Jak zainstalować klienta protokołu NFS w systemie Windows w celu migracji z systemu UNIX do systemu Windows

Streszczenie

Może się okazać, że migrację plików z istniejącego serwera z systemem UNIX na serwer z systemem Windows łatwiej przeprowadzić przy użyciu protokołu NFS zamiast protokołu FTP (File Transfer Protocol). Ponadto korzystanie z klienta protokołu NFS zapewnia stały dostęp do hosta systemu UNIX. Ta funkcjonalność ułatwia organizację migracji w czasie.

Uwaga: Nie można zainstalować klienta protokołu NFS i bramy protokołu NFS na tym samym komputerze; jednak brama protokołu NFS umożliwia pracę komputera jako klienta NFS, ponieważ zapewnia dostęp do zasobów NFS dla komputerów klienckich niższego poziomu z systemem Windows.

Instalowanie klienta protokołu NFS z wiersza polecenia

Do instalacji usług Windows Services for UNIX w wersji 3.0 jest używany instalator Microsoft. W związku z tym można z wiersza polecenia instalować poszczególne moduły produktu. Jeśli zostały zainstalowane starsze składniki usługi Windows Services for UNIX, to należy je dołączyć w parametrze addlocal w wierszu polecenia instalacji, oddzielone przecinkami (,). Jeśli tego nie zrobimy, to produkty te zostaną usunięte w trakcie instalacji klienta protokołu NFS.

Aby zainstalować klienta protokołu NFS z wiersza polecenia:

 1. Zaloguj się do komputera z systemem Windows, korzystając z konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Włóż dysk CD z programem Windows Services for UNIX 3.0 do stacji dysków CD (w tym przykładzie jest to stacja D).
 4. Z wiersza polecenia uruchom następujące polecenie, aby zainstalować klienta protokołu NFS:

  msiexec /I D:\sfusetup.msi /qb addlocal="NFSClient" [sfudir="ścieżka instalacji"]
  Uwaga Domyślną ścieżką instalacji jest folder \SFU.
 5. Aby podać klucz produktu w wierszu polecenia, dodaj opcję PidKey=klucz, gdzie klucz oznacza 25–znakowy klucz produktu.
 6. Jeśli używasz systemu Windows 2000 lub Windows XP, nie musisz uruchamiać ponownie komputera.
Uwagi
 • Jeżeli usługi są instalowane z wiersza polecenia usługi telnet (gdzie nie jest dostępny graficzny interfejs użytkownika) lub przy użyciu skryptu, należy wprowadzić następujące polecenie, aby usługi zostały zainstalowane bez interakcji użytkownika:
  msiexec /I D:\sfusetup.msi /q addlocal="NFSClient" [sfudir="ścieżka instalacji"]
 • Aby zapobiec problemom z niektórymi składnikami usług Windows Services for UNIX, instaluj tę usługę w folderze, w który ścieżce nie ma żadnych spacji. Domyślnym punktem instalacji jest folder \SFU.
 • W parametrze addlocal polecenia msiexec, które opisano wcześniej, są rozróżniane małe i wielkie litery i spacje. Instalacja się nie powiedzie, jeśli polecenie nie zostanie użyte dokładnie tak, jak zostało napisane w tym artykule.
 • Jeśli na serwerze systemu UNIX nie działa protokół PCNFSD, a do uwierzytelniania nie jest używana usługa NIS, to należy zainstalować serwer PCNFS usługi Windows Services for UNIX. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania serwera PCNFS usługi Windows Services for UNIX, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  324084 How to install Server for PCNFS to support Windows clients on a UNIX network

 • Firma Microsoft zaleca zainstalowanie w sieci co najmniej jednej usługi mapowania nazw użytkowników, aby nazwy użytkowników były wzajemnie mapowane w systemie UNIX i w systemie Windows.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania i konfigurowania usługi mapowania nazw użytkowników, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  324073 How to configure the User Name Mapping service

 • Podczas instalacji usługi Microsoft Windows Services for UNIX 3.5 na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) nie można określić innej ścieżki instalacji, takiej jak D:\programy\SFU, korzystając z polecenia [targetdir="ścieżka instalacji"]. Usługa Windows Services for UNIX 3.5 jest instalowana domyślnie w folderze %systemdrive%\SFU. Aby zainstalować usługę Windows Services for UNIX 3.5 w innej lokalizacji, należy użyć polecenia [sfudir="ścieżka instalacji"]. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystać skrypt do instalacji składnika synchronizacji haseł usługi Windows Services for UNIX 3.5 na kontrolerze domeny, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  891768 How to configure the User Name Mapping service

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przygotowania do migracji danych z systemu UNIX do systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

324538 How to migrate Web site data in a UNIX-to-Windows migration

Właściwości

Identyfikator artykułu: 324055 — ostatni przegląd: 13.11.2006 — zmiana: 1

Opinia