Jak zmienić identyfikator produktu w systemie Windows XP

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób zmiany identyfikatora produktu systemu Windows w bieżącej instalacji systemu Windows XP.

Po uzyskaniu dodatkowej licencji może być konieczna zmiana identyfikatora produktu w celu uaktywnienia drugiej instalacji systemu Windows XP przy użyciu oryginalnego dysku CD-ROM. Jeśli zainstalowano system Windows XP na drugim komputerze przy użyciu oryginalnego dysku CD-ROM, a następnie zakupiono kolejną kopię systemu Windows XP, można zmienić identyfikator produktu i uaktywnić nową instalację, zamiast ponownie instalować system Windows XP.

Szczegółowe informacje na temat zakupu dodatkowej licencji do posiadanej wersji detalicznej systemu Windows XP zawiera sekcja „Więcej informacji”.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Po uzyskaniu nowego identyfikatora produktu dla instalacji systemu Windows XP należy wykonać następujące czynności w celu zmiany numeru identyfikacyjnego produktu:
 1. Uruchom system Windows XP.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie
  regedit a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W lewym okienku znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 5. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wartość binarną OOBETimer, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Zmień co najmniej jedną cyfrę tej wartości w celu dezaktywacji systemu Windows.
 7. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 8. W polu Otwórz wpisz poniższe polecenie i kliknij przycisk OK:
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe/a
 9. Kliknij opcję Tak, chcę zadzwonić do przedstawiciela biura obsługi klienta, aby wykonać aktywację systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Kliknij opcję Zmień klucz produktu.
 11. Wpisz nowy klucz produktu w polach Nowy klucz, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
 12. Jeśli zostanie wyświetlone poprzednie okno, kliknij opcję Przypomnij mi później, a następnie ponownie uruchom komputer.
Funkcja aktywacji produktu ma na celu potwierdzenie, że klucz produktu programowego czyli numer identyfikacyjny produktu (wymagany jako element instalacji produktu) nie był używany na większej liczbie komputerów, niż zezwala na to licencja na oprogramowanie. Liczba aktywacji tego samego produktu na tym samym komputerze jest nieograniczona. Aktywacja produktu przeciwdziała piractwu, ograniczając liczbę aktywacji danego klucza produktu na różnych komputerach.

Więcej informacji na temat aktywacji produktu Windows można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zakupić drugą licencję dla bieżącej kopii systemu Windows XP, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UWAGA: Dodatkową licencję dla detalicznej wersji systemu Windows XP można również zakupić, dzwoniąc pod numer (888) 571-2048 (tylko w Stanach Zjednoczonych).


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktywacji produktu Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302806 Description of Microsoft Product Activation
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321636 — ostatni przegląd: 30.09.2007 — zmiana: 1

Opinia