Język klienta serwera terminali nie jest zgodny z językiem sesji serwera terminali

WAŻNE: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Informacje na temat rejestru systemu Windows dla użytkowników zaawansowanych

Symptomy

Gdy klient serwera terminali nawiązuje połączenie z komputerem serwera terminali, układ klawiatury zostaje zachowany, lecz ustawienie języka może nie być zgodne z ustawieniem języka klienta.

Jeśli na przykład dla klienta skonfigurowano język francuski i układ klawiatury „Francuski (Kanada)”, podczas sesji serwera terminali domyślnie zostanie ustawiony język angielski i układ klawiatury „Francuski (Kanada)”.

Przyczyna

Język i układ klawiatury sesji serwera terminali jest określany po stronie klienta serwera terminali przez wysłanie bieżącego układu klawiatury. Jednak podstawione układy klawiatury nie zachowują odpowiednio ustawień języka.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.
Po zainstalowaniu poprawki poniższy klucz rejestru zezwoli na inne działanie serwera. Po zalogowaniu się użytkownika do komputera serwera terminali podczas sesji będzie używany domyślny układ klawiatury zapisany w profilu użytkownika, a nie układ udostępniony przez klienta serwera terminali.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Użytkownik korzysta z edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: IgnoreRemoteKeyboardLayout
  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości: 1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem serwera terminali po raz pierwszy należy skonfigurować odpowiedni domyślny układ klawiatury i język, a następnie wylogować się. Po każdym kolejnym zalogowaniu się użytkownika będzie używany domyślny układ klawiatury i język zapisany w ustawieniach profilu.

Aby zmienić układ klawiatury w zainstalowanych ustawieniach regionalnych, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narzędzie Opcje regionalne w Panelu sterowania.
 2. Kliknij kartę Ustawienia regionalne, w obszarze Język kliknij język, dla którego chcesz zmienić układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. W oknie dialogowym Właściwości ustawień regionalnych kliknij układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Wersja angielskojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty plików lub nowsze:

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
------------------------------------------------------------------------
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781 123 664 adsldp.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781 131 344 adsldpc.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5781 62 736 adsmsext.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5940 358 160 advapi32.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5265 42 256 basesrv.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5855 49 424 browser.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5943 135 952 dnsapi.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5595 96 016 dnsrslvr.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5722 45 328 eventlog.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5907 222 992 gdi32.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5859 145 680 kdcsvc.dll
04-cze-2002 10:31 5.0.2195.5859 199 952 kerberos.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.4928 708 880 kernel32.dll
15-lip-2002 04:52 5.0.2195.5940 71 024 ksecdd.sys
22-lip-2002 12:54 5.0.2195.5960 507 152 lsasrv.dll
22-lip-2002 12:54 5.0.2195.5960 33 552 lsass.exe
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.4733 332 560 msgina.dll
23-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966 108 304 msv1_0.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5979 307 472 netapi32.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966 360 720 netlogon.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5979 916 752 ntdsa.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5966 387 344 samsrv.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5951 129 296 scecli.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5951 302 864 scesrv.dll
18-lip-2002 13:45 5.0.2195.5950 64 000 sp3res.dll
25-cze-2001 15:17 3.10.0.103 47 808 user.exe
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5931 379 664 user32.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5968 369 936 userenv.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5859 48 912 w32time.dll
04-cze-2002 10:32 5.0.2195.5859 57 104 w32tm.exe
17-lip-2002 07:45 5.0.2195.5948 1 642 416 win32k.sys
03-maj-2002 07:31 5.0.2195.5731 178 960 winlogon.exe
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5935 243 472 winsrv.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5944 125 712 wldap32.dll
26-lip-2002 10:27 5.0.2195.5774 72 976 wmicore.dll

Obejście problemu

Klientów RDP serwera terminali można skonfigurować tak, aby obejść ten problem bez konieczności instalowania poprawki. W tym celu należy ustawić poniższy klucz rejestru układu klawiatury przed podstawieniem. Można również skonfigurować klientów tak, aby w profilu sesji był ustawiany poprzedni układ klawiatury. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz identyfikator ustawień regionalnych z klucza Substitutes.

  Na przykład poniższy klucz zawiera podstawioną wartość układu klawiatury. Wartość 00000c0c jest zamieniana na kanadyjski układ klawiatury o wartości 00001009:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Substitutes
  00000c0c REG_SZ 00001009
 2. Na kliencie serwera terminali w poniższym kluczu rejestru ustaw wartość układu klawiatury (REG_SZ) pobraną w kroku 1.

  W tym przykładzie jest to wartość 00000c0c.
  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
   Nazwa wartości: Keyboard Layout
   Typ danych: REG_SZ
   Dane wartości: 00000c0c (lub odpowiedni identyfikator ustawień regionalnych z klucza Substitutes)
  4. Zamknij Edytor rejestru.
 3. Skonfiguruj ustawienia profilu użytkownika serwera terminali tak, aby były zgodne z ustawieniami klienta serwera terminali:
  1. Otwórz narzędzie Opcje regionalne w Panelu sterowania.
  2. Kliknij kartę Ustawienia regionalne, w obszarze Język kliknij język, dla którego chcesz zmienić układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości ustawień regionalnych kliknij układ klawiatury lub edytor metod wprowadzania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4 dla systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji

Jeśli klient serwera terminali jest skonfigurowany do używania układu klawiatury zapisanego w ustawieniach profilu, te zmiany zostaną zastosowane po zalogowaniu się użytkownika. Dlatego układ klawiatury jest określany przez klienta na ekranie logowania. Oznacza to, że użytkownik musi wybrać odpowiedni układ klawiatury przed każdą próbą nawiązania połączenia z serwerem terminali.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322042 — ostatni przegląd: 31.12.2008 — zmiana: 1

Opinia