Komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” przy próbie użycia programu Outlook Web Access

Symptomy

Przy próbie zalogowania się do programu Microsoft Outlook Web Access (OWA) może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
401.3 Odmowa dostępu przez listę kontroli dostępu ACL zasobu — internetowe usługi informacyjne
—lub—
Wystąpił błąd w czasie wykonywania.
Czy chcesz debugować?
Wiersz: 350
—lub—
Błąd: Odmowa dostępu.

Przyczyna

Ten problem występuje wtedy, gdy grupa Użytkowników uwierzytelnionych nie ma uprawnień dostępu do folderu Exchsrvr\exchweb.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy folder dysk:\Program Files\Exchsrvr, a następnie kliknij polecenie Właściwości, gdzie dysk oznacza literę dysku systemowego (zwykle jest to litera C).
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij pole wyboru Zezwalaj na propagowanie uprawnień dziedzicznych obiektu nadrzędnego do tego obiektu, aby je zaznaczyć.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Sprawdź, czy grupa Użytkownicy uwierzytelnieni ma następujące uprawnienia do folderu Exchsrvr\exchweb:
  • Odczyt i wykonywanie
  • Wyświetlanie zawartości folderu
  • Odczyt
  Jeśli grupa Użytkownicy uwierzytelnieni nie ma takich uprawnień, należy ustawić je ręcznie. Zamknij okno dialogowe Właściwości: exchweb.
 5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla folderu C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared.
 6. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer usług internetowych.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę serwera, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie usługi IIS.
 8. Na liście Jaką czynność mają wykonać usługi IIS? kliknij pozycję Uruchom ponownie Usługi internetowe na Nazwa serwera, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Usługi, aby otworzyć okno dialogowe Usługi.
 10. Ponownie uruchom wszystkie usługi programu Exchange.
 11. Zamknij okno dialogowe Usługi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 317471 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia