OFF: Komunikat o błędzie „Błąd 1304: Błąd podczas zapisu do pliku” podczas instalowania pakietu Office XP lub Office 2000

Symptomy

Przy próbie zainstalowania pakietu Office XP lub Office 2000 może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Błąd 1304: Błąd podczas zapisu do pliku: Nazwa i lokalizacja pliku. Sprawdź, czy masz dostęp do tego katalogu.
-lub-
Błąd 1305: Błąd podczas odczytu z pliku: Nazwa i lokalizacja pliku. Sprawdź, czy plik istnieje i czy masz do niego dostęp.
UWAGA: Jedynym zmiennym elementem tych komunikatów o błędach jest nazwa pliku. W wyświetlanym komunikacie o błędzie może pojawiać się dowolna z kilku nazw plików.

Przyczyna

Jeden z tych komunikatów o błędach pojawia się, gdy występuje problem z konfiguracją stacji CD-ROM lub problem z samym dyskiem CD.

Rozwiązanie

Aby przetestować konfigurację stacji CD-ROM, zmniejsz buforowanie stacji CD-ROM.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zmniejszyć buforowanie stacji CD-ROM i jak przetestować jakość dysku CD, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
140583 How to Configure CD-ROM Caching for Windows 95
184410 How to Use Msinfo32.exe to Optimize CD-ROM Cache Settings
141368 Poor Performance from CD-ROM-Based Program
158904 CD-ROM Benchmark Program May Not Disable Read Ahead or Caching
321641 Jak rozwiązywać problemy z odczytem dysków CD, CD-R, CD-RW i DVD
218617 How to Troubleshoot CD-ROM or DVD-ROM Read Issues
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321339 — ostatni przegląd: 04.11.2003 — zmiana: 1

Opinia