JAK: Przypisywanie skryptów w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku w jaki sposób przypisywać skrypty w środowisku systemu Windows 2000. Aby wykonywać zadania opisane w tym artykule, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze z systemem Windows 2000 Advanced Server.


Zasady grupy zawierają dwa rozszerzenia służące do wdrażania skryptów:
 • Skrypty - Uruchamianie/Zamykanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas uruchamiania i zamykania komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja komputera. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
 • Skrypty - Logowanie/Wylogowanie: Użyj tego rozszerzenia, aby określić skrypty uruchamiane podczas logowania lub wylogowania użytkownika z komputera. To rozszerzenie jest zlokalizowane w węźle Konfiguracja użytkownika. Skrypty te są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.
powrót do początku

Przypisywanie skryptów logowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady
  Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycję
  Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
  Logowanie
  w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk
  Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk
  OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk
   Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr
   //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr
   //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym
  Logowanie
  skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty logowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną przez użytkownika kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk
   W górę
   lub
   W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk
   Dodaj, aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk
   Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk
   Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy
   Skrypty logowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk
   Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty logowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.
powrót do początku

Przypisywanie skryptów wylogowania użytkownika

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady
  Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Logon/Logoff)
 3. Kliknij pozycję
  Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję
  Wylogowanie
  w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk
  Dodaj.
 5. Skonfiguruj ustawienia, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk
  OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk
   Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr
   //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr
   //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym
  Wylogowanie
  skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty wylogowania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk
   W górę
   lub
   W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk
   Dodaj, aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk
   Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk
   Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy
   Skrypty wylogowania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk
   Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  Uwaga: Skrypty wylogowania są uruchamiane w ramach konta Użytkownik, a nie konta Administrator.
powrót do początku

Przypisywanie skryptów startowych komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady
  Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycję
  Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję
  Uruchamianie
  w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk
  Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, które chcesz używać, a następnie kliknij polecenie
  OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk
   Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr
   //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr
   //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym Uruchamianie skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty uruchamiania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk
   W górę
   lub
   W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk
   Dodaj
   , aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk
   Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk
   Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy
   Skrypty startowe.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk
   Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty startowe są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
powrót do początku

Przypisywanie skryptów zamknięcia komputera

 1. Otwórz przystawkę Zasady grupy.
 2. W drzewie konsoli przejdź do następującej lokalizacji:
  Nazwa_zasady
  Policy/User Configuration/Windows Settings/Scripts (Startup/Shutdown)
 3. Kliknij pozycję
  Skrypty, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję
  Zamykanie
  w prawym okienku.
 4. Kliknij przycisk
  Dodaj.
 5. Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać, a następnie kliknij polecenie
  OK:
  • Nazwa skryptu: wpisz ścieżkę do skryptu lub kliknij przycisk
   Przeglądaj, aby zlokalizować plik skryptu w udziale Netlogon kontrolera domeny.
  • Parametry skryptów: Wpisz parametry, których chcesz używać, w ten sam sposób, w jaki wpisujesz je w wierszu polecenia. Jeżeli skrypt zawiera na przykład parametr
   //logo (wyświetlany transparent) oraz parametr
   //i (tryb interaktywny), wpisz następujący tekst:
   //logo //i
 6. W oknie dialogowym
  Zamykanie
  Skonfiguruj dowolne z następujących ustawień, których chcesz używać:
  • Skrypty zamykania dla: To pole zawiera listę wszystkich skryptów przypisanych aktualnie do wybranego obiektu zasad grupy. Jeżeli zostanie przypisanych wiele skryptów, są one przetwarzane zgodnie z określoną kolejnością. Aby przenieść skrypt na liście, kliknij skrypt, a następnie kliknij przycisk
   W górę
   lub
   W dół.
  • Dodaj: kliknij przycisk
   Dodaj
   , aby określić dodatkowe skrypty, których chcesz używać.
  • Edytuj: kliknij przycisk
   Edytuj, aby modyfikować informacje o skryptach, takie jak nazwa i parametry.
  • Usuń: kliknij przycisk
   Usuń, aby usunąć wybrany skrypt z listy
   Skrypty zamykania.
  • Pokaż pliki: kliknij przycisk
   Pokaż pliki, aby wyświetlić pliki skryptów przechowywane w wybranym obiekcie zasad grupy.
  UWAGA: Skrypty zmykania są uruchamiane w ramach konta System lokalny.
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 322241 — ostatni przegląd: 06.08.2002 — zmiana: 1

Opinia