STS: Komunikat o błędzie „Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony” podczas próby połączenia się ze stroną Administracja witryny

Symptomy

Podczas próby połączenia się ze stroną Administracja witryny w witrynie programu Microsoft SharePoint Team Services w sieci Web może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie masz uprawnień do wyświetlania tej strony.

Nie masz uprawnień do oglądania tej strony przy użyciu bieżącego konta użytkownika.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli masz inne konto użytkownika z wyższym poziomem uprawnień, kliknij przycisk Wstecz w oknie przeglądarki i spróbuj użyć tego konta.

 • Jeśli masz pewność, że strona powinna się wyświetlić, skontaktuj się z administratorem witryny sieci Web.
Ponadto witryna programu Microsoft SharePoint Team Services w sieci Web jest niedostępna dla wszystkich użytkowników programu Netscape Navigator i niektórych użytkowników programu Microsoft Internet Explorer.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony choć jeden z następujących warunków:

 • Konfiguracja serwera wirtualnego lub katalogu wirtualnego wymaga korzystania ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows (zwanego dawniej uwierzytelnianiem NTLM lub uwierzytelnianiem Wyzwanie/Odpowiedź systemu Windows NT).


  Program Netscape nie obsługuje zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows. Ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows można korzystać tylko w programie Microsoft Internet Explorer w wersji 2.0 lub nowszej.


  — lub —
 • Przeglądarka została skonfigurowana do korzystania z serwera proxy, a ustawienia tego serwera blokują dostęp do tej strony sieci Web.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki odpowiednio do sytuacji.

Metoda 1. Skonfigurowanie serwera wirtualnego lub katalogu wirtualnego do korzystania z uwierzytelniania podstawowego w Internetowych usługach informacyjnych (IIS) firmy Microsoft

 1. Uruchom Menedżera usług internetowych lub otwórz program Microsoft Management Console (MMC), który zawiera przystawkę IIS.
 2. Rozwiń węzeł * nazwa_serwera, gdzie nazwa_serwera jest nazwą serwera.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy serwer wirtualny lub katalog wirtualny (na przykład Domyślna witryna sieci Web), który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia katalogów.
 5. W obszarze Dostęp anonimowy i kontrola uwierzytelniania kliknij przycisk Edytuj.
 6. Zaznacz pole wyboru Uwierzytelnianie podstawowe (hasło wysyłane zwykłym tekstem).
 7. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Czy na pewno chcesz kontynuować?, kliknij przycisk Tak.
 8. Wyczyść pole wyboru Zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows.
 9. Wyczyść pole wyboru Dostęp anonimowy.
 10. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij przystawkę IIS.

Metoda 2. Skonfigurowanie ustawień serwera proxy w przeglądarce sieci Web

UWAGA: W poniższych krokach opisano sposób konfigurowania ustawień wyjątku serwera proxy w programie Internet Explorer. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania ustawień serwera proxy w programie Netscape Navigator, zapoznaj się z dokumentacją produktu.
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Połączenia.
 3. Na liście Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej kliknij połączenie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 4. W obszarze Serwer proxy kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. W polu Wyjątki wpisz adres URL (Uniform Resource Locator) witryny programu SharePoint Team Services w sieci Web.
 6. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uwierzytelniania klientów przeglądarek przez usługi IIS, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

264921 INFO: How IIS Authenticates Browser Clients
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania uwierzytelniania podstawowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

262233 IIS: How to Configure Basic/Clear Text Authentication for IIS 5.0 in Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji na temat administrowania programem SharePoint Team Services, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podręcznik administratora programu SharePoint Team Services (w języku angielskim)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;spts
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SharePoint Team Services, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321488 — ostatni przegląd: 13.06.2007 — zmiana: 1

Opinia