jest wyznaczona przez bity weryfikacji wersji produktu ustawione dla pakietu poprawek.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o tworzeniu pliku poprawek dla programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) sample.msi., kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314131 HOW TO: *Create Patch Files (Service Packs) For MSDE 2000 Sample
Jeśli program MSDE 2000 zainstalowano jako moduły dołączane podczas instalacji innego produktu, na przykład Microsoft Application Center 2000, to należy skontaktować się z centrum Microsoft Application Center 2000, aby sprawdzić dostępność pakietu poprawek umożliwiającego aktualizację bieżącej instalacji programu MSDE 2000 do poziomu Service Pack. W przypadku aplikacji innych producentów wykorzystującej program MSDE 2000 jako moduły dołączane, należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317328 — ostatni przegląd: 15.07.2003 — zmiana: 1

Opinia