WINUP: Komunikat o błędzie: „Niekompletna aktualizacja oprogramowania, to oprogramowanie Windows Update nie zostało pomyślnie zaktualizowane” podczas otwierania witryny Windows Update w sieci Web

Symptomy

Podczas odwiedzania katalogu produktów w witrynie Windows Update może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully. (Niekompletna aktualizacja oprogramowania, to oprogramowanie Windows Update nie zostało pomyślnie zaktualizowane.)

Rozwiązanie

Windows XP

Wyświetl ukryte pliki

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Mój komputer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Widok.
 3. W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).

  UWAGA: Ukryte pliki i foldery będą zacieniowane. Ukryte pliki to programy lub pliki systemowe, których na ogół nie należy usuwać ani zmieniać.

Usuń tymczasowe pliki internetowe

Przy użyciu Kreatora oczyszczania dysku systemu Windows usuń tymczasowe pliki internetowe. W tym celu:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie
  cleanmgr.
 3. Kliknij opcję Tymczasowe pliki internetowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuń pliki z folderu WindowsUpdate

 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 2. Kliknij dwukrotnie dysk C.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Program Files, a następnie kliknij dwukrotnie folder WindowsUpdate.
 4. Kliknij folder V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć folderu V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Pomiń kroki 5 i 6.
 5. Kliknij dwukrotnie folder V4.
 6. Kliknij plik Iuhist.xml, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuń formanty ActiveX witryny Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. Kliknij łącze Bardziej zaawansowane opcje, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przeszukaj ukryte pliki i foldery.
 3. Wpisz iuctl.dll i iuengine.dll, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Jeśli te pliki zostaną znalezione w folderze C:\Windows\System32\Dllcache, usuń je.
 5. Jeśli te pliki zostaną znalezione w folderze innym niż C:\Windows\System32, usuń je.
 6. Po usunięciu wszystkich pozostałych kopii tych plików usuń je z folderu C:\Windows\System32.
 7. Gdy zostanie wyświetlony monit o włożenie instalacyjnego dysku CD systemu Windows XP, kliknij przycisk Anuluj.

  UWAGA: Nowsze wersje tych plików zostaną pobrane z witryny Windows Update w sieci Web.
 8. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie zachowania nierozpoznanych wersji plików kliknij przycisk Tak.
 9. Odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj nowe kopie formantów ActiveX.

Windows 2000 oraz Windows Millennium Edition

Wyświetl ukryte pliki

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Widok. W sekcji Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 3. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
UWAGA: Ukryte pliki i foldery będą zacieniowane. Ukryte pliki to programy lub pliki systemowe, których na ogół nie należy usuwać lub zmieniać.

Usuń tymczasowe pliki internetowe

 1. Zamknij wszystkie programy i okna przeglądarki Internet Explorer.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Panel sterowania. Ponownie uruchom komputer, aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać.

Usuń pliki z folderu WindowsUpdate

 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknij dwukrotnie dysk C, kliknij dwukrotnie folder Program Files, a następnie kliknij dwukrotnie folder WindowsUpdate.
 2. Kliknij folder V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć folderu V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Pomiń kroki 3 i 4.
 3. Kliknij dwukrotnie folder V4.
 4. Kliknij plik Iuhist.xml, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuń formanty ActiveX witryny Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. Poszukaj plików o nazwach Iuctl.dll oraz Iuengine.dll.
 2. Jeśli te pliki zostaną znalezione w folderze C:\Windows\System32\Dllcache, usuń je.
 3. Jeśli te pliki zostaną znalezione w folderze innym niż C:\Windows\System32, usuń je.
 4. Po usunięciu wszystkich pozostałych kopii tych plików usuń je z folderu C:\Windows\System32.
 5. Odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj nowe kopie formantów ActiveX.

Windows 98

Wyświetl ukryte pliki

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Widok.
 3. W sekcji Pliki ukryte kliknij opcję Pokazuj wszystkie pliki, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuń tymczasowe pliki internetowe

 1. Zamknij wszystkie programy i okna przeglądarki Internet Explorer.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk Usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Panel sterowania. Ponownie uruchom komputer, aby nowe ustawienia zaczęły obowiązywać.

Usuń pliki z folderu WindowsUpdate

 1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, kliknij dwukrotnie dysk C, kliknij dwukrotnie folder Program Files, a następnie kliknij dwukrotnie folder WindowsUpdate.
 2. Kliknij folder V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  UWAGA: Jeśli nie możesz znaleźć folderu V4, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Zaznacz wszystko, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Pomiń kroki 3 i 4.
 3. Kliknij dwukrotnie folder V4.
 4. Kliknij plik Iuhist.xml, kliknij menu Edycja, kliknij polecenie Odwróć zaznaczenie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Usuń formanty ActiveX witryny Windows Update

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. Poszukaj plików o nazwach Iuctl.dll oraz Iuengine.dll.
 2. Usuń wszystkie kopie tych plików.
 3. Odwiedź witrynę Windows Update w sieci Web i zainstaluj nowe kopie formantów ActiveX.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 319585 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia