Niska wydajność protokołu SMB przy kopiowaniu plików z systemu Windows XP na kontroler domeny Windows 2000

Symptomy

Przy kopiowaniu plików z komputera klienckiego opartego na systemie Windows XP na kontroler domeny oparty na systemie Windows 2000 (przy użyciu protokołu Server Message Block [SMB]) można zaobserwować obniżenie wydajności. Spadek wydajności występuje tylko przy kopiowaniu plików z klienta Windows XP na kontroler domeny z systemem operacyjnym Windows 2000 (tryb wypychania), natomiast nie występuje przy kopiowaniu plików z kontrolera domeny na komputer kliencki (tryb pobierania).

Przyczyna

Niska wydajność SMB może być spowodowana ustawieniem opóźnionego potwierdzania TCP/IP (zwanego również potwierdzaniem TCP ACK) dla pakietów „SMB: C NT transact - Notify Change”. Zwykle problem występuje przy kopiowaniu plików na kontroler domeny za pomocą Eksploratora Windows. Problem może również wystąpić, jeśli pliki są kopiowane przy użyciu wiersza polecenia lub jeśli fokus jest w folderze docelowym w Eksploratorze Windows (stosowane jest potwierdzenie „Change”). Problem pojawia się w momencie wywołania procedury kopiowania protokołu SMB (w dowolnym programie) do zdalnego folderu albo może być wywołany przez żądanie „Change Notification” (w dowolnym programie).

Domyślnie takie zachowanie pojawia się, gdy protokół SMB korzysta z podpisów zabezpieczeń. Jeśli skonfigurowano korzystanie z podpisów zabezpieczeń, bloki SMB muszą być przetwarzane synchronicznie przez readresator. Readresator musi czekać na pełne przetworzenie polecenia SMB zanim przejdzie do kolejnego polecenia. Readresator czeka na otrzymanie potwierdzenia TCP/IP z serwera.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, zastosuj jeden ze sposobów opisanych w tej części.

Obejście 1

  1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący klucz w rejestrze:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Kliknij dwukrotnie wartość RequireSecuritySignature, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij dwukrotnie wartość EnableSecuritySignature, wpisz 0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij program Edytor Rejestru.
Domyślnie wartość EnableSecuritySignature ma ustawienie 1 (Włączone) na kontrolerze domeny i ustawienie 0 (Wyłączone) na komputerze nie będącym kontrolerem domeny. Dlatego obniżenie wydajności kopiowania SMB występuje tylko przy kopiowaniu plików na kontroler domeny.

Obejście 2Ustaw niższą wartość licznika czasu opóźnienia potwierdzenia TCP (TcpDelAckTicks). W ten sposób serwer dokonuje częstszych ale krócej trwających potwierdzeń pozycji. Można zastosować poprawkę opisaną w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby ustawić inną wartość opóźnienia ACK:

311833 The TcpDelAckTicks Registry Value Has No Effects on Ack Timeouts


Jeśli ustawisz wartość TcpDelAckTicks równą 0, to licznik czasu zostanie całkowicie wyłączony. Jeśli licznik czasu jest wyłączony, to protokół TCP przełącza się w tryb pre-Request for Comments (RFC) 1122, co oznacza potwierdzanie każdego pakietu. Takie obejście rozwiązuje problem obniżonej wydajności kopiowania SMB. Jednakże w środowisku sieci o długim czasie oczekiwania (silnie obciążony segment) takie zachowanie zwiększa liczbę potwierdzeń z kontrolera domeny i dodatkowo obciąża sieć.

Więcej informacji

Aby zobaczyć w jaki sposób obniżenie wydajności wiąże się z potwierdzaniem TCP/IP niektórych ramek SMB („SMB: C NT transact - Notify Change”), trzeba użyć funkcji śledzenia ruchu sieciowego. W ten sposób można zauważyć, że readresator nie kończy operacji kopiowania do momentu, kiedy ramka „SMB: C NT Transact - Notify Change” zostanie potwierdzona przez serwer na poziomie transportowym protokołu TCP. Potwierdzenie TCP/IP jest opóźnione (o ok. 0,2 sekundy), jeśli serwerem jest kontroler domeny oparty na systemie Windows 2000.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 321169 — ostatni przegląd: 17.07.2003 — zmiana: 1

Opinia