INFO: Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 do programu Microsoft .NET Framework Service Pack 2

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Ten artykuł zawiera informacje na temat usterek usuniętych w dodatku Service Pack 2 (SP2) do programu Microsoft .NET Framework. Dodatki Service Pack są kumulatywne. A zatem usterki usunięte w jednym dodatku są także usunięte we wszystkich późniejszych dodatkach. Na przykład nie jest konieczne instalowanie dodatku Service Pack 1 (SP1) do programu .NET Framework przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 2 (SP2) do tego programu.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodatków Service Pack do programu .NET Framework, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318836 INFO: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu .NET Framework
318785 INFO: Determine Whether Service Packs Are Installed on the .NET Framework

Więcej informacji

Dodatek Service Pack 2 do programu .NET Framework

318738 FIX: .NET Programs Are Slow to Load When Running Under a Domain
319012 FIX: Delay When You View ASP.NET Page on Windows 2000
319083 FIX: ASP.NET Does Not Pick Up the REMOTE_PORT Server Variable from IIS
319177 FIX: CallContext Objects Are Lost When You Create a New Serviced Component
319991 FIX: ASP.NET Does Not Copy Files from Bin Directory to Temporary ASP.NET Files Folder
320011 FIX: System.InvalidOperationException If You Use XslTransform in Multithreaded Scenario
320353 FIX: ASP.NET Worker Process Does Not Start on Computers with the /3GB Boot Switch
320425 FIX: .Dispose or .Clear of a ListView takes a very long time if some entries were removed before.
321552 FIX: ender Method in BasePartialCachingControl Class Renders by Using HtmlTextWriter
321556 FIX: System.ArgumentOutOfRangeException When You Double-Click Row Divider with Empty Cells
321562 FIX: Role-Based Authentication Fails for Users Who Belong to Many Groups
321563 FIX: EventLog.WriteEntry Method May Fail Under Stress
321792 FIX: ASP.NET Worker Process (Aspnet_wp.exe) Is Recycled Unexpectedly
321831 FIX: Connection Problems When You Make a Web Request with WebRequest Class
321954 FIX: Search Consumes All Available CPU Time on Windows XP After You Install .NET Framework
322289 MS02-026: Unchecked Buffer in ASP.NET Worker Process
319345 FIX: Thread Abort During SqlCommand.ExecuteReader Corrupts SqlConnection Pool

Dodatek Service Pack 1 do programu .NET Framework

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usterek usuniętych w dodatku Service Pack 1 do programu .NET Framework, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317396 INFO: List of Bugs Fixed in Microsoft .NET Framework Service Pack 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 321884 — ostatni przegląd: 01.09.2006 — zmiana: 1

Opinia