JAK: Używać narzędzia Defragmentator dysków w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak efektywnie używać narzędzia Defragmentator dysków w systemie Windows 2000. Narzędzie Defragmentator dysków, które jest dołączone do systemu Windows 2000, jest oparte na pełnej wersji handlowej programu Diskeeper firmy Executive Software. Wersja ta oferuje ograniczone możliwości zarządzania wydajnością dysku przez defragmentowanie woluminów, na których zastosowano system plików FAT, FAT32 lub NTFS.


Ta wersja ma następujące ograniczenia:
 • Może defragmentować tylko woluminy lokalne.
 • Może defragmentować tylko jeden wolumin naraz.
 • Nie może defragmentować jednego woluminu, skanując jednocześnie inny.
 • Nie można jej wywołać ze skryptu.
 • Nie można zaplanować jej uruchomienia.
 • Może uruchomić tylko jedną przystawkę programu Microsoft Management Console (MMC) naraz.
powrót na początek

Jak efektywnie używać narzędzia Defragmentator dysków

UWAGA: Aby używać narzędzia Defragmentator dysków, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy. Wykonanie defagmentacji może zająć kilka godzin zależnie od pojemności i aktualnej zajętości dysku twardego komputera.


Aby najefektywniej użyć narzędzia Defragmentator dysków:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Utwórz kopię zapasową całego systemu.


  UWAGA: Użycie następującej procedury sprowadza do minimum możliwość uszkodzenia lub utraty danych podczas konwersji; mimo to zaleca się utworzenie całkowitej kopii zapasowej danych.
 3. Usuń wszystkie niepotrzebne pliki na woluminie, który chcesz defragmentować.


  Na woluminie musi być co najmniej 15% wolnego miejsca, aby Defragmentator dysków całkowicie i prawidłowo wykonał defragmentację woluminu. Jeśli na woluminie jest mniej niż 15% wolnego miejsca, Defragmentator dysków tylko częściowo defragmentuje wolumin. Aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na woluminie, usuń wszelkie niepotrzebne pliki lub przenieś je na inny dysk. Użyj narzędzia Oczyszczanie dysku do usunięcia niepotrzebnych plików. Oczyszczanie dysku pomaga usuwać pliki tymczasowe, pobrane pliki programów i stare pliki Chkdsk, opróżniać kosz i kompresować stare pliki.


  Aby rozpocząć Oczyszczanie dysku, kliknij polecenie Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Oczyszczanie dysku. (Można także rozpocząć Oczyszczanie dysku, uruchamiając z wiersza polecenia program Cleanmgr.exe.)
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach wiersza polecenia wykorzystywanych przez narzędzie Oczyszczanie dysku, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  253597 Automating Disk Cleanup Tool in Windows
 4. Uruchom polecenie chkdsk /f na wszystkich woluminach, które chcesz defragmentować.


  Jeśli na przykład masz kilka woluminów, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  chkdsk c: /f
  Po zakończeniu polecenia Chkdsk wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  chkdsk d: /f
  Powtórz ten krok dla każdego woluminu (woluminu E, woluminu F itd.), który chcesz defragmentować.


  UWAGA: Gdy zostanie uruchomione narzędzie Chkdsk z przełącznikiem /f lub /r na partycji systemowej lub rozruchowej, musisz ponownie uruchomić komputer. Jeśli otrzymasz następujący monit, naciśnij przycisk T.
  Typ systemu plików to NTFS. Nie można zablokować bieżącego dysku.

  Program CHKDSK nie może działać, ponieważ wolumin jest używany przez inny proces.

  Czy wolumin ten ma być sprawdzany przy następnym uruchomieniu komputera? (T/N)
  Po następnym uruchomieniu komputera, narzędzie Chkdsk.exe uruchomi się.
 5. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.
 6. Przeanalizuj woluminy przed defragmentowaniem. Aby to zrobić, kliknij wolumin, który chcesz przeanalizować, a następnie kliknij przycisk Analizuj.


  Po przeanalizowaniu woluminu zostanie wyświetlone okno dialogowe, które poda procent pofragmentowanych plików i folderów na woluminie oraz zaleci, czy defragmentować wolumin. Analizuj woluminy regularnie i defragmentuj je tylko wtedy, gdy Defragmentator dysków to zaleci.
 7. Zdefragmentuj woluminy. Aby to zrobić, kliknij wolumin, który chcesz defragmentować, a następnie kliknij przycisk Defragmentuj.
 8. Uruchom Defragmentator dysków ponownie, jeśli jest to wymagane.


  Jeśli użyjesz Defragmentatora dysków do defragmentowania dysku, który jest pofragmentowany w wysokim stopniu, może być za mało wolnego miejsca do efektywnego defragmentowania plików. Jeśli wystąpi taka sytuacja podczas wykonywania operacji defragmentowania, a następnie od razu na tym samym woluminie zostanie wykonana operacja analizy, możesz otrzymać komunikat „Zaleca się defragmentację tego woluminu” nawet po zakończeniu operacji defragmentowania. Taką informację będziesz otrzymywać, dopóki nie będzie wystarczająco dużo wolnego miejsca do efektywnego defragmentowania woluminu.


  Jeśli otrzymasz taki komunikat, przenieś tymczasowo najbardziej pofragmentowane pliki poza wolumin i ponownie defragmentuj. Jeśli komunikat nadal się pojawia, przenieś tymczasowo kilka dużych plików ciągłych poza wolumin. Taka tymczasowa procedura daje Defragmentatorowi dysków ciągły „obszar roboczy”, który jest konieczny do zakończenia procesu defragmentowania pozostałej części woluminu. Procedura ta pozwala także Defragmentatorowi dysków na skonsolidowanie wolnego miejsca na partycji, co zwiększa możliwość ponownego przeniesienia tymczasowo przeniesionych plików z powrotem do ciągłego obszaru partycji.
powrót na początek

Jak defragmentować plik stronicowania

Aktywny plik stronicowania pozostaje stale otwarty do wyłącznego użytku w systemie Windows 2000. Defragmentator dysków nie może defragmentować żadnego pliku, który jest otwarty do wyłącznego użytku. Mimo to można defragmentować plik stronicowania lub zmniejszyć stopień fragmentacji pliku stronicowania.


Aby defragmentować lub zmniejszyć stopień fragmentacji pliku stronicowania:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Opcje wydajności.
 3. Kliknij przycisk Zmień, a następnie zmień lokalizację pliku stronicowania na inny dysk.
 4. Zmniejsz minimalny i maksymalny rozmiar pliku oryginalnego na dysku, który chcesz defragmentować, do 0 megabajtów (MB).
 5. Uruchom ponownie komputer — komputer użyje nowego pliku stronicowania.
 6. Uruchom Defragmentator dysków na dysku oryginalnym, aby skonsolidować segmenty wolnego miejsca, utworzone po przeniesieniu pliku stronicowania.
 7. Utwórz ponownie plik stronicowania na dysku oryginalnym.
 8. Zmniejsz minimalny i maksymalny rozmiar tymczasowego pliku stronicowania do 0 MB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
powrót na początek

Jak zmniejszyć fragmentację przez przeniesienia pliku stronicowania

Fragmentację można zmniejszyć przez przeniesienie pliku stronicowania na inny dysk twardy. Domyślnie system Windows przechowuje plik stronicowania na partycji rozruchowej (tej partycji, która zawiera system operacyjny i jego pliki pomocnicze). Jeśli plik stronicowania znajduje się na partycji zawierającej inne dane, może on ulec pofragmentowaniu w miarę swego powiększania w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb pamięci wirtualnej. Gdy umieścisz plik stronicowania w jego własnej partycji, nie staje się pofragmentowany. Niepofragmentowany plik stronicowania powoduje szybszy dostęp do pamięci wirtualnej.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przenoszenia domyślnego pliku stronicowania systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

123747 Moving the Windows Default Paging and Spool File
powrót na początek

Kiedy używać narzędzia Defragmentator dysków

Aby uzyskać najlepsze wyniki defragmentowania woluminów, zastosuj się do następujących wskazówek:
 • Analizuj woluminy regularnie, a defragmentuj je tylko wtedy, gdy zaleci to Defragmentator dysków. Dobrą wytyczną jest analizowani woluminów co najmniej raz na tydzień. Jeśli okaże się, że potrzeba defragmentowania występuje rzadko, analizuj woluminy co miesiąc zamiast co tydzień.
 • Defragmentuj wolumin przed dodaniem do niego dużej liczby plików, na przykład przed instalacją programów. Jeśli tak postąpisz, pliki zajmą ciągły obszar i nie będą pofragmentowane po ich dodaniu.
 • Defragmentuj wolumin po usunięciu dużej liczby plików z woluminu. Ponieważ woluminy mogą stać się bardzo pofragmentowane po dodaniu dużej liczby plików lub folderów, nie zapomnij o przeanalizowaniu woluminów po dodaniu dużej liczby plików lub folderów. Zazwyczaj częściej powinny być defragmentowane woluminy na obciążonych serwerach plików niż woluminy na stacjach roboczych z jedym użytkownikiem.
 • Defragmentuj wolumin po zainstalowaniu na nim programów. Woluminy często stają się pofragmentowane po zainstalowaniu oprogramowania. Defragmentator dysków pomaga w zapewnieniu najlepszej wydajności systemu plików.
 • Defragmentuj woluminy systemowe i rozruchowe po zainstalowaniu systemu Windows 2000 lub po wykonaniu uaktualnienia systemu Windows.
 • Defragmentuj woluminy podczas okresów niskiej aktywności systemu. Defragmentuj woluminy serwera plików podczas okresów niskiego obciążenia w celu zminimalizowania wpływu, jaki proces defragmentacji ma na wydajność serwera plików. Czas defragmentowania woluminu przez Defragmentatora dysków zależy od kilku czynników, w tym: od rozmiaru woluminu, liczby plików woluminu, liczby pofragmentowanych plików i dostępnych zasobów systemowych.
powrót na początek

Rozwiązywanie problemów

 • Komputer działa wolno lub programy na dysku twardym wolno otwierają się.


  Przyczyna: Wolumin na dysku twardym mógł się stać nadmiernie pofragmentowany, prawdopodobnie z powodu niedawnego utworzenia dużej liczby plików lub folderów, albo zainstalowania nowego oprogramowania.


  Rozwiązanie: Przeanalizuj a następnie zdefragmentuj woluminy na dysku twardym, jeśli to konieczne.
 • Ekran i raport nie zgadzają się ze sobą.


  Przyczyna: Ekrany Analiza i Defragmentacja zapewniają ogólny widok fragmentacji woluminu. Ekrany wyświetlają mniej szczegółów niż raporty Analiza i Defragmentacja; dlatego jeśli porównasz wyniki, możesz zauważyć różnice.


  Rozwiązanie: Użyj ekranów Analiza i Defragmentacja tylko do ogólnej oceny fragmentacji woluminu. Użyj raportów Analiza i Defragmentacja do precyzyjnej oceny popartej liczbami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz w Pomocy systemu Windows tematy dotyczące ekranów i raportów Analizy i Defragmentacji.
 • Wygląda na to, że istnieją pliki nieprzenośne inne niż woluminy systemowe i rozruchowe.


  Przyczyna: Pliki stronicowania są wyświetlane w Defragmentorze dysków jako pliki nieprzenośne. W przypadku woluminów NTFS również dziennik zmian woluminu NTFS jest wyświetlany jako plik nieprzenośny.


  Rozwiązanie: Takie zachowanie jest zgodne z projektem, ponieważ pliki stronicowania nie mogą być przenoszone i dlatego nie mogą być defragmentowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje
  Jak defragmentować plik stronicowaniai
  Jak zmniejszyć fragmentację przez przeniesienia pliku stronicowaniatego artykułu.
 • Raport defragmentacji na woluminie NTFS pokazuje pliki o dużej liczbie fragmentów.


  Przyczyna: Gdy plik jest otwarty do zapisu, system plików NTFS przystępuje do wstępnego przydzielenia dodatkowego miejsca w celu uniknięcia pofragmentowania pliku w miarę jego wzrostu. Jeśli zdefragmentujesz wolumin, Defragmentator plików nie zezwala na przenoszenie tych dodatkowych obszarów i konsolidowanie ich, gdy plik jest otwarty. Takie dodatkowe miejsca są wykazywane w raporcie jako dodatkowe fragmenty.


  Rozwiązanie: Zamknij plik, aby zwolnić te dodatkowe fragmenty i zmniejszyć rozmiar pliku. Wartość parametru Rozmiar na dysku raportuje rozmiar, jaki można uzyskać po zamknięciu pliku. Aby wyświetlić rozmiar, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
powrót na początek

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

300978 HOW TO: Analyze and Defragment a Disk Volume in Windows 2000
253597 Automating Disk Cleanup Tool in Windows
227350 Files Excluded by Disk Defragmenter Tool
218461 Udoskonalone narzędzia Chkdsk, Autochk i Chkntfs w systemie Windows 2000
123747 Moving the Windows Default Paging and Spool File
231176 Uruchomienie Defragmentatora dysków systemu Windows wymaga uprawnień administratora
227463 Ograniczenia Defragmentatora dysków w systemie Windows 2000
powrót na początek


Właściwości

Identyfikator artykułu: 318759 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia