Dostępność obsługi urządzeń bezprzewodowych Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie

Firma Microsoft opracowała przeznaczoną dla producentów systemów i urządzeń aktualizację, która dodaje w systemie Windows XP macierzystą obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth. Aktualizacja ta umożliwia współpracę z kilkoma typami urządzeń, w których zaimplementowano tę technologię, takimi jak urządzenia peryferyjne komputerów osobistych i produkty dodatkowe dla tych komputerów. Aktualizacja ta może być rozpowszechniana wśród klientów w ramach umowy licencyjnej z firmą Microsoft. Jeżeli użytkownik nie jest producentem urządzenia ani systemu, powinien skontaktować się z producentem urządzenia korzystającego z bezprzewodowej technologii Bluetooth w celu uzyskania aktualizacji.

Więcej informacji

Aby dodać obsługę bezprzewodowej technologii Bluetooth do systemu Windows XP, producenci systemów i urządzeń mogą skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania tej aktualizacji. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Uwaga: W wyjątkowych przypadkach opłaty związane z połączeniami telefonicznymi z Pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeżeli wykwalifikowany pracownik Pomocy technicznej firmy Microsoft ustali, że zgłoszony problem można się rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

W anglojęzycznej wersji pakietu aktualizacji x86 (Q323183_WXP_SP2_x86_Enu.exe) znajdują się następujące pliki:

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------
17-wrz-2002 09:49 n/a 41 787 Blutooth.chm
24-wrz-2002 13:55 n/a 5812 Bth.inf
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 18 944 Bthci.dll
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 14 464 Bthenum.sys
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 27 648 Bthmodem.sys
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 227 584 Bthport.sys
24-wrz-2002 13:55 n/a 1790 Bthprint.inf
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 29 952 Bthprint.sys
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 26 624 Bthserv.dll
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 17 280 Bthusb.sys
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 24 064 Btsetup.exe
24-wrz-2002 14:25 5.1.2600.1125 151 040 Hdwwiz.cpl
24-wrz-2002 13:55 n/a 1992 Hidbth.inf
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 22 400 Hidbth.sys
24-wrz-2002 10:36 5.1.2600.1125 34 432 Hidclass.sys
24-wrz-2002 14:25 5.1.2600.1125 111 104 Irprops.cpl
24-wrz-2002 13:55 n/a 25 969 Mdmbtmdm.inf
24-wrz-2002 14:25 5.1.2600.1125 109 568 Mdminst.dll
24-wrz-2002 14:25 5.1.2600.1125 528 384 Printui.dll
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 52 992 Rfcomm.sys
24-wrz-2002 13:55 n/a 4470 Tdibth.inf
24-wrz-2002 14:25 5.1.2600.1125 14 848 Usbmon.dll
24-wrz-2002 13:56 5.1.2600.1125 28 672 Wshbth.dll
Uwaga: W celu zastosowania tej aktualizacji konieczne jest zainstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows XP. Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania Media Center

System Microsoft Windows XP Media Center Edition został dostarczony z danym urządzeniem lub systemem sprzętowym i z tego powodu producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną związaną z tym oprogramowaniem. Być może producent dostosował instalację oprogramowania przy użyciu unikatowych składników, takich jak specyficzne sterowniki urządzeń, i ustawień opcjonalnych, aby zmaksymalizować wydajność danego sprzętu. Jeżeli niezbędna jest pomoc techniczna związana z systemem Windows XP Media Center Edition, należy skontaktować się z bezpośrednio z producentem, który może zapewnić najlepszą pomoc techniczną w przypadku oprogramowania zainstalowanego przez niego na danym sprzęcie.

Można również odwiedzić strony sieci Web zawierające informacje dotyczące produktu Windows XP Media Center Edition w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących technologii bezprzewodowych Bluetooth, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 323183 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia