JAK: Zmienianie nazw wielu plików w systemie Windows XP za pomocą Eksploratora Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak za pomocą Eksploratora Windows zmienić nazwy wielu plików w systemie Windows XP.

Jak zmienić nazwy wielu plików za pomocą Eksploratora Windows

  1. Uruchom Eksploratora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. Zaznacz pliki w dowolnym folderze. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij pliki.
  3. Po zaznaczeniu plików naciśnij klawisz F2.
  4. Wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
UWAGA: Gdy zostaną wykonane powyższe kroki, wszystkie pliki z wyjątkiem jednego przestaną być wyróżnione, więc może się wydawać, że została zmieniona nazwa tylko jednego pliku. Jednak naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje zmianę nazwy wszystkich plików. Wszystkie pliki, których nazwy zostały zmienione, mają taką samą nazwę z dołączonymi numerami w nawiasach, dzięki którym nowe nazwy plików są unikatowe. Na przykład, jeśli jako nową nazwę wpiszesz nazwę BUDŻET, pierwszy plik będzie miał nazwę BUDŻET, a pozostałe zaznaczone pliki będą miały nazwy BUDŻET(x), gdzie x jest unikatowym numerem (poczynając od 1).

Uwagi

W razie pomyłki podczas zmieniania nazw wielu plików można nacisnąć klawisze CTRL+Z lub kliknąć polecenie Cofnij Zmień nazwę w menu Edycja, aby cofnąć wykonaną chwilę wcześniej akcję zmiany nazwy, a następnie powtórzyć proces w prawidłowy sposób.

Działanie funkcji Zmień nazwę w Eksploratorze Windows nie jest takie samo jak działanie polecenia REN, którego można użyć w wierszu polecenia. Na przykład, jeśli istnieją pliki o nazwach nowaka.doc, nowakb.doc i nowakc.doc, można użyć polecenia ren nowak*.doc nowacki*.doc. Nazwy wszystkich plików zostaną automatycznie dostosowane i zmienione na nowackia.doc, nowackib.doc i nowackic.doc.

Użycie funkcji Zmień nazwę systemu Windows XP w Eksploratorze Windows po zaznaczeniu trzech plików „nowak” i zmiana nazwy pliku nowaka.doc na nowackia.doc spowoduje, że nazwy innych zaznaczonych plików zostaną zmienione na nowackia(x).doc. Aby przywrócić oryginalną strukturę nazw plików (z literami a, b, c i tak dalej), trzeba zmienić nazwę każdego pliku z osobna.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 320167 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia