Konfigurowanie pierwszej witryny Internetowych usług informacyjnych

Streszczenie

MATERIAŁY REFERENCYJNE W tym artykule opisano, jak skonfigurować pierwszą witrynę Internetowych usług informacyjnych w sieci Web przy użyciu minimalnej liczby kroków, które są wymagane do migracji z programu Apache.


Konfigurowanie domyślnej witryny sieci Web

Kiedy instaluje się Internetowe usługi informacyjne, są one wstępnie skonfigurowane do działania jako domyślna witryna sieci Web, jednak niektóre z tych ustawień można zmienić. Aby zmienić podstawowe ustawienia witryny sieci Web i emulować kroki wymagane do skonfigurowania programu Apache po raz pierwszy przy użyciu pliku konfiguracyjnego:
 1. Zaloguj się jako administrator do komputera, na którym działa serwer sieci Web.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne i kliknij dwukrotnie pozycję Menedżer usług internetowych.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym okienku witrynę sieci Web, którą chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Kliknij kartę Witryna sieci Web.
 6. Wpisz opis witryny sieci Web w polu Opis.
 7. Wpisz adres IP używany przez witrynę sieci Web lub pozostaw domyślne ustawienie (Wszystkie nieprzypisane).
 8. Odpowiednio zmodyfikuj port TCP.
 9. Kliknij kartę Katalog macierzysty.
 10. Aby używać folderu znajdującego się na komputerze lokalnym, kliknij opcję Katalog znajdujący się na tym komputerze, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder, którego chcesz używać.
 11. Aby używać folderu udostępnionego przez inny komputer w sieci, kliknij opcję Udział znajdujący się na innym komputerze, a następnie albo wpisz ścieżkę sieciową, albo kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać udostępniony folder.
 12. Kliknij pole wyboru Odczyt, aby udzielić uprawnień do odczytu folderu (wymagane).
 13. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować właściwości witryny sieci Web.

Tworzenie nowej witryny sieci Web

Aby utworzyć nową witrynę sieci Web w programie Apache, musisz skonfigurować wirtualnego hosta i jego indywidualne ustawienia. Jeśli używasz Internetowych usług informacyjnych, możesz utworzyć nową witrynę sieci Web, dokonując translacji następujących terminów na ich odpowiedniki w Internetowych usługach informacyjnych:

Termin programu ApacheTermin Internetowych usług informacyjnych
DocumentRootKatalog główny Internetowych usług informacyjnych
nazwa_serweraNagłówek hosta Internetowych usług informacyjnych
ListenAdres IP Internetowych usług informacyjnych i port TCP


Aby utworzyć nową witrynę sieci Web w Internetowych usługach informacyjnych:
 1. Zaloguj się jako administrator do komputera, na którym działa serwer sieci Web.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne i kliknij dwukrotnie pozycję Menedżer usług internetowych.
 4. Kliknij menu Akcja, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij Witryna sieci Web.
 5. Po uruchomieniu Kreatora tworzenia witryn sieci Web kliknij przycisk Dalej.
 6. Wpisz opis witryny sieci Web.

  Ten opis jest używany wewnętrznie do identyfikowania witryny sieci Web tylko przez aplikację Menedżer usług internetowych.
 7. Wybierz adres IP, którego ma używać witryna.

  Jeśli wybierzesz (Wszystkie nieprzypisane), witryna sieci Web jest dostępna we wszystkich interfejsach i pod wszystkimi skonfigurowanymi adresami IP.
 8. Wpisz numer portu, na którym będzie publikowana witryna.
 9. Wpisz nazwę nagłówka hosta (rzeczywista nazwa jest używana do dostępu do tej witryny).
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Wpisz albo ścieżkę do folderu, który przechowuje dokumenty witryny sieci Web, albo kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. Wybierz uprawnienia dostępu do witryny sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 13. Kliknij przycisk Zakończ.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przygotowania serwerów do migracji z systemu UNIX do systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323970 Prepare the Target Server for a UNIX-to-Windows Migration

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące konfigurowania dodatkowych adresów IP dla interfejsów sieciowych, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

323955 Configure Network Settings in a UNIX-to-Windows Migration


Właściwości

Identyfikator artykułu: 323972 — ostatni przegląd: 23.01.2006 — zmiana: 1

Opinia