Uaktualnienie do systemu Windows 10: Praktyczne informacje o powiadomieniach z wcześniejszych wersji aplikacji Uzyskaj system Windows 10.

Oferta bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 zakończyła się 29 lipca 2016 r. System Windows 10 nadal będzie można zakupić bezpośrednio na urządzeniulub jako pełną wersję oprogramowania. Aktualizacja systemu Windows 10 objęta rabatem nie będzie dostępna w sprzedaży. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji do systemu Windows 10.

W dalszej części tego artykułu znajdują się starsze informacje dotyczące powiadomień z aplikacji Uzyskaj system Windows 10 (GWX), gdy obowiązywała oferta bezpłatnej aktualizacji do systemu Windows 10.

Summary

Jeśli masz zainstalowany system Windows 7 SP1 lub 8.1, pamiętaj, aby przeprowadzić uaktualnienie przed 29 lipca 2016 r., kiedy kończy się okres bezpłatnych uaktualnień. Wraz ze zbliżaniem się końca okresu promocyjnego bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10 aplikacja Uzyskaj system Windows 10 może wyświetlać powiadomienia, które mają uświadomić klientów, że oferta się kończy i co powinni zrobić, by skorzystać z uaktualnienia. Jeśli zainstalowana jest starsza wersja aplikacji Uzyskaj system Windows 10, w zależności od jej wersji może być wyświetlane jedno z opisanych w tym artykule powiadomień.

Jeśli uaktualnienie nie zostało jeszcze zaplanowane, aplikacja Uzyskaj system Windows 10 może wyświetlić powiadomienie o treści „Nie przeocz. Oferta bezpłatnego uaktualnienia kończy się 29 lipca”.[Image #1 Placeholder -
  • Aby rozpocząć uaktualnienie systemu do wersji Windows 10, wybierz opcję Uaktualnij teraz.
  • Aby zaplanować, kiedy zostanie przeprowadzone uaktualnienie, wybierz opcję Wybierz czas. Uwaga: Opcja może nie być już wyświetlana, jeśli zbliżają się końcowe dni oferty.
  • Wybierz opcję Odrzuć bezpłatną ofertę, by pozostać przy bieżącej wersji systemu Windows. Po potwierdzeniu, że chcesz odrzucić bezpłatną ofertę, urządzenie zostanie oznaczone, by nie otrzymywać już więcej powiadomień o wygasającej 29 lipca ofercie uaktualnienia do systemu Windows 10.
Uwaga: Jeśli klikniesz czerwony znak „X”, ekran zostanie zamknięty. Nie musisz robić nic więcej. Powiadomienie będzie wyświetlane co kilka dni, aż wybierzesz jedną z trzech podanych powyżej opcji.

Niektórzy klienci mogą zamiast niego zobaczyć informację, że uaktualnienie do systemu Windows 10 na danym komputerze zostało już zaplanowane:

[Placeholder: Opt-out Image #1]

Zgodnie z tym powiadomieniem uaktualnienie do systemu Windows 10 zostanie przeprowadzone we wskazanym czasie. Jednak można także wybrać opcję Uaktualnij teraz lub „Kliknij tutaj, aby zmienić harmonogram uaktualnienia lub anulować zaplanowane uaktualnienie”. Jeśli klikniesz przycisk OK lub czerwony znak „X”, komputer będzie gotowy do przeprowadzenia uaktualnienia i nie musisz robić nic więcej.

Jeśli zamkniesz okienko powiadomienia, uaktualnienie zostanie przeprowadzone w zaplanowanym terminie. Zgodnie z sugestiami klientów w nowszych wersjach aplikacji Uzyskaj system Windows 10 (GWX) potwierdzamy czas zaplanowanego uaktualnienia oraz umożliwiamy dodatkowo anulowanie lub zmianę jego terminu. Wyświetlany ekran może ulec niewielkim zmianom w zależności od nowych sugestii.

[Placeholder: Opt-out Image #2]


Właściwości

Identyfikator artykułu: 3179888 — ostatni przegląd: 02.08.2016 — zmiana: 1

Opinia