JAK: Wyłączanie automatycznego wyszukiwania folderów i drukarek sieciowych w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak wyłączyć funkcję automatycznego wyszukiwania folderów i drukarek sieciowych w systemie Microsoft Windows XP.

Domyślnie system Windows XP monitoruje udostępnione zasoby w sieci, aby łatwiej było się z nimi łączyć. Jest to nowa funkcja w systemie Windows XP, a jej działanie polega na okresowym skanowaniu komputerów w sieci. Podczas skanowania system Windows XP identyfikuje niedawno udostępnione zasoby, jak na przykład drukarka, która została przełączone do stanu online jako drukarka udostępniona, lub folder, który właśnie został udostępniony.

Gdy system Windows XP znajdzie niedawno udostępniony zasób, dodaje ikonę dla tego zasobu do folderu Moje miejsca sieciowe, a także, jeśli nowy zasób jest drukarką, do folderu Drukarki i faksy. Jest to wygodny sposób, aby na bieżąco aktualizować wszystkie udostępnione zasoby w sieci, który nie zwiększa zbytnio obciążenia komputera z systemem Windows XP.

Jednak pozorna wygoda tej nowej funkcji może nie być pożądana, jeśli nie można wykorzystać informacji uzyskanych z automatycznego skanowania zasobów sieciowych.

Niektórzy użytkownicy mają ograniczony zakres swoich codziennych zadań. Potrzebny im jest tylko dostęp do jednego lub dwóch folderów udostępnionych, zazwyczaj folderów dokumentów przechowywanych na serwerach plików, w których znajdują się dokumenty mające związek z ich obowiązkami służbowymi. Jeśli pracują w dziale należności przychodzących, zazwyczaj potrzebna im jest tylko jedna określona drukarka, na przykład drukarka firmowa, w której znajdują się formularze faktur. Ich uprawnienia mogą być zbyt małe, aby uzyskać dostęp do niektórych spośród udostępnionych zasobów. W takich przypadkach odkrywanie nowych drukarek i folderów udostępnionych nie ma znaczenia lub jest zbędne.

Niektórzy użytkownicy korzystają z systemu Windows XP na komputerze przenośnym i przez większość czasu ich komputer jest odłączony od sieci. Może się zdarzyć, że podłączają swoje komputery przenośne do wielu różnych sieci (w siedzibie firmy lub w oddziałach). Wykonywanie zadań za pomocą dowolnego z tych zasobów mogłoby mieć skutek odwrotny do zamierzonego. Może być bardzo mylące, jeśli w folderze Moje otoczenie sieciowe widoczna jest ikona, która nie jest zawsze dostępna.

Wyłączanie automatycznego wyszukiwania folderów i drukarek sieciowych

Aby wyłączyć automatyczne wyszukiwanie folderów i drukarek sieciowych:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów, aby otworzyć okno dialogowe Opcje folderów.
  2. Kliknij kartę Widok.
  3. Na liście Ustawienia zaawansowane kliknij pole wyboru Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki, aby je wyczyścić.
  4. Kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 320138 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia