Dwukrotne kliknięcie folderu powoduje uruchomienie Pomocnika wyszukiwania


Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Jeśli dysk lub folder zostanie kliknięty dwukrotnie, może zostać uruchomiony Pomocnik wyszukiwania, ale dysk lub folder nie zostanie otwarty. Jeśli zostały skonfigurowane ustawienia dla innych akcji, które są skojarzone z dyskami lub folderami plików (na przykład Otwórz okno polecenia tutaj lub Drukuj listę zawartości katalogu), system Windows może wykonać jedną z tych akcji zamiast uruchomić Pomocnika wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli w systemie Windows zostało skonfigurowane ustawienie Pojedyncze kliknięcie będzie otwierać element (wskazanie zaznaczy), ten problem może wystąpić po pojedynczym kliknięciu dysku lub folderu.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie typu pliku dla zarejestrowanych typów plików Dysk lub Folder plików. Ten problem wystąpi na przykład dla folderów, jeśli zostanie wykonana następująca procedura:

 1. Otwórz folder, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów w menu Narzędzia. Kliknij kartę Typy plików.
 2. Kliknij pozycję Folder plików na liście Zarejestrowane typy plików, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Po wykonaniu tej procedury z danych wartości dla wartości ciągu Domyślna w następującym kluczu rejestru jest usuwane ustawienie None:

  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Uwaga: Ten problem występuje nawet, jeśli w oknie dialogowym Edytowanie typu pliku nie zostanie utworzona żadna nowa akcja, nie zostaną zmodyfikowane istniejące akcje ani nie zostanie zmieniona akcja domyślna.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, edytuj rejestr i zmień ustawienie danych wartości dla wartości ciągu Domyślna w kluczach rejestru opisanych w sekcji „Przyczyna” tego artykułu na none:

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij wartość Domyślna w następujących kluczach rejestru, jeśli ten problem występuje z folderami:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
  Jeśli ten problem występuje z dyskami:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
 3. Kliknij polecenie Modyfikuj w menu Edycja.
 4. Wpisz wartość none w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij Edytor rejestru.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321186 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia