JAK: Korzystanie z narzędzia do diagnostyki sieci (Netdiag.exe) w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak korzystać z narzędzia do diagnostyki sieci (Netdiag.exe) w systemie Windows 2000. Netdiag jest narzędziem diagnostycznym wiersza polecenia, którego można używać do testowania łączności sieciowej. Wykonuje ono serię testów w celu sprawdzenia stanu i działania klienta sieci. Wyniki tych testów oraz informacje o stanie sieci, podawane przez narzędzie Netdiag, ułatwiają wyizolowanie problemów z siecią i łącznością na komputerze stacji roboczej lub serwera z systemem Windows 2000.


Narzędzie Netdiag wchodzi w skład narzędzi obsługi systemu Windows 2000. Aby zainstalować narzędzia obsługi, uruchom program Setup.exe znajdujący się w folderze Support\Tools na dysku CD z systemem Windows 2000 Server. Aby pobrać narzędzie Netdiag, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: UWAGA: Przed użyciem narzędzia Netdiag do przetestowania łączności sieciowej protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) trzeba powiązać z jedną lub większą liczbą kart sieciowych.


Omówienie narzędzia Netdiag

Składnia narzędzia Netdiag jest następująca:

netdiag [/q] [/v] [/l] [/debug] [/d:nazwa_domeny] [/fix] [/dcaccountenum] [/test:nazwa_testu] [/skip:nazwa_testu]
Z narzędziem Netdiag można używać następujących parametrów:

 • /q: użyj tego parametru, aby określić, że dane wyjściowe mają być „ciche” i że mają być wyświetlane tylko błędy.
 • /v: użyj tego parametru, aby uruchomić narzędzie Netdiag w trybie opisowym; są wtedy wyświetlane informacje o wykonywanych czynnościach.
 • /l: użyj tego parametru, aby dane wyjściowe zostały zapisane w pliku Netdiag.log. Plik Netdiag.log jest tworzony w tym samym folderze, w którym zostanie uruchomione narzędzie Netdiag.
 • /debug: użyj tego parametru, aby uruchomić narzędzie Netdiag w trybie debugowania. Ten parametr określa pełniejsze dane wyjściowe niż parametr /v.
 • /d:nazwa_domeny: użyj tego parametru, aby zlokalizować kontroler domeny w określonej domenie.
 • /fix: użyj tego parametru, aby rozwiązać drobne problemy.
 • /dcaccountenum: użyj tego parametru, aby wyliczyć konta komputerów kontrolerów domeny.
 • /test:nazwa_testu: użyj tego parametru, aby określić test lub testy, które chcesz wykonać, gdzie parametr nazwa_testu może mieć jedną z następujących wartości:
  Autonet: test adresu automatycznego adresowania prywatnego IP (APIPA)
  Bindings: test powiązań
  Browser: test przekierowania i przeglądarki
  DcList: test listy kontrolerów domeny
  DefGw: test domyślnej bramy
  DNS: test usługi nazw domen (DNS)
  DsGetDc: test odnajdywania kontrolera domeny
  IpConfig: test konfiguracji adresu IP (Internet Protocol)
  IpLoopBk : test zwrotnego pingowania adresu IP
  IPSec: test zabezpieczeń IPSec
  IPX: test protokołu IPX (Internetwork Packet Exchange)
  Kerberos: test protokołu Kerberos
  Ldap: test protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
  Member: test przynależności do domeny
  Modem: test diagnostyczny modemu
  NbtNm: test nazwy NetBIOS przez TCP/IP (NetBT)
  Ndis: test kwerend Netcard
  NetBTTransports: test transportów NetBT
  Netstat: test informacyjny Netstat
  NetWare: test systemu NetWare
  Route: test tabeli routingu
  Trust: test relacji zaufania
  WAN: test konfiguracji sieci rozległej (WAN)
  WINS: test usługi WINS (Windows Internet Naming Services)
  Winsock: test programu Winsock
  Aby określić dwa lub większą liczbę testów, oddziel każdy element /test:nazwa_testu spacją. Zwróć uwagę, że testy, których nie można pominąć, również zostaną wykonane.


 • /skip:nazwa_testu: użyj tego parametru, aby określić test lub testy, których nie chcesz wykonywać, gdzie nazwa_testu może być dowolnym z testów wymienionych wcześniej w opisie parametru /test:nazwa_testu.


  Aby określić dwa lub większą liczbę testów, oddziel każdy element /skip:nazwa_testu spacją.

Przykłady

 • Aby uruchomić narzędzie Netdiag w trybie opisowym, w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netdiag /v
 • Aby użyć narzędzia Netdiag w celu wyświetlenia informacji o kontrolerze domeny w danej domenie, a następnie zapisania tych informacji w pliku Netdiag.log znajdującym się w folderze, w którym zostanie uruchomione narzędzie Netdiag, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netdiag /v /l /test:dsgetdc
 • Aby użyć narzędzia Netdiag w celu wyświetlenia aktualnie aktywnej zasady zabezpieczeń IPSec, wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  netdiag /test:ipsec /debug

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziu Netdiag, zobacz plik W2rksupp.chm. W przypadku domyślnej instalacji narzędzi obsługi systemu Windows 2000 plik W2rksupp.chm znajduje się w folderze Dysk:\Program Files\Support Tools, gdzie Dysk to dysk, na którym jest zainstalowany system Windows:


Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać narzędzia Netdiag do rozwiązywania problemów z siecią i łącznością, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265706 DCDiag and NetDiag in Windows 2000 Facilitate Domain Join and DC Creation
257225 Basic IPSec Troubleshooting in Windows 2000
216899 Best Practice Methods for Windows 2000 Domain Controller Setup
250842 Rozwiązywanie problemów ze stosowaniem zasad grupy
219289 Description of the Netdiag /fix Switch
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak zainstalować narzędzia obsługi systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301423 JAK: Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321708 — ostatni przegląd: 12.11.2003 — zmiana: 1

Opinia