Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu .NET Framework 1.0

Streszczenie

Dodatki Service Pack służą do rozpowszechniania aktualizacji oraz do aktualizowania produktu. Obejmują aktualizacje i mogą zawierać następujące narzędzia, spakowane w celu ułatwienia ich pobierania:
  • Narzędzia do administrowania systemem
  • Sterowniki
  • Dodatkowe składniki
Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera nowe poprawki. Dodatkowo zawiera również wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalować poprzedniego dodatku. Na przykład nie jest konieczne instalowanie dodatku Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft .NET Framework przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 (SP2) dla tego programu. Nie jest również konieczne instalowanie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Microsoft .NET Framework przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3 (SP3) dla tego programu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318785 Jak ustalić, czy w programie .NET Framework są zainstalowane dodatki Service Pack

Więcej informacji

Dodatek Service Pack 3 dla programu Microsoft .NET Framework 1.0

Data wydania: 25 sierpnia 2004

Informacje o uzyskiwaniu produktu

Aby pobrać dodatek Service Pack 3 dla programu Microsoft .NET Framework 1.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
867461 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 3 dla programu Microsoft .NET Framework 1.0

Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft .NET Framework 1.0

Data wydania: 7 sierpnia 2002

Informacje o uzyskiwaniu produktu

Aby pobrać dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft .NET Framework 1.0, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

Lista poprawek

321884 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 dla programu Microsoft .NET Framework

Właściwości

Identyfikator artykułu: 318836 — ostatni przegląd: 12.10.2011 — zmiana: 1

Opinia