Komunikat o błędzie „Plik MSIEXEC.EXE jest podłączony do brakującej funkcji eksportowanej MSI.DLL:222” podczas próby zainstalowania, zaktualizowania lub usunięcia programu obsługiwanego przez Instalatora Windows

Symptomy

Podczas instalowania, aktualizowania lub usuwania dowolnego programu obsługiwanego przez Instalator Windows może zostać wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:
Plik MSIEXEC.EXE jest podłączony do brakującej funkcji eksportowanej MSI.DLL:222.
Po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony następujący lub podobny komunikat o błędzie:
Nie można uruchomić C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE, urządzenie podłączone do komputera nie działa.

Przyczyna

Zachowanie to może wystąpić w przypadku konfliktu plików Instalatora Windows w wyniku próby jego aktualizacji.

Rozwiązanie

WAŻNE: Przed wykonaniem kroków opisanych w dalszej części tej sekcji w celu rozwiązania problemu należy ponownie uruchomić komputer i jeszcze raz spróbować zainstalować, zaktualizować lub usunąć program pakietu Office. Jeśli Instalator Windows otrzymał niedawno uaktualnione pliki, są one kopiowane do tymczasowej lokalizacji i nie zostaną skopiowane do odpowiedniego folderu, dopóki nie uruchomi się ponownie komputera.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj w podanej kolejności kroki tej czteroczęściowej procedury.

Etap 1. Pobieranie aktualizacji Instalatora Windows

 1. W zależności od posiadanego systemu operacyjnego odwiedź odpowiednią z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij łącze w sekcji Pobierz teraz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Zapisz plik na pulpicie.

Część 2: Zmienianie nazw plików Instalatora Windows

Systemy Windows 95 i Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij system.
 2. Kliknij opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia (naciskając po każdym z nich klawisz ENTER):
  cd system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
  System Windows zostanie uruchomiony ponownie.

System Windows NT 4.0

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie command, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia (naciskając po każdym z nich klawisz ENTER):
  cd \winnt\system32
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
 4. Ponownie uruchom komputer.

System Windows Me

 1. Jeżeli posiadasz dysk startowy systemu Windows Me, przejdź do kroku 7.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Kliknij kartę Dysk startowy.
 5. Kliknij przycisk Utwórz dysk, aby utworzyć dysk startowy.

  W niektórych sytuacjach po kliknięciu przycisku Utwórz dysk może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku CD z systemem Windows Me. Dzieje się tak, gdy na dysku twardym nie ma plików instalacyjnych wymaganych do utworzenia dysku startowego.
 6. Po wyświetleniu monitu włóż sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek, a następnie kliknij przycisk OK, aby potwierdzić ewentualne zastąpienie zawartości dyskietki.
 7. Włóż dysk startowy do stacji (lub zostaw go w niej).
 8. Ponownie uruchom komputer. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji uruchomienia, kliknij opcję Rozruch minimalny.
 9. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia (naciskając po każdym z nich klawisz ENTER):
  c:
  cd \windows\system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
 10. Wyjmij dysk startowy ze stacji, a następnie ponownie uruchom komputer.

Część 3: Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym

Systemy Windows 95 i Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij system.
 2. Kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W systemie z komputerem Windows 95 naciśnij klawisz F5, gdy tylko zostanie wyświetlony komunikat „Uruchamianie systemu Windows 95”.

  — lub —

  W systemie z komputerem Windows 98 naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, gdy tylko zostanie zakończony test POST (Power on Self Test).
 4. Gdy ładowanie systemu Windows zostanie zakończone, kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat o trybie awaryjnym.

System Windows NT 4.0

UWAGA: Stan najbliższy trybowi awaryjnemu w systemie Windows NT 4.0 występuje wtedy, gdy zamknie się wszystkie niepotrzebne programy i zadania.

Wykonaj następujące kroki, aby zamknąć wszystkie niepotrzebne programy uruchomione w tle:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE.
 2. Kliknij program, który nie musi być uruchomiony.
 3. Kliknij przycisk Zakończ zadanie.
 4. Powtarzaj kroki 2 i 3 aż do zamknięcia wszystkich niepotrzebnych programów.

System Windows Me

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 3. Wyczyść wszystkie pola wyboru w obszarze Uruchamianie selektywne, klikając je po kolei.
 4. Na karcie Uruchamianie kliknij pole wyboru *StateMgr, aby je zaznaczyć.
 5. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy kliknąć przycisk Tak.

Część 4: Instalowanie aktualizacji Instalatora Windows

 1. Kliknij dwukrotnie plik Instmsiw.exe lub Instmsia.exe na pulpicie.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
 3. W systemie Windows Me wybierz normalne uruchamianie w narzędziu MSCONFIG.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 324638 — ostatni przegląd: 03.12.2007 — zmiana: 1

Opinia